Brandbilar
 

Den första brandbilen i Sverige var detta eldrivna fordon, tillverkat av Braun i Nurnberg och levererat till Eskilstuna brandkår 1902. Enligt texten på vykortet är man ute och kör på Nygatan. Notera alla personer som tittar på fordonet. Brandbilen finns bevarad i renoverat skick. (2012-11-14)

 

Den första brandbilen i Sverige var detta eldrivna fordon, tillverkat av Braun i Nurnberg och levererat till Eskilstuna brandkår 1902. Enligt texten på vykortet är man ute och kör på Nygatan. Notera alla personer som tittar på fordonet. Brandbilen finns bevarad i renoverat skick. (2013-11-13)

 

Fotot är taget utanför Norrköping brandstation på Trädgårdsgatan och bilen är kårens andra bil. Det är en 50 hästkrafters Durkopp från cirka 1908 som kom till kåren begagnad 1914. Från början hade bilen ett personbilskarosseri, troligen tillverkat av Nylunds Hofvagnfabrik i Stockholm. När den kom till Norrköping byggdes bilen om till brandbil på kårens egen verkstad. Ända till 1931 var den ”första-bil” vid utryckningar och därefter byggdes den om till skumsläckningsbil. Den brukades till 1936 då den ställdes av. Den är sedan länge renoverad och körbar och kan normalt beskådas på Brandkårsmuseet i Simonstorp.

 

Denna Tidaholm brandbil inregistrerades den 3 september 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke R92. Ägare var då Östersunds brandkår. (2018-11-16)

 

Brandbilar blev under 1910-talet en viktig produkt för Scania-Vabis och bilden visar den företagets första specialtillverkade stegbil. Den levererades till Norrköpings stads brandstation och inregistrerades den 4 december 1912 och tilldelades igenkänningsmärke E176. (2023-12-27)

 

Scania-Vabis stegbil från cirka 1915. Förmodligen rör det sig det särskilda brandbils-chassiet, DLa/sp, som tillverkades i 43 exemplar mellan 1912-23. (2013-01-24)

Scania-Vabis brandbilar från cirka 1915 vid Kungsholmens brandstation i Stockholm.

 

Scania-Vabis brandbilar fotograferade i Stockholm cirka 1915.

 

Två Scania-Vabis brandbilar från cirka 1915 i ett vintrigt Stockholm. Enligt uppgift ska foto vara taget på Pilgatan 1917.

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar flera brandbilar med besättningar. Stegbilarna är Scania-Vabis och troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. Manskapsbilen är en Benz Phaeton från cirka 1920. (2017-07-21)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar två Scania-Vabis brandbilar med besättningar. Stegbilarna är troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. (2017-07-22)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar brandmän stående vid två Scania-Vabis brandbilar. Stegbilarna är troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. (2017-07-29)

 

Fotot som är taget i Göteborg visar ett orkestersällskap som låter sig transporteras av en Scania-Vabis. Fordonet som har igenkänningsmärke O487 är troligtvis en brandbil och då en så kallad manskapsvagn. (2015-06-03)

 

Uppställning för fotografering vid stegbilen, en Scania-Vabis från cirka 1915 med igenkänningsmärke O493. (2019-08-02)

 

Scania-Vabis typ II manskapsbil som inregistrerades den 4 november 1916 och då tilldelades igenkänningsmärke O341. Som ägare angavs Eldsläckningsverket i Göteborg. Fotot är taget vid brandstationen på Tredje Långgatan. Fordonet var i tjänst 1916-40. (2015-04-01)

 

Brandsoldaterna har fotograferats tillsammans med en Scania-Vabis typ II manskapsbil från cirka 1915. (2022-09-26)

 

Denna brandbil, en 45 hästkrafters Scania-Vabis för 12 personer, inregistrerades den 5 januari 1917 och tilldelades då igenkänningsmärke O363. Registrerad ägare var då Eldsläckningsverket i Göteborg. (2020-06-23)

 

Höganäs brandkår fotograferad framför gamla kärlfabriken 1924. Ambulansen är en Scania-Vabis typ III från cirka 1919, en liknande bil finns på Scanias museum i Södertälje, Brandbilen ser ut att var en Magirus.

 

Vykort som visar Grand Hotell i Borås. Brandbilen mitt i bild är en Scania-Vabis. I Borås finns det en renoverad fyrhjulsdriven Scania-Vabis T-1 från 1920 och det är troligt att det är den bilen som  har hamnat på vykortet. (2014-03-14)

 

Brandsoldaterna från Södertälje Stads Brandkår sitter i en av fem tillverkade Scania-Vabis typ T-1, en fyrhjulsdriven brandbil. Detta exemplar inregistrerades den 1 november 1919 och tilldelades igenkänningsmärke B736. Brandbilen användes till 1944 då den skänktes till Tekniska museet i Stockholm. I mitten av 1960-talet renoverades brandbilen av Scania-Vabis och den har sedan dess ofta kunnat beskådas på Scanias museum i Södertälje. (2022-10-18)

 

Fotot som troligen är taget i Borås visar en av fem tillverkade Scania-Vabis typ T-1, en fyrhjulsdriven brandbil från 1919-20. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-01)

 

Vykort som visar fordon framför Brandstationen i Borås omkring 1930. Förutom bilen längt till höger är alla fordon Scania-Vabis av olika typer, bland annat två fyrhjulsdriva T-1. (2021-02-22)

 

Vykort som visar fordonsparken vid Trelleborgs Brandstation i början av 1920-talet. Motoriseringen vid stationen  påbörjades 1920 då en "brandkårsautomobil" med motorspruta inköptes från firma Hermann Koebe i Luckenwalde, Tyskland. Det är förmodligen bilen näst längst till höger. I slutet av 1922 togs beslutet att inköpa ytterligare ett automobilchassi och samtidigt slopa det dåvarande hästbeståndet. Men vad är det för fabrikat på brandbilarna och ambulanserna? Åtminstone några av dessa bör ha tyskt ursprung. (2013-01-22)

 

Fotot är troligen taget i Stockholm i början av 1920-talet. Om det är en utryckning eller en uppvisningskörning är svårt att avgöra. Bilen i täten är Scania-Vabis piketvagn från cirka 1915. Det rör sig antagligen av chassityp II. Efter följer ytterligare en Scania-Vabis, en motorspruta från cirka 1914. Det tredje brandfordonet ser ut att vara en Magirus med maskinstege.

 

Fotot som är taget vid Nordhemsgatan i Göteborg cirka 1915 visar fordonsparken vid huvudbrandstationen. Det ser ut som att man förlitade sig på fabrikatet Scania-Vabis. (2015-11-08)

 

Fotot som är taget vid Nordhemsgatan i Göteborg cirka 1920 visar fordonsparken vid huvudbrandstationen. Det ser ut som att man enbart använde fabrikatet Scania-Vabis, men av olika typer. (2015-06-10)

 

Denna Tidaholm brandbil från cirka 1923 användes av Hjo elitbrandkår. (2017-01-08)

 

Fotot visar uppställda brandbilar framför Jönköpings brandstation, troligen någon gång under andra delen av 1920-talet. Brandbilarna ser ut att vara av fabrikat Tidaholm. (2015-03-19)

 

Det här fotot ska vara taget i Tibro 1927 och visar en kortege med flera fordon. Först kommer en Tidaholm brandbil med registreringsnummer R3225 och efter den följer en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2017-07-18)

 

Tidaholm brandbil från 1920-talket. (2013-01-27)

 

Det här brandbilen, en Scania-Vabis från cirka 1928, användes i Falun. (2020-07-20)

 

Det här brandbilen, en Scania-Vabis från cirka 1928, användes i Falun. (2020-07-28)

 

W-registrerad Ford modell AA brandbil från 1928-29. Fotot kan vara taget i Hedemora. (2014-11-07)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se