Mässing & Nickelträff i Enhörna 2012
 

Åke Andersson med registreringspapper.

 

Registreringspapper överlämnas till Åke Andersson.

 

Bilens kaross studeras.

 

Karossens främre del. 

 

Registreringsskylten med A3883 har redan kommit på plats.

 

Karosstillverkarens skylt.

 

Deltagarna

 

                                     © 2012 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se