C-län
 

Deltagare i KAK:s Älfkarleöfärd 1909 har gjort ett uppehåll för fotografering. Bilen med registreringsnummer C4 ser ut att vara den 30 hästkrafters Bianchi som fick kallas in efter att en Darracq-bil havererat. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/71.

Fabrikör Mattias Karlsson som hade mekanisk verkstad och förnicklingsverksamhet i Östhammar byggde denna bil. Han fick bilen inregistrerad den 28 maj 1907 och igenkänningsmärket blev C20. (2021-08-24)

Fabrikör Mattias Karlsson som hade mekanisk verkstad och förnicklingsverksamhet i Östhammar byggde denna bil. Han fick bilen inregistrerad den 28 maj 1907 och igenkänningsmärket blev C20. (2022-06-14)

Fotot ska vara taget 1924 och visar en tämligen ny Chevrolet Superior Touring. Trots barmarken verkar det vara juletid för det ser ut som att man varit och hämtat en julgran. Bilen inregistrerades den 17 april 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke C34. Vid registreringstillfället ägdes bilen av folkskollärare Edv. Fr. Bjurling i Rasbo. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-08-22)

Motorcykeln som står på en färja vid Väddö kanal är en Royal Enfield som vid registeromläggningen 1916 erhöll igenkänningsmärke C43. Det skedde den 29 februari och ägare var då regements-veterinär A.G. Florén, Uppsala. Den 11 maj 1917 byter motorcykeln ägare. Den nya ägaren är inspektör Nils Olof Askelöf, Uppsala. Då noteras även att motorcykeln har sidovagn. (2016-07-21)

Föraren har stannat till så att fotografen kan ta en bild. Bilen är en Overland modell 4 Touring från cirka 1920 med igenkänningsmärke C120. (2013-11-18)

Det här fotot som visar en bil och en motorcykel är taget 1919 eller något år senare. Bilen är en Oakland modell 34 Touring som inregistrerades den 3 juni 1919 oh då tilldelades igenkänningsmärke C122. Registrerad ägare var då AB Eric Lindvall (Lindvalls kaffe), Uppsala. Motorcykeln är oidentifierad. (2021-09-13)

Fotot är troligen taget någonstans i Uppland eftersom fordonen är C-registrerade. Det ser ut som att det är skolbarn som är eller ska ut på utflykt. Bilen till vänster är oidentifierad, men med hjälp av igenkänningsmärket C172 ska det nog gå att få fram fabrikat och ägare. Lastbilen och bilen till höger är Fordar. Den öppna Forden ser ut att ha igenkänningsmärke C1466. Lastbilens nummer är svårt att tyda, men det verkar vara ett lågt nummer. (2015-01-08)

 

Den 13 oktober 1919 inregistrerades denna Buick Touring och fick igenkänningsmärke C185. Som registrerad ägare anges en Gustaf Elof Johansson från Ovanby. Bilen har förmodligen den 7-sitiga karossen, den som kallades 49. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-02-26)

 

Övning med Frivilliga Automobilkåren, förmodligen i mitten av 1910-talet. Registreringsnummer C218 tillhör en Cadillac Touring som inregistrerades den 15 maj 1914 med kapten A. Sjöstedt, Uppsala, som ägare. Bilen därefter är en Renault DU från 1913/14 som senare kom att renoveras av Åke Jern. Den tredje bilen är en Fiat. Till höger skymtar också två motorcyklister. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74. (2013-06-24)

 

Chauffören och konduktörspojken står vid en Büssing buss som ägdes av Enköpings Trafikbolag några år kring 1920. Bussen inregistrerades den 18 december 1919 och tilldelades då igenkänningsmärke C241, men redan den 30 december 1922 avfördes bussen ur C-registret. Torbjörn Litsfeldt har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-28)

 

Mannen står vid en Ford modell A pickup från  1928-29. Fotot är lite suddigt och det är svårt att läsa registreringsnumret, men det kan vara C276. (2013-10-21)

 

Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet med registreringsnummer C300. Bussen tillhörde Uppsala Centrala Omnibus AB.


Denna Oakland 4-Dörrars Sedan från cirka 1926 med registreringsnummer C310 användes som taxi. (2015-01-01)


Oidentifierad januari 2015 C. 1910-tals motorcykel med sidovagn. Vagnen skymmer en stor del av cykeln, men med hjälp av igenkänningsmärket C344 ska det nog gå att få fram fabrikat och ägare. (2015-01-16)Dürkopp buss avsedd för 20 personer som tillhörde Enköpings Trafikbolag. Bussen. inregistrerades den 14 juli 1920 och fick registreringsnummer C445. Enligt en notering på fotots baksida var detta Enköpings första buss. Vissa saker tyder på att bussen kan vara tillverkad några år tidigare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Fotot kommer från Enköpings museum. (2013-06-22)

 

1919 Buick, 7-sitsig modell XK-49. Personen på bilden är Per Gustaf Hamberg (1913-1978). Bilden är tagen vintern 1924-1925 och i bakgrunden ses Uppsala domkyrka. Per Gustaf var son till Axel Hamberg som under 1910-1920-talen arbetade som geografiprofessor vid Uppsala universitet. Bilen hade motornr-chassienr: 636839-662112 och var grå med svarta skärmar vilket var standard för importerade Buick i Sverige under dessa år. Ur ett försäkringsbrev (Hansa) utfärdat den 16 september 1920 på Moëlls Maskinaffär, Upsala kan följande noteras: Registreringsnummer anges: C521; "fabriksnummer": 662112; hk: 45; tillverkningsår: 1920 och "värde": 15.000:-. Uppgifter från Erik Hamberg, Uppsala.

 

1919 Buick XK-49, registreringsnummer C521. Bildtext på fotots baksida "Buick startar på långfärd från Fjällnäs. Einar Rodhe fot. 15/7 1921." Vid ratten Axel Hamberg, i baksätet Per Gustaf Hamberg och Sigrid Hamberg (1885-1959). Övriga personer och hus obekanta. Uppgifter från Erik Hamberg, Uppsala.

 

1919 Buick XK-49, registreringsnummer C521. Bildtext på fotots baksida: "Exkursion med geografer i Uppsala. Axel Hamberg vid ratten. Omkr. 1925." Axel Hamberg var professor i geografi i Uppsala 1907-1928. Han levde 1863-1933. Uppgifter från Erik Hamberg, Uppsala.

 

Sju personer som har låtit sig fotograferas i och vid en Chevrolet 490 Touring. Bilen inregistrerades den 16 september 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke C522. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Enköpings Cykel- & Motorverkstad. (2017-07-14)

 

Sju personer som har låtit sig fotograferas i och vid en Chevrolet 490 Touring. Bilen inregistrerades den 16 september 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke C522. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Enköpings Cykel- & Motorverkstad. (2017-07-15)

 

Mannen heter Henning Olsson och var från Långnäs, Torsåker. Han var anställd hos åkare Norbäck i Storvik. Det var Norbäck som ägde bilen, en Liberty Touring med igenkänningsmärke C525. Det rör sig troligen om en modell 10-B från 1920. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2014-02-24)

 

Tvättning av Fiat 520 Berlina från cirka 1928. Bilen hade registreringsnummer C731 och fotot är nog taget när bilen var relativt ny. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-08)

 

Det är påsktid 1930 man har stannat till för att fotografera den täckta Fiaten med registreringsnummer C731, en 520 Berlina från cirka 1928. Platsen ska vara Irsta strax öster om Västerås Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-09)

 

Den täckta Fiaten med registreringsnummer C731, en 520 Berlina från cirka 1928 har fotograferats i Norbergsskogen i augusti 1930. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-10)

 

Den täckta Fiaten med registreringsnummer C731, en 520 Berlina från cirka 1928 har fotograferats i Norbergsskogen i augusti 1930. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-10)

 

Den täckta Fiaten med registreringsnummer C731, en 520 Berlina från cirka 1928 har fotograferats sommaren 1930. Fast här var det nog hunden som var huvudmotivet. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-10)

 

En Fiat 520 Berlina från cirka 1928 med registreringsnummer C731 har stannat längs en väg. Bilden kommer från Enköping museum. (2012-12-25)

Ford modell TT lastbil från första delen av 1920-talet med registreringsnummer C740. Både lastbilen och släpet är lastat med nya cyklar. Kan det vara  en bild som tagits i reklamsyfte? Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/68.

 

De tre männen står vid en Fiat lastbil från omkring 1920 med igenkänningsmärke C855. Fotot som kommer från Enköpings museum är troligen taget inne på gården vid Enköpings Ångbryggeri. (2014-08-22)

 

Registreringsnummer C886 tillhör en Chevrolet 490 Touring från cirka 1920-1922 som registrerades den 22 maj 1922, ägare var då slaktare Gunnar Arvid Öjdahl, Österberga, Navestabro. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-17)

 

Man och kvinna vid och i en Fiat 501 Torpedo från cirka 1925 med registreringsnummer C1756. Ernst Söderberg har tagit fotot. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-03-04)

 

 

Fyra personer som har passande klädsel för färd i en Fiat 501 Torpedo från cirka 1925 med registreringsnummer C1756. Notera den förnicklade kylarmaskeringen och KAK-vagnmärket på kylarlocket. Enligt KAK:s matrikel från 1928 ägdes denna Fiat då av fabrikör Ernst Söderberg, Enköping. Ernst som hade flyttat från Sundborn till Enköping 1922 hade blivit medlem i KAK 1927. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-12)

 

Alexander Peterssons 4-dörrars täckta Chevrolet Superior Series V från 1926 ser ut att ha registreringsnummer C1869. Lägg märke till bensinpumpen till höger.

 


Två kvinnor vid en täckt Whippet modell 96 från cirka 1927 med registreringsnummer C2885.

 

                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se