2
 


Gruppbilder
 

Vykortet är från cirka 1902 och visar två bilar som kör framför Badhotellet i Södertälje. Bilarna kommer från Södertelge Verkstäder och är av system "Helios". I grunden var det tyska bilar som Södertelge Verkstäder tog till Sverige. Bilen som ligger först är troligen en 6 hästkrafters Kuhlstein. Efter följer en "turistautomobil" typ VIII, med en 1-cylindrig motor liggande under framsätet. (2016-04-19)

 

Mellan 10-30 april 1905 arrangerades den andra internationella bil- och båtutställningen i Sverige. På fotot ses bilar, båt och dressin som ställdes ut av firman Bertheau, Engwall & Wagner. Längst till vänster en Cadillac modell A med skåpkarosseri, som användes av Kungliga Postverket. Bredvid står en en Polymobil Gazelle, tillverkad av Polyphon Musikwerke AG. Personen står framför en Cadillac modell A Delivery. Bilen närmast båten är en Cadillac modell B.  (2021-01-14)

 


Det här fotot som är taget i Stockholm cirka 1904 var omslagsbild på Autohistorica 3/70. Bilen längst till vänster är en Oldsmobile Curved Dash Runabout. Den ljusa bilen är en Franklin med Tonneau-kaross. Bilen längst till höger är en Peugeot. Bilen längst bak är inte identifierad. Alla bilarna är tillverkade cirka 1904.

 

Det här postgångna kortet visar starten för "Automobiltäflingen Stockholm-Uppsala som genomfördes den 5 februari 1905 i samband med Nordiska Spelet i Stockholm. Båda bilarna är förmodligen tillverkade året innan. I den vänstra bilen som är en Franklin är Gustaf L.M. Ericsson förare och friherre Rutger Bennet passagerare. Den högra bilen är en Oldsmobile med direktör Harald Nyholm. Lägg märke till maskoten framtill på Franklinbilen och att stänkskärmarna demonterats på Oldsmobilen.

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start, fyra av dessa ses på bilden. Bilen i förgrunden är en Cadillac modell B Tonneau 1904, men har i böcker angetts vara både Scania och Norden. Bilen bredvid som är nästan helt skymd är en All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg. Bilen längst till höger är en Star som kördes av direktör Erik Salmson. Långt bort i bild ses också den Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau. Tävlingens femte bil var en Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg.

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start och samtliga har kommit med på detta foto. Från vänster är det All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg, Star som kördes av direktör Erik Salmson, Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau, Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg samt en Cadillac modell B Tonneau som kördes av Richard Björkman. (2015-03-07)

 

Nordiska Kompaniet i Stockholm hade dessa två Daimler lastbilar med 9,5 hästkrafters motorer. Båda lastbilarna är tillverkade cirka 1905. Notera den stora lasten som verkar vara osurrad. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/78.

 

Det här fotot som är taget i samband med en studentparad visar två bilar som inregistrerades samma dag, den 9 augusti 1907, och som hade samma ägare, nämligen Bilaktiebolaget i Stockholm. Bilen närmast kameran är en Argus Doppelphaeton som har igenkänningsmärke D54. Efter följer en Horch Doppelphaeton med igenkänningsmärke D55. (2023-03-31) 

 

Oidentifierad april 2013 C. Foto från cirka 1907 som är taget vid en verkstad i Lanskrona. Cyklarna dominerar, men två motorcyklar och en bil syns på bilden. Är det någon som kan identifiera motorfordonen? (2013-04-26)

 

Ett kolorerat vykort som gjorts svartvitt. Tiden är före 1910 och framför järnvägsstationen i Västerås står några av stadens första taxibilar. Ett par är Cadillacs 1-cylindriga modell, flera av dessa kom till Västerås 1907. (2014-02-28)

 

Vykort som visar Kungliga Slottet i Stockholm. Bilarmas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1910. (2024-04-14)

 

Fotot visar två Tidaholm lastbilar. Den närmast kameran verkar sakna registrering, men den andra inregistrerades den 29 april 1909 och tilldelades då igenkänningsmärke R27. Registrerad ägare var då Västerås spritbolag. Denna lastbil är bevarad av Svedions Bil- och Flygmuseum i Ugglarp. (2020-05-27)

 

Den här bilden var omslagsbild på Autohistorica 1/71. Här ses fem bilar som deltager i en KAK-utflykt till Dalarö en sommardag i juni 1907. De tre främsta bilarna har identifierats som Fiat, Bianchi och Fiat.

 

 

Fotot visar två bilar som inregistrerades våren 1908. Bilen till vänster är en Argus som inregistrerades den 23 april och då tilldelades igenkänningsmärke A499. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Bruksägare Carl Nisser på Broby Säteri, Bettna. Den 10 september 1915 registrerades bilen på Smör & Ostkompaniet i Stockholm. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke A2010. Bilen var då omregistrerad till lastbil för 800 kg last. Bilen till höger är en Fiat som inregistrerades den 30 apriloch då tilldelades igenkänningsmärke A501. Registrerad ägare var dåAktiebolaget A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik i Stockholm. Den 25 januari 2009 registreras bilen på Carl C:son Bonde på Eriksberg.(2021-07-31)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-04-14)

 

Parkerade bilar under tävlingen Stockholm-Haparanda 1909. De två bilarna längst till vänster med registreringsnummer A566 och A706 är av fabrikat Dürkopp vilket också framgår av märkningen på bilarnas motorhuvar. Igenkänningsmärke A566 utdelades den 6 februari 1909 och A706 den 10 juni 1909. Registrerad ägare till båda bilarna var då fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Bil nummer fyra är en Itala, vilket också står på motorhuven. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. Den här bilden var omslagsbild på Autohistorica 1/68, det första numret i liggande format. (2013-06-22)

 

Stockholms Frivilliga Automobilkår bildades hösten 1909. Den här bilden som är tagen vid ungefär denna tid visar två av kårens bilar framför hotell Continental, som var kårens "huvudkvarter". Den öppna bilen är en 1-cylindrig Cadillac, förmodligen en modell F från 1905, med svenskbyggd kaross. Bilens ägare Edvin Andersson står bredvid bilen. Den andra bilen som var en av få täckta bilar som kåren disponerade är oidentifierad. Den ägdes av Riksbanken och användes mest för sjukhuskörningar. Vid ratten sitter ingenjör Edvin Nerén. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 3/71.

 

Det här fotot visar del av Hotellplatsen med Drottningtorget i Göteborg. Fotografen har lyckats få med två bilar och flera spårvagnar. Med hjälp av bilarnas design kan man datera fototillfället till cirka 1910. (2013-06-09)

 

Vykort som visar ett antal bilar, de flesta är nog taxibilar, vid Hotellplatsen i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2016-12-14)

 

Personerna sitter i två öppna bilar som båda är tillverkade cirka 1920. Bilen till vänster är en Dodge modell 30 och bilen till höger är en Studebaker, troligen en modell EH. (2021-04-30)

 

Vykort som visar ett antal bilar, de flesta är nog taxibilar, vid Hotellplatsen i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2017-05-07)

 

Fotot som visar en bilkortege är taget i Eskilstuna, troligen under första delen av 1920-talet. (2016-12-17)

 

Vykort som visar Nybroplan med Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Utseendet på de parkerade bilarna tyder på att fotot togs någon gång under 1910-talet. (2013-07-11)

 

Fotot med de fyra bilarna framför något hotell i Stockholm är sannolikt taget under första delen av 1910-talet. Det är också sannolikt att det rör sig om taxibilar. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men de övriga är Vivinus. (2017-01-05)

 

Bilden visar två Vivinus från omkring 1910 som användes av Motortekniska Byråns Chaufförskola, som hade adress Kungsgatan 41, Stockholm. (2016-02-01)

 

Foto från cirka 1910 som visar personal och fordonspark vid droskägare A.Z.L. Sellbergs verksamhet på Odengatan 45 i Stockholm. De två bilarna är 2-cylindriga Vabis med landaulettekarosserier. De inregistrerades den 16 april och 13 juli 1909 och tilldelades igenkänningsmärkena A374 och A375. (2022-09-19)

 

Två fullastade taxibilar. Bil nummer två är en Vivinus som inregistrerades den 26 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A818. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Den ljusare bilen är inte identifierad, men den är i alla fall tillverkad något år senare. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden var bakre omslagsbild på Autohistorica 2/73. (2014-01-05)

 

Det här fotot som ska vara taget i Malmberget visar två av Luossavaara-Kiirunavaara AB:s första Scania lastbilar. Lastbilen till vänster med registreringsnummer BD5 inregistrerades den 7 juli 1909 och den till höger med registreringsnummer BD26 lades in i registret den 8 juni 1912. Det kan röra sig om modellerna HL och IL. (2013-06-07)

 

Det här fotot med två taxibilar är taget framför Östra Bazaren i Stockholm. Bilen till vänster är en Brasier som ser ut att ha igenkänningsmärke A648. Detta nummer tilldelas den 15 november en bil ägd av droskägare Edvin Thorén. Bilen till höger är en Delaunay-Belleville. (2016-07-01)

 

Chaufförerna Hans Svantesson och Per Johansson står vid några av Borås första taxibilar. Bilen med igenkänningsmärke P36 är en Scania som inregistrerades den 18 november 1910 och då med Axel Velin från Borås som ägare. A854, en Renault, ägdes av droskägaren P.L. Lundin i Borås när den inregistrerades den 21 juni 1910. Båda bilarna ser ut att ha Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-19)

 

Chaufförerna Karl och Janne Rydin står vid två av Borås tidiga taxibilar. Bilen till höger är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Bilen till vänster som lär ha igenkänningsmärke P208 kan vara en Scania-Vabis och då troligen en typ 2S. Båda bilarna har Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-22)

 

Droskor i Linköping cirka 1912. Platsen är Stora Torget vid Rådhuset. Fortfarande dominerade hästdroskorna, men bilarna började bli allt flera. Den helt öppna bilen till höger är en Minerva Phaeton med igenkänningsmärke A1560. Bilen hade inregistrerats den 13 april 1912 och var då registrerad på Minervaförsäljaren Automobilfirma Hans Osterman i Stockholm. Bilen bredvid är en De Dion-Bouton Landaulette med igenkänningsmärke A1348. När den inregistrerades den 28 juni 1911 var droskägare A. Juberg i Linköping bilens ägare. (2013-11-06)

 

 

Taxibilar i Stockholm cirka 1912. Den första bilen är en Vabis Phaeton, troligen typ AP/G, som inregistrerades på droskägare A.Z.L. Sellberg den 11 september 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1172. Bil nummer två är en Vinot & Deguingand med landaulette-karosseri. Den inregistrerades på Aktiebolaget Taxameter den 22 november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A1113. De två följande bilarna är öppna Brasier och Minerva. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72. (2014-01-05)

 

Två Vinot & Deguingand med Phaeton-karosserier som användes som droskbilar hos Bilaktiebolaget i Stockholm. Bilen till vänster inregistrerades den 1 februari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1141. Bilen till höger hade inregistrerades tidigare, den 26 augusti 1910, och då tilldelats igenkänningsmärke A993. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Fotot visar en del av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag utställning cirka 1913. Bilen i mitten är en Vivinus som inregistrerades den 19 juli 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1747. De övriga bilarna är Benz. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/78. (2014-01-05)

 

Fyra taxibilar uppställda på Strandvägen vid Djurgårdsbron i Stockholm. De tre närmaste bilarna är av fabrikat Scania-Vabis. De är av typerna I eller II och bör vara tillverkade cirka 1914. Bilen längst till höger har registreringsnummer A3629. Bilen längst till vänster ser ut att vara en Vinot & Deguingand från cirka 1910.

Vykort som visar två bilar framför Östersunds Gästgiferi. Bilen närmast kameran är en Ford Modell T Touring som inregistrerades den 6 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A807. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Senare ägare var Erik Persson i Stavre och från 1911 Per Olsson i Östersund. Den andra bilen är Cadillac Modell 30 Touring som inregistrerades den juli 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke Z9. Registrerad ägare var då Handlande Halvar Eklund i Klövsjö. (2021-06-14)

Två N-registrerade bilar som ser en aning slitna ut. Bilen med igenkänningsmärke N44 är en Brush modell D Runabout 1910. Det var den 2 augusti 1916 som bilen fick detta nummer. Registrerad ägare var då Handlande Karl B. Larsson i Getinge. Bilen bredvid är en Sperber Doppelphaeton från cirka 1914. (2021-03-02)

Det här fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914. Den första bilen är en Paige, troligen en modell 25 Brunswick Touring 1914, som kördes av S. Andersson med startnummer 53. På bilen syns även en Stoewer. (2021-03-02)

Fotot ska vara taget i Täfteå utanför Örnsköldsvik visar en  stor folksamling framför ett hus och kring bilarna, två stycken Grégoire. Den ena bilen har igenkänningsmärke Y42 vilket den tilldelades 18 juli 1911. Registrerad ägare var då  grosshandlare Leonard Ödmark i Örnsköldsvik som importerade märket Grégoire till Sverige. Bilarnas karosser är sannolikt tillverkade vid Ödmarks verksamhet i Örnsköldsvik. (2019-05-28)

Det här fotot som visar tre parkerade bilar ska vara taget i Östersund. Bilen till vänster är en Hupmobile modell 32 Touring som inregistrerades den 11 september 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1829. Registrerad ägare var då Knut Knutsson, Hallviken. I mitten står en E.M.F. modell 30 Touring som inregistrerades den 18 maj 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke X124. Registrerad ägare var då Åkare P. Persson, Östersund. Bilen till höger är en Scania-Vabis Phaeton, troligen rör det sig om en typ 2S. (2021-09-24)

Bilden visar fem taxibilar vid Bilstationen vid Stortorget i Helsingborg. I det här fallet råder det ingen tvekan när det gäller de olika fabrikaten, det står ju angivet att det är Scania-Vabis, Hudson, Overland, Adler och Apollo. Scania-Vabisen är en typ I Phaeton som tilldelades igenkänningsmärke M408 den 5 maj 1916. Registrerad ägare var då kapten Per Henrik Hedenblad, Helsingborg. Några veckor tidigare, den 17 april 1916, tilldelades igenkänningsmärke M301 en Hudson modell 40 Touring som ägdes av handlande Nils Anton Herman Möller, Helsingborg. Bilen i mitten, Overland, är troligen tillverkad 1914. (2015-12-12)

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 har här stannat framför ett Stadshotell. I förgrunden en Mors Tourer med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Den delvis skymda bilen är en Daimler med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. De tämligen nya bilarna med Phaeton-karosserier från Nordbergs i Stockholm ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden var omslagsbild i Autohistorica 2/69. (2013-06-17)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 har stannat till framför en byggnad och folksamling. I förgrunden en Mors med igenkänningsmärke A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Därefter en Daimler med igenkänningsmärke A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. De tämligen nya bilarna med Phaeton-karosserier från Nordbergs i Stockholm ägdes av Erik Åkerlund. (2020-06-05)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll vid korsningen mot Åmål och Arvika. Först står Erik Åkerlunds Daimler Phaeton, inregistrerad den 31 maj 1912 på A1635 och efter den, nästan helt skymd, Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll i Mellerud den 4 juni. Bilarna är från vänster Mors Phaeton, inregistrerad den 2 februari 1912 på A1501 och ägd av Erik Åkerlund, Mors Tourer, registreringsnummer A1621 och Daimler Phaeton, registrerad den 31 maj 1912 på A1635 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Här färjas bilarna över någon sjö eller vattendrag den 3 juni 1912. Bilarna är antagligen Daimler, registreringsnummer A1635, Mors, registreringsnummer A1501, Mors, registreringsnummer A1621 och Opel, registreringsnummer O194.

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll vid Kungälvs Stadskällare och Gästgifvaregård. Bilen till vänster har igenkänningsmärke A1621 och är en Mors Tourer. Den ljusa bilen i mitten är en Mors Phaeton med igenkänningsmärke A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Bilen till höger är en Opel Doppelphaeton som inregistrerades den 27 april 1912 och som då tilldelades igenkänningsmärke O194. Vid registreringstillfället ägdes den av grosshandlare Einar Lundström, Göteborg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-12)

 

Tre bilar som var med i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Den märka bilen till vänster med registreringsnummer A1621 är en Mors. Även den ljusa bilen till höger med registreringsnummer A1501 är en Mors. Den inregistrerades den 2 februari och ägdes av Erik Åkerlund. Bilen i mitten är Erik Åkerlunds Daimler Phaeton som inregistrerades den 31 maj och tilldelades igenkänningsmärke A1635. Ser det inte som att det hänger delar av bilkarosser i bakgrunden? Leif Holmberg har hjälpt till med uippgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/69. (2013-06-18)

Tidningen Julstämnings turistfärd 1912 har stannat vid Norra Dellen i Hälsingland. Den ljusa bilen är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och den mörka är en Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. Båda bilarna ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 kör här över en bro. Den första bilen är en Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. Bil nummer två är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Båda bilarna ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Bilden som ser att vara tagen i början av 1910-talet visar sannolikt en utexaminerad kurs från Erik Lundviks "Autotekniska Skolan". Bilen längt till vänster är en Piccolo som inregistrerades 1909, den tilldelades då igenkänningsmärke D126. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Även bil nummer två är en Piccolo, som inregistrerades på igenkänningsmärke D128 år 1909 och med Aktiebolaget E. Lundvik & Co som registrerad ägare. Bilen i mitten kan vara en De Dion-Bouton från cirka 1904. Den inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A57. Vid registreringstillfället var det arkitekt Vilhelm Otto Adolf Dähn i Stockholm som ägde bilen. Sedan har vi ytterligare en Piccolo som vid registreringstillfället, 12 juni 1909, ägdes av Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen har igenkänningsmärke D118. Längst till höger står en M.A.F. som inregistrerades den 15 juni 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke D151. Även den bilen ägdes vid registreringstillfället av Aktiebolaget E. Lundvik & Co. (2016-12-09)

 

Bilden visar sannolikt en utexaminerad kurs från Erik Lundviks "Autotekniska Skolan". Från vänster ses två Piccolo-bilar. Bilen i mitten är troligen en M.A.F. Sedan följer ytterligare en Piccolo och en M.A.F. Bilen i mitten inregistrerades den 7  november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke D169. Registrerad ägare var då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. i Stockholm. Piccolon till höger inregistrerades ett år tidigare och tilldelades igenkänningsmärke D128. M.A.F.-bilen längst till höger fick igenkänningsmärke D151 vid registreringstillfället den 15 juni 1910. Även dessa bilar hade Aktiebolaget E. Lundvik & Co som ägare vid registreringstillfället, men D151 kom senare att ägas av Freddie Rääf. (2015-12-19)

 

Stockholm fick sina första bilskolor 1909 där man fick lära sig bilkörning och få så kallat kompetensbevis. Det var vanligt att man tog sådana här gruppfoton. Den aktuella bilden visar troligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", bilarna av märkena M.A.F. och Horch representerades nämligen av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till vänster är en M.A.F. som den 20 juni 1912 inregistrerades och tilldelades igenkänningsmärke D241. Bilen som kan vara av typen G 6/16 PS hade då Aktiebolaget E. Lundvik & C:o som ägare. Bilen längst till höger är också en M.A.F. Den ser ut att vara D-registrerad, men numret går inte att tyda. De tre andra bilarna är av märket Horch. Bil nummer 2 inregistrerades den 9 augusti 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A863. Vid registreringstillfället ägdes den bilen av Hyrverksaktiebolaget Frey i Stockholm. Bilen i mitten inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Fotot har skickats in av Leif Holmberg. (2014-04-20)

 

Fotot som ska vara taget 1912 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en M.A.F och de övriga är Horch, båda dessa fabrikat representerades för övrigt av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till höger inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Bilen bredvid inregistrerades den 1 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke D245. Registrerad ägare var då kandidat Emil Pettersson, även han hemmahörande i Landskrona. (2015-03-12)

 

Fotot som enligt uppgift kan vara taget i Trelleborg visar en grupp män vid fyra motorcyklar. En hel del tyder på att samtliga motorcyklar är av fabrikatet Indian och tillverkade cirka 1913. (2016-12-25)

 

Trots bildens dåliga kvalitet går det att identifiera de två bilarnas fabrikat. Bilen till vänster är en Cadillac modell 30 från 1912. Bilens igenkänningsmärke ser ut att vara A1711, vilket togs ut den 3 juli 1912. Droskägare J.A. Johansson i Lindesberg vår då bilens ägare. Bilen till höger är en Adler. Den registrerades den 19 mars 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A2655. Registrerad ägare var då Svenska Automobilkompaniet. Denna firma sålde fabrikatet Adler i Stockholm.  (2016-07-04)

 

Den här bilden är tagen i Dalarna. Bilen med registreringsnummer A3262 är en Hupmobile modell 32 Touring som inregistrerades den 6 februari 1915. Registrerad ägare var då Hupmobileförsäljaren Seth A. Högman, Stockholm. Bilen med registreringsnummer W97 är Maxwell, möjligen en modell I från 1911. Bilen erhöll sitt W-nummer den 22 maj 1914 och ägare var då grosshandlaren J.P. Åhlén, Insjön. Enligt uppgift ska det vara J.P. Åhlén som sitter vid ratten. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73. (2013-07-04)

 

Fotot på de två bilarna är taget framför bergbanan i Åre. Den vänstra bilen är Cadillac från omkring 1913 som erhöll igenkänningsmärke Z106 den 30 april 1917. Bilen ägdes då av hemmansägare Erik Johan Jakobsson, Åre. Bilens karosseri är sannolikt byggt i Sverige. Bilen till höger är en Peugeot från samma tidsperiod. (2017-07-13)

 

Fotot togs på Paul Hanns gård i Hammarstrand någon gång mellan 1912-1915. Båda bilarna är T-Fordar som Paul Hann hade i droskfabrik. Bilen till vänster ser ut att vara tillverkad cirka 1911 och i den sitter chauffören Grelsson. Paul Hann sitter själv i den andra bilen, som ser ut att vara tillverkad 1912. Barnen som syns på bilden är Pauls söner Knut, Jons och Olle. (2013-02-06)

De flaggprydda bilarna med registreringsnummer BD117 och BD92 är Vivinus cirka 1911 och Delage, troligen från 1912. Delage-chassiet kom till Stockholm och registrerades där den 3 juli 1915 på Import AB Ödmark & Co på Grevturegatan 247. Länsstyrelsen i Stockholm tilldelade chassiet registreringsnummer A3475. Ödmark var Svensk agent för bl.a. Delage och Gregoiré med huvudkontor i Örnsköldsvik. Så småningom skulle det nakna chassiet transporteras till Örnsköldsvik och förses med en 3 dörrars öppen kaross av galvaniserad plåt tillverkad av Ödmarks Karossmakeri. Vid registeromläggningen 1916 tilldelas Delagen registreringsnummer BD92. Det sker den 29 februari 1916 och då ägs bilen av på maskinisten Alfons Wiberg i Boden, som arbetade åt Försvaret. Delagen skulle bli en av de första taxibilarna i staden. Den såldes senare billigt, som tack för hjälp med deklarationerna, till en löjtnant Lindgren som bodde vid Brogatan alldeles intill nuvarande OK/Q8. Delagen med sin 4-cylindriga motor på 16 hästkrafter rullade på Bodens gator i många år tills den i slutet av 1920-talet skamfilad och hopplöst omodern mötte sitt öde på en åker utanför staden. Där fann Claes Rocklin resterna, ram och kaross, av bilen i början på 1970-talet. Även Vivinusen ägdes vid registeromläggningen av Alfons Wiberg. BD117 tilldelades bilen den 10 maj 1916. Claes Rocklin äger en navkapsel från denna Vivinus. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden kommer från Claes Rocklin. (2013-06-22)

Ytterligare en bild med ovanstående Delage BD92, inregistrerad den 29 februari 1916 och Vivinus BD117, inregistrerad den 10 maj 1916. Båda bilarna ägdes då av maskinisten Alfons Wiberg i Boden. Bilen i mitten är en Hupmobile modell 32 från 1913. Karossen på den är antagligen svenskbygd, den skiljer sig avsevärt från Hupmobiles fabrikskarosser från den tiden. Fotot är taget någon på gång på 1920-talet utanför Oscar den andres Soldathem i Boden. Soldathemmet som finns än i dag, har servering och var en oas för bland annat de värnpliktiga på regementena. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden kommer från Claes Rocklin. (2013-06-22)

4-cylindrig 12/28 hästkrafters Delaunay-Belleville Phaeton och Ford modell T Touring som har fått registreringsnummer efter varandra, U77 och U78. Dessa nummer utdelades den 5 april 1916 och ägare till båda bilarna var chaufför Anders Lind i Västanfors, nära Fagersta. Forden hade tidigare troligen registreringsnummer U30, för den 20 februari 1913 inregistrerades en Ford, med tillverkningsnummer 114512, på just Anders Lind, Västanfors. Den 7 juni 1912 registrerades en annan bil på Anders Lind, den hade registreringsnummer A1649 och det kan möjligen var Delaunay-Bellevillens tidigare nummer. Notera utformningen på Fordens fram- och bakskärmar, möjligen kan detta detta vara en Ford som tillverkats i Storbritannien. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-20)

 

Det här fotot är troligen taget i Göteborgstrakten. Bilen till höger är en Daimler som inregistrerades den 25 januari 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke A1945. Registrerad ägare var då godsägare G.F.L. Adl. Adelsköld i Floda. Bilen till vänster är en Mors som inregistrerades den 9 april 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke O263. Registrerad ägare var då Anders Skog i Göteborg. (2020-05-26)

 

Fotot är taget 1913 utanför Stadion på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling. Den första bilen som har startnummer 19 är en Cadillac Touring från 1913 som skulle kördes av Löjtnant B de Maré. Efterföljande bil är en Horch 35 PS Doppelpaheton. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

 

Flera Phänomobiler användes som taxi i Stockholm, däribland dessa som inregistrerades den 23 juli 1913. Trots att de inregistrerades samma dag fick de nummer långt ifrån varandra. A1250 och A2327. Vid registreringstillfället uppgavs droskägare Johannes Källander som ägare, det var också denne Källander som sålde Phänomobiler i Sverige. Fotot är är taget på Djurgården. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/86. (2013-12-31)

 

Kort som visar när kung Gustav V inspekterar den Frivilliga Automobilkåren i Stockholm. Denna sammanslutning hade på initiativ av Kungliga Automobilklubben bildats hösten 1914 och verksamheten trädde i kraft den 1 januari 1915. Fotot ser ut att vara taget vid ungefär den tiden, eller åtminstone under Första Världskriget. (2012-11-17)

 

Övning med Frivilliga Automobilkåren, förmodligen i mitten av 1910-talet. Registreringsnummer C218 tillhör en Cadillac Touring som inregistrerades den 15 maj 1914 med kapten A. Sjöstedt, Uppsala, som ägare. Bilen därefter är en Renault DU från 1913/14 som senare kom att renoveras av Åke Jern. Den tredje bilen är en Fiat. Till höger skymtar också två motorcyklister. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74. (2013-06-24)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar ett antal bilar framför Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna, men här följer ett försök. Bilen längst till vänster är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Bil nummer två som delvis är skymd är troligen en Studebaker från cirka 1914. Den tredje bilen kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bil nummer fyra kan vara en Buick från cirka 1911. Bil nummer fem är oidentifierad, men den sista bilen är en Presto från cirka 1914. (2015-05-05)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar sju parkerade bilar vid Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna. Visserligen har fotot var publicerat på annat håll och då med vissa fabrikatangivelser, som emellertid inte verkar stämma helt. Men låt oss göra ett försök. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men den stora bilen bredvid är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Den tredje bilen kan vara en Buick från cirka 1911. Bilen mitten kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bilen nummer fem är troligen en Studebaker från cirka 1914. Näst sista bilen är en Presto från cirka 1914. Längst till höger har vi troligen ytterligare en Buick från cirka 1910. (2015-04-23)

 

Vykort från 1910-talet som visar två taxibilar på Gustav Adolfs torg i Malmö. Bilen närmast kamera ser ut att vara en Minerva.  (2021-04-13)

 

Foto från cirka 1915 som visar två av Kungliga Postverkets lastbilar av fabrikat Scania-Vabis. Här står lastbilarna med post som ska lastas över till en ångbåt för vidare transort till Finland. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-01-01)

 

Foto som visar folksamling och tre bilar. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till mitten av 1910-talet. Platsen är okänd, men det kan vara Kalmar eftersom denna märkning finns i bildens nedre vänstra hörn. (2014-01-19)

 

Dessa tre lastbilar ägdes fotograferingstillfället av Föreningen Gamla Dragarelaget u.p.a. i Helsingborg. Lastbilen närmast kameran är en Scania från cirka 1910 som erhöll igenkänningsmärke M368 den 28 april 1916. Bilen längst bort är också en Scania som erhöll det nya igenkänningsmärket M367 samma dag. Lastbilen i mitten är en Scania-Vabis som inregistrerades den 20 januari 1917 och tilldelades igenkänningsmärke M567. (2022-11-02)

 

Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05)

 

Det här fotot kan vara taget i Göteborgstrakten. Detta eftersom den första bilen, en Ford modell T Touring, ägdes av Ingenjör K.V.G. Thedenius i Göteborg, när den inregistrerades den 31 juli 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1396. Den andra bilen är en Vivinus. (2021-09-03)

 

Fotot som är taget omkring 1913 visar chaufförer och bilar vid Göteborgs Hyrverksaktiebolag. Det är inte lätt att identifiera alla bilarna, men det syns att man använde märkena Renault och Delahaye. (2016-02-26)

 

Mannen och barnen sitter i en E-registerad Benz Doppelphaeton från cirka 1912. Bilen som följer bakom är en Studebaker 1913 som erhöll igenkänningsmärke E149 vid registeromläggningen 1916. Registrerad ägare var då Gårdsägare Eric Alm i Motala. Bilen som som skyms av Benzen kan ha en svensktillverkad kaross. (2020-03-14)

 

Bil och motorcykel på en slitet foto. Bilen med registreringsnummer F527 är en Chevrolet 490 Touring från 1918-19. Bilen inregistrerades den 31 augusti 1920 och som ägare angavs Gustaf Gustafsson, Månsarp. Motorcykeln med registreringsnummer L555 är en Husqvarna som inregistrerades den 10 juni 1921. Ägare var då lantbrukaren John Andersson, Vessljunga, Visseltofta. Leif Holmberg har hjälpt till med med uppgifter. (2013-02-27)

 

Det här ska enligt uppgift vara ett fotbollslag på väg till en bortamatch. Laget ska komma antingen från Enånger eller Gnarp. Bilarna är från vänster Chevrolet 490 Touring från 1919, Krit från cirka 1914 med registreringsnummer X191 och längst till höger en Ford Modell T Touring 1920 med registreringsnummer X612. Första gången igenkänningsmärke X191 tilldelades en bil var den 2 juli 1913. När man började om med registreringarna 1916 tilldelades X191 en personbil med 20 hästkrafter och avsedd för fyra personer. Det rör sig antagligen om Krit-bilen på bilen. Vid registreringstillfället den 12 oktober 1916 ägdes X191 av Aug. S. Nordin och C. Östlin, båda från Bergsjö. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-16)

Vykort från första delen av 1920-talet som visar livlig trafik på Norrbro i Stockholm. Personbilar och lastbilar får samsas med spårvägstrafiken.  (2021-03-11)

Vykort som visar Norrbro i Stockholm. Som synes är det mycket folk och fordon i rörelse. Med hjälp av bilarnas och lastbilarnas utseende kan man datera fotot till cirka 1920.

 

Vykort som som visar trafiksituation vid Norrbro, Riksdagshuset och Slottet i Stockholm. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1920. (2015-02-28)

 

Vykort som visar Norrbro i Stockholm. Som synes är det mycket trafik med personbilar, lastbilar och någon enstaka motorcykel. Med hjälp av bilarnas och lastbilarnas utseende kan man datera fotot till mitten av 1920-talet.

 

Vykort som visar Norrbro i Stockholm med spårvägs- och biltrafik. Tiden ser ut att vara 1920-talet. (2012-12-30)

Vykort som visar Norrbro i Stockholm med spårvägs- och biltrafik. 2015-12-07)

Bilden visar bilar och motorcyklar i Ostermans utställningslokal på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Bilden bör bara tagen cirka 1920 visar märken som Ostermans då representerade. Längst till vänster syns fronten på en GMC lastbil. De tre bilarna med lackerade spetskylare är Opel. Bilen längst till höger med registreringsnummer som börjar på A är också en Opel, fast denna är äldre och således begagnad. Längst bak skymtar två Citroen av A-typen. Omkring 1921 övertog Johannes Kjellander agenturen för Citroen. Bilen bredvid den begagnade Opeln är en Buick Touring. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/78.

 

Interiör från Hyrverkets verkstad i Göteborg cirka 1920. Bilen i förgrunden är en Overland Touring från cirka 1928, medan den delvis skymda bilen är en äldre Renault. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Vykort som visar Västra Hamngatan i Göteborg. De två bilarna är några av de Delahaye med Landaulette-karosserier som ägdes av Göteborgs Hyrverksaktiebolag. Den ena bilen inregistrerades den 16 juni 1909 och tilldelades igenkänningsmärke O68 och den andra inregistrerades den 13 mars  1910 med O96 som igenkänningsmärke. (2023-03-15) 

 

Fotot visar fyra parkerade taxibilar i Göteborg. De tre främsta bilarna går att identifiera som Delahaye. (2019-02-28)

 

Det här fotot som visar en stor mängd personer vid fyra bilar och motorcykel är taget före 1916. Motorcykeln är oidentifierad, med bredvid den står en Cadillac modell 30 Touring 1912 som inregistrerades den 27 juni 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1693. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Fredrik Wagner, Stockholm. Fabrikatet på de övriga bilarna är Stoewer. Bilen bredvid Cadillacen inregistrerades den 23 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1752. Även denna bil hade Aktiebolaget Fredrik Wagner som registrerad ägare. Nästa bil inregistrerade den 26 januari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke M359. Åter var det AB Fredrik Wagner som var registrerad ägare, men den här gången med Malmö som ort. Bilen längst till höger inregistrerades den 21 mars 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A1284. Registrerad ägare var då Droskägare Carl Johan Carlsson, Stockholm. (2019-11-08)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Gävles Centralstation. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till 1910-talet. (2017-07-17)

 

Vykort som visar en hel del parkerade bilar vid Centralstationen  i Gävle. Fotot togs troligen mellan 1915-20 (2013-12-15)

 

Vykort som visar en hel del parkerade bilar vid Centralstationen  i Gävle. Fotot togs troligen omkring 1920. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-10)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar flera brandbilar med besättningar. Stegbilarna är Scania-Vabis och troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. Manskapsbilen är en Benz Phaeton från cirka 1920. (2017-07-21)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar två Scania-Vabis brandbilar med besättningar. Stegbilarna är troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. (2017-07-22)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar brandmän stående vid två Scania-Vabis brandbilar. Stegbilarna är troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. (2017-07-29)

 

Fotot med motorcyklisterna bör vara taget omkring 1920 och platsen ska var Rinmanstorget i Eskilstuna. (2016-12-13)

 

Vykort som visar en hel del parkerade bilar framför Stadshotellet i Kungälv. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2015-01-22)

 

Det ser ut som att ett sällskap gjort paus för lite kaffedrickande. Antagligen har de färdats i de två bilarna. Den högra är en Z-registrerad Ford modell T från 1920. Den vänstra bilen är oidentifierad, men den har tyskt utseende och är nog tillverkad cirka 1914. (2013-01-13)

 

Vykort som visar del av Vårgårda i början av 1920-talet. Till höger i bild står en Ford modell TT lastbil med fullt lass. Det ser ut som att registreringsnumret är P2432. Lastbilen som kommer körande mot fotografen är en Scania-Vabis. (2013-06-10)

 

En festlig bild som ska ha tagits i Storvik i samband med Barnens Dag 1921. Eftersom bilarna är lövade kan identifieringen försvåras något. Men den 3-hjuliga bilen med registreringsnummer B231 är en Phänomobil från cirka 1914. Den första bilen har registreringsnummer X209 och är en Krit Touring från senast 1913. Den inregistrerades den 16 september det året och som ägare stod Hedesunda Bilbolag, Sundin & Co. Senare fanns bilen registrerad i just Storvik. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-01-27)

 

Män på motorcyklar och i sidovagnar. Till vänster en ACE som inregistrerades den 31 maj och tilldelades igenkänningsmärke U1697. Registrerad ägare var då Västerås Nya Automobil- & Motorverkstad. Motorcykeln i mitten som är en Excelsior registrerades samma dag. Den tilldelades igenkänningsmärke U1699 och ägdes av E.R. Landegren, Västerås. Motorcykeln till höger är också en Excelsior. Den registrerades den 28 januari 1922 och tilldelades igenkänningsmärke U142. Ägare var då handlande Edvin Sagström, Altuna.. (2024-05-02)

 

Tre av taxibilarna i Borås i början av 1920-talet står parkerade vid taxistationen vid Teaterbron. Det är tre T-Fordar från cirka 1920, två öppna Tourings och en täckt Centerdoor Sedan som har igenkänningsmärke P1150. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-06)

 

Här pågår tvättning av en av Borås taxibilar, en Ford modell T Touring från cirka 1920 med igenkänningsmärke P1424. Till vänster skymtar en liknande Ford som även denna troligen användes som taxi. Skylten i bakgrunden talade om att där fanns möbelaffär och tapetserarverksamhet. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-08)

 

Fotot som troligen är taget en vinterdag år 1921 visar fyra T-Fordar som användes som taxibilar i Borås. Bilarna står uppställda vid taxistationen vid Teaterbron. Tre av T-Fordarna är av den öppna Touring-typen, men mitt i bild ses även en täckt Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-17)

 

Fotot som ska vara taget 1921 visar tre T-Fordar som användes som taxibilar i Borås. Det är två Tourings med uppfällda suffletter samt en täckt Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-11)

 

Foto från 1922 som visar två T-Fordar som användes som taxi i Borås. Männen står mellan en Centerdoor Sedan och en Touring. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-18)

 

Mannen står framför några av de T-Fordar som användes som taxibilar i Borås i början av 1920-talet. Närmast en Centerdoor Sedan och bakom en Touring med uppfälld sufflett. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-26)

 

Foto som visar en utfärd med flera lövade lastbilar. (2017-07-16)

 

Fotot som ska vara taget i Tidaholm i slutet av 1920-talet visar en parad med olika fordon, hästar och människor. Av lastbilarna går det att identifiera Volvo och Ford. (2016-02-03)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Stora Torget i Kristianstad. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till slutet av 1920-talet.. (2024-04-17)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Gustaf Adolf Torg i Stockholm. Bilar, lastbilar, motorcyklar, spåvagn, hästekipage och fotgängare konkurrerar om utrymmet. Med tanke på fordonens design togs nog fotot omkring 1920. (2014-05-22)

 

Vykort som visar Södra Blasieholmshamnen, Grand Hotell och Nationalmuseum i Stockholm. Man ser flera båtar och ett antal parkerade båtar. Bilarnas design tyder på att fotot togs någon gång under 1910-talet. (2013-06-16)

 

Vykort som visar några bilar framför Grand Hotell i Stockholm. Fotot togs troligen någon gång under 1910-talet. (2016-03-27)

 

Vykort som visar Statens Järnvägsstation i Malmö. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1915. (2015-06-14)

 

Det här fotot togs i Västerås någon gång på 1910- eller 20-talet. Det är vinter och på Källgatan syns två parkerade bilar, den främsta ser ut att ha rund kylare. Notera hur man skötte snöröjningen, man verkar ha röjt framför butikerna och kastat ut snön på gatan. (2013-06-07)

 

Chaufförerna står vid sina taxibilar. Platsen är Centralstationen i Gävle och tidpunkten är nog andra delen av 1910-talet. Bilen närmast kameran är en Minerva Phaeton. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-17)

 

Fotot som troligen är taget i Piteåtrakten visar en utfärd med tre öppna bilar. De två första bilarna ser att att vara Buick Touring från cirka 1919. Bilen närmast kameran har igenkänningsmärke BD440 och även bil nummer ser ut att vara BD-registrerad. (2016-12-30)

 

Vykort som visar Turiststationen vid Tännforsen. Men tanke på bilarnas design är nog fotot taget i början av 1920-talet. Bilen längst till höger är registrerad i Z-län. (2015-04-03)

 

Det här fotot är troligen taget i Dalarna och det ser ut att vara i samband med någon utflykt. Fordonen är Ford modell T Touring och Ford modell TT lastbil. (2016-05-19)

 

Två Ford modell TT lastbilar som utrustats för persontransport. Det verkar som om männen har fått packa ihop sig på ett flak, medan de sex kvinnorna har lite mer plats. (2013-04-18)

 

Fotot är taget vid Kvibergs Bilstation. Båda bilarna är Overland modell 4, alternativt modell 91, från cirka 1922-23. Bilen med registreringsnummer O2616 inregistrerades den 30 september 1922 och som ägare stod då köpman Alrik Hedlund, Göteborg. Den andra bilen som har registreringsnummer O3811 inregistrerades drygt ett år senare, den 31 oktober 1923. Bilen ägdes då av A.V. Fredriksson, Göteborg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-07)

Vykort som visar affären i Gustavsberg, förmodligen i mitten av 1920-talet. Bilen i centrum är en Ford modell T Touring från cirka 1923. Bilen till vänster i bild är också en T-Ford, men med Coupé-karosseri.

 

Vykort som visar vy från Sandsberg. Den parkerade bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1923. Motorcykeln med sidovagn är svårare att identifiera. (2013-01-21)

 

Telegrafverket håller körutbildning i Stockholm i början av 1920-talet. Bilarna är två tämligen nya Citroen, troligen modell B2, den vänstra bilen har interimsskylt. Bilen med registreringsnummer U420 blev sedan Köpings första telebil. (2012-12-30)

 

Vykort från cirka 1905 som visar häst- och automobildroskor vid Centralstationen i Stockholm. Bilarna ser ut av vara 1-cylindriga Cadillacs. (2015-05-19)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm omkring 1910 och ungefär ses en ensam bil.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm omkring 1910.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm omkring 1910. (2015-08-25)

 

Vykort som visar Vasagatan och Centralstationen i Stockholm. Bilarnas utseende tyder på att fotot togs på 1910-talet. (2012-12-24)

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm. Bilarnas utseende tyder på att fotot togs på 1910-talet. (2020-08-17)

Vykort som visar en stor samling bilar vid  Centralstationen i Stockholm. Bilarnas utseende tyder på att fotot togs omkring 1920. (2019-08-21)

En imponerande samling bilar vid Stockholms Centralstation, troligen i slutet av 1910-talet. Merparten av bilarna förmodas vara taxibilar, men de är svåra att identifiera. Lastbilen närmast lastkajen är i alla fall en Ford modell TT. Bilden kommer från Andreas Uddling.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i slutet av 1910-talet. (2016-07-18)

 

En imponerande samling bilar vid Stockholms Centralstation, troligen i slutet av 1910-talet. Merparten av bilarna förmodas vara taxibilar, men de är svåra att identifiera. Lastbilen närmast lastkajen är i alla fall en Ford modell TT. (2014-02-10)

 

Det här är ett vykort som visar full aktivitet framför Centralstationen i Stockholm. Den här bilden måste vara taget senare än den närmast föregående bilden. Av bilarnas design att döma är bör det vara någon gång i början av 1920-talet. De flesta bilarna förmodas även här vara taxibilar.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är fotot taget omkring 1920. (2014-08-14)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i början av 1920-talet.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i början av 1920-talet.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i början av 1920-talet. (2013-04-27)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i början av 1920-talet. (2015-01-09)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i mitten av 1920-talet. (2012-12-10)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm. Men hjälp av de parkerade bilarnas utseende kan man nog datera fototillfället till 1920-talet. (2018-06-26)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i mitten av 1920-talet. (2015-06-13)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, förmodligen är bilden tagen i mitten av 1920-talet. (2016-07-13)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm i mitten av 1920-talet. De täckta bilarna börjar dominera trafikbilden.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm i mitten av 1920-talet.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm i mitten av 1920-talet. (2013-04-18)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm, troligen i slutet av 1920-talet.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm under 1920-talet. (2014-02-14)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm under 1920-talet. (2013-04-27)

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm. Bilarnas utseende tyder på att fotot togs omkring 1930.

 

Vykort som visar Centralstationen i Stockholm. Bilarnas utseende tyder på att fotot togs omkring 1930. (2012-11-18)

 

Foto som är taget i Karlstad. Utseendet på de tre parkerade bilarna gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2014-02-07)

 

Oidentifierad februari 2014 D. Tre taxibilar vid järnvägstationen i Örebro. Fototillfället bör vara omkring 1920. (2014-02-16)

 

Två S-registrerade bilar från omkring 1920. S1068 är en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 12 april 1921, ägare var då chaufför Gustaf Jonsson, Karlstad. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-17)

 

Fotot som visar sju parkerade bussar med chaufförer stående intill, ska vara taget Sala och troligen under första delen av 1920-talet. Det går att identifiera fyra av bussarna. De två längst till vänster, den i mitten och den längst till höger är Ford modell TT(2016-09-05)

 

Under 1910-talet började Scania-Vabis leverera lastbilar till det svenska försvaret. De första åren bestod leveranserna huvudsakligen av modellerna CLc och DLa. Här tycks de pågå arbete med några av dessa lastbilar. (2021-08-20)

 

Det här fotot ska vara taget i Läppe. Ett antal motorcyklar och ett par bilar har kommit med på fotot som troligen har tagits någon gång under 1920-talet. (2013-07-22)

 

Vykort som visas två T-Fordar som stannat till vid Gästgivaregården i Undenäs. Båda bilarna har sidomonterade reservdäck och bilen till vänster är utrustad med stålekerhjul.

 

Framför ett Åkeri och Bilstation står två bilar från 1910-talet. Bilen som upptar större delen av fotot är en Scripps-Booth Roadster och den delvis skymda bilen är en Ford modell T. (2023-01-12)  

 

Tre nedsmutsade Hupmobiles som inregistrerades i början av 1920 och som ägare vid registreringstillfället angavs Automobilfirman Albert Holmer, Stockholm. Bilen med registreringsnummer A4183, inregistrerad den 24 februari 1920, har en flagga med nummer 36 hängande från suffletten. Bilen i mitten med uppfälld sufflett och registreringsnummer A3997, inregistrerad den 26 januari 1920, har också en flagga, men numret är oläsbart. Bilen längt till höger har registreringsnummer A4184 och registreringsdatum var 24 februari 1920. Nummerflaggan på den högra bilen har nummer 37. Nummerflaggorna kan tyda på att bilarna deltagit i någon slags tävling. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats som bakre omslagsbild på Autohistorica 2/78. (2013-07-05)

 

Personerna har fotograferats vid två stucken T-Fordar, varav åtminstone den ena är P-registrerad. (2023-10-30) 

 

Fotot är taget i Hälsingland, möjligen i Arbråtrakten, och visar två män på motorcyklar från cirka 1920. Motorcykeln till vänster är en Francis-Barnett med 2,75 hästkrafters motor. Motorcykeln inregistrerades den 12 oktober 1921 och erhöll då igenkänningsmärke X700. Registrerad ägare var då jordbrukare Axel Olsson, Wallsta. Motorcykeln till höger har igenkänningsmärke X681. En Indian på 7½-9 hästkrafter registrerades på detta nummer den 26 juli 1920. Men Indian verkar inte stämma med motorcykeln på bilden.  (2013-11-16)

 

Bilden är ett vykort som visar en mängd bilar framför Bergslagsbanans Järnvägsstation i Göteborg. Flertalet av bilarna är med stor sannolikhet taxibilar och tidpunkten bör vara 1910-talet. (2015-10-16)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Länsresidenset och Rådhuset i Malmö. Fototillfället ser ut att vara cirka 1920. (2019-07-04)

 

Bilden är ett vykort som visar en mängd bilar framför Bergslagernas Järnvägsstation i Göteborg. Flertalet av bilarna är med stor sannolikhet taxibilar och tidpunkten bör vara 1910-talet. (2014-08-16)

 

Bilden är ett vykort som visar en mängd bilar framför Bergslagernas Järnvägsstation i Göteborg. Flertalet av bilarna är med stor sannolikhet taxibilar och tidpunkten bör vara 1910-talet. (2013-01-06)

 


Bilden är ett vykort som visar en mängd bilar framför Bergslagernas Station i Göteborg. Flertalet av av bilarna är med stor säkerhet och taxibilar och tidpunkten bör vara cirka 1920.

 

Vykort från cirka 1920 som visar Järntorget i Göteborg. De sju parkerade bilarna i förgrunden ser ut att vara taxibilar. Fyra av bilarna är av märket Renault.

 

Vykort från cirka 1920 som visar Järntorget i Göteborg med spårvagnar och några parkerade bilar. Bilen längst till vänster är en Renault. (2013-05-29)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Järntorget i Göteborg. De parkerade bilarna i förgrunden är nog taxibilar. (2013-10-12)

 

Fotot togs i samband med en parad på Borgmästaregatan Nora omkring 1920. Kan det vara ett Barnens Dag-evenemang? Först i ledet går de fyrbenta, men sedan följer de fyrhjuliga fordonen. (2014-01-05)

 

Vykort från 1920-talet som visar Limedsforsens Järnvägsstation. Ett ångloksdraget tåg är på väg in till plattformen och folket står och väntar. Vid stationsområdet står flera parkerade bilar och bussar. (2014-07-23)

 

Verkstadsinteriör från omkring 1920 som visar arbete på motorcykel och bilar. Motorcykeln är en Excelsior med sidovagn som inregistrerades den 1 april 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke X488. Ägare vid registreringstillfället var studerande Erik Hedman, Gävle. I bakgrunden står en Scripps-Booth som inregistrerades den 8 maj 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke A3085. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Allmänna Livförsäkrings AB i Stockholm. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-27)

 

Vykort som visar en del av Storgatan i Hemse. Fotografen har lyckats få med två bilar. Den parkerade bilden är en Ford modell T Touring, men bilen som är på väg mot fotografen är ännu oidentifierad. (2013-06-01)

 

Fotot är troligen taget i samband med någon utfärd kring 1920. Bilen till vänster är en Opel Doppelphaeton från cirka 1914. I mitten står en Dodge modell 30 Touring från cirka 1920 och längst till höger ses en Scripps-Booth Touring, även den är tillverkad cirka 1920. (2013-12-23)

 

Vykort som visar fyra parkerade bilar vid Centralstationen i Örebro. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2014-06-15)

 

Det här fotot är taget cirka 1920 vid Hudiksvalls Bil Aktiebolag. Bilarna är Ford modell T Touring och Chevrolet 490 Touring. Lägg märke till skylten "PROFVAGN HUDIKSVALLS BIL A-B". Mannen som står bredvid är Evald Lönnberg som i början av 1920-talet startade firman Lönnberg & Co och som blev återförsäljare för General Motors bilar och lastbilar. (2015-09-28)

 

Vykort som visar parkerade fordon på Torget i Sundbyberg en vinterdag. Designen på bussen, lastbilarna och personbilarna gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2014-07-24)

 

Fotot som är taget omkring 1920 visar fem taxibilar vid Berzeliigatan i Göteborg. (2016-03-05)

 

Ytterligare en bild som visar Husqvarnas lag inför Six-Days 1922. Längst till vänster står den maskin som skulle köras av ingenjör Bernhard Malmberg. Igenkänningsmärke T717 tilldelades en Harley-Davidson den 18 mars 1920 och ägd av just Bernhard Malmberg, men här sitter T717 på en Husqvarna. Husqvarnan med sidovagn och registreringsnummer F817 ägdes av Huskvarna Vapenfabrik AB och skulle i tävlingen köras av Per Svanbeck. De två övriga motorcyklarna kan vara de Husqvarna solomaskiner som skulle köras av Gustaf Göthe och David Senning. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/71. (2013-07-08)

 

Det här fotot som ska vara taget i Göteborg visar två Saurer bussar. Den vänstra bussen ser ut att hålla på att färdigställas. (2020-05-18)

 

Fotot som är taget vid Gustav Adolfs torg i Göteborg visar fyra Saurer bussar som enligt skyltarna på taken trafikerade sträckan Lundby-Hultmans Holme. Bussarna hade igenkänningsmärkena O2922, O2923, O2924 och O2925. (2015-06-07)

 

Vykort som visar fyra parkerade bilar vid Konserthuset i Stockholm. De parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. 2015-11-23)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm, fotot är troligen taget under 1920-talets första del. De fem parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. (2013-05-22)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm någon gång under 1920-talet. De parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. (2013-06-11)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm någon gång under 1920-talet. De parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. (2024-02-24)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm någon gång under 1920-talet. Åtminstone några av de parkerade bilarna är taxibilar. (2020-04-15)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Konserthuset i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-06-22)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Konserthuset i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2017-03-31)

 

Vykort som visar hur trafiksituationen såg ut vid Konserthuset i Stockholm en dag kring 1930. (2015-12-13)

 

Det här fotot med tre män och sina motorcyklar är taget några år in på 1920-talet. Motorcykeln till vänster är en Harley-Davidson som inregistrerades den 12 mars 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1030. Registrerad ägare var då kontorschef Nils Thure Johnson, Eslöv. Drygt ett år senare, den 23 juni 1921, blir plåtslagare Oskar Bertil Lerbst, Eslöv, ny ägare. Motorcykeln till höger är också en Harley-Davidson. Den inregistrerades den 5 september 1922 och tilldelades igenkänningsmärke M2264. Registrerad ägare var då maskinarbetaren Bror Julius Ragnar Berggren, Vällinge. Ett knappt år senare, den 9 augusti 1923, blir maskinmontör Axel Fritiof Holmström, Södra Åkarp, ny ägare. Motorcykeln i mitten är en Excelsior som inregistrerades den 24 mars 1921 och tilldelades igenkänningsmärke M1585. Registrerad ägare var då järnsvarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-03)

 

Vykort som visar folk och fordon på Stortorget i Ängelholm. Bussen till vänster är byggt på ett Ford modell TT-chassi, medan pickupen till höger är byggt på personbilschassiet, modell T. Fotot togs troligen i mitten av 1920-talet. (2019-08-14)

 

Det här fotot som kommer från Hudiksvalls Hembygdsförening (www.sockenbilder.se) är taget cirka 1920 på Bjälkgatan i just Hudiksvall. Bilarna är uppställda vid en bilverkstad, men eftersom flera motorhuvar är öppna kan man förmoda att en del arbeten utfördes på gatan. Den ljusa bilen är en Sperber Doppelphaeton från cirka 1912. Bilen med registreringsnummer Z136 är en Fiat som inregistrerades den 22 mars 1919, ägare var då gårdsägare Paul Karlsson, Östersund. X408 till höger är en Chandler Touring som inregistrerades 22 april 1920 och ägare var då tandläkare Sigfrid Bretz, Hudiksvall. Bilen längst bak är en Overland Touring från cirka 1919 som ser ut att ha registreringsnummer X303. Bredvid den bilen skymtar också en motorcykel. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2013-05-11)

 

Det här fotot som visar sex män och fyra motorcyklar ska enligt uppgift vara taget i Halmstad och då troligtvis omkring 1920. (2013-05-29)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid infarten till Höllvikens Pensionat. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2021-11-12)

 

Tre amerikanska bilar uppställda framför en lantegendom på Södertörn. Bilen längst till vänster är en Dodge Modell 30 Touring som Tage Jansson köpte 1920. Bilen i mitten, en Packard Twin Six med Limousine-kaross tillverkad av tyska Kellner, ägdes också av Tage. Packarden övertogs senare av Freys Hyrverk i Stockholm och kom att användas för skjuts av brudpar i samband med bröllop. Under Tages ägo hade Packarden registreringsnummer B1396. Bilen längst till höger är en Cadillac V8 Touring som ägdes av Tages dåvarande svärfar, besiktningsmannen ingenjör John Schmidt. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74.

 

Vykort från cirka 1920 som visar en grupp parkerade bilar vid Turisthotellet Lillhem i Lekvattnet. (2015-12-20)

 

Fotot ska vara taget i Bydalen och tidpunkten är nog kring 1920. Det ser ut att vara en utflykt med bil och motorcyklar med sidovagnar. (2014-03-15)

 

Stopp för fotografering vid två öppna bilar. Den första bilen som har registreringsnummer T1384 är en Chevrolet 490 Touring från 1920-1921. Den inregistrerades den 28 oktober 1921 och ägare var då grosshandlare Otto Ericsson, Örebro. Bakom står en Ford modell T Touring från 1915. Notera att båda bilar är flaggprydda. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-17)

 

Vykort som visar del av Landsvägsgatan i Vingåker. Fotografen har lyckats trycka på avtryckaren just som det kom två bilar. Tidpunkten ser ut att kunna vara tidig 1920-tal.  (2013-04-24)

 

Fotot som ska vara taget i Värmländska Glava ser ut att vara taget i samband med en utflykt. Personbilen är en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 20 maj 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke S528. Vid registreringstillfället ägdes bilen av hemmansägaren Alfred Olsson i Glava. Lastbilen som för tillfället får fungera som buss är en Ford modell TT och ska vara byggd 1922. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-18)

 

Fotot visar en parad med bilar i Linköping, troligen i början av 1920-talet. (2015-03-29)

 

Vykort som visar några parkerade bilar vid Järnvägsstationen i Linköping. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till mitten av 1920-talet. (2016-02-20)

 

Vykort som visar två parkerade T-Fordar vid Lasarettet i Örebro. (2014-12-18)

 

Vykort som visar parkerade T-Fordar framför Hotell Thor på Storgatan i Ängelholm. (2015-10-19)

 

Kort som visar en marknad i Ängelholm, förmodligen någon gång under 1920-talet. Bland alla människor djur står två Ford modell TT lastbilar (2013-06-22)

 

Vykort från 1920-talet som visar en grupp parkerade bilar vid Järnvägsstationen i Södertälje. (2015-09-30)

 

Texten på kortet förklarar att det är kungabesök i Ängelholm. Bilen i förgrunden, som är på väg ur bilden, är kungens öppna Benz. De övriga bilarna är inte lätta att identifiera.  (2013-04-04)

Vykort som visar Telegrafhuset i Halmstad, troligen i början av 1920-talen. Tre bussar har parkerats, åtminstone den i förgrunden är byggt på ett Ford modell TT-chassi. Samma sak gäller lastbilen som står parkerad närmast byggnaden.

 

Ett sällskap har stannat till för att bli fotograferade. De har färdats på två Ford modell TT lastbilar som riggats för persontransport. (2013-11-17)

 

Männen och bilarna står framför Oscar Johanssons bil- och reparationsverkstad. Bilen till vänster är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2017-03-04)

 

Det här fotot ska vara taget i Trohättan, antagligen i samband med en parad. Bilen i täten är en Ford modell T Touring från cirka 1923. Lastbilen som följer är oidentifierad, men sedan följer ytterligare en Ford. (2014-04-30)

 

Det här fotot som är taget i Värmland visar tre bussar från cirka 1920. I mitten står en Chevrolet, som kan betraktas som lastbil som anpassats för persontransporter. De två övriga fordonen är Ford modell TT. (2021-08-18)

 

Det här fotot är taget i Kisa, förmodligen kring 1920 och i samband med någon särskild händelse. På fotot syns sju bilar, varav sex har uppfällda suffletter. Byggnaderna ska vara hotell och tingshus. (2013-11-10)

 

Vykort som visar Åruds Handelsmagasin i Märserum. De tre bilarna ser alla ut att vara T-Fordar från cirka 1923.

 

Vykort som visar möte mellan två bussar vid Örserums Badanstalt. (2017-05-06)

 

Fotot visar en bilkortege i Skara. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2017-05-06)

 

Vykort som visar hotell Continental vid Vasagatan i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till någon gång under 1920-talet. (2016-01-27)

 

Foto från 1920 som visar chaufför med Scania-Vabis personbilar. Bilen längt till höger är en typ II med Landaulette-karosseri som inregistrerades den 28 april 1916 och tilldelades igenkänningsmärke A2191. Registrerad ägare var då AB Scania-Vabis i Stockholm. Bilen närmast bredvid är en typ III Phaeton. De två övriga bilarna är typ II, med Phaeton- och Landaulette-karosserier. (2024-02-12)

 

Fotot är troligen taget någonstans i Uppland eftersom fordonen är C-registrerade. Det ser ut som att det är skolbarn som är eller ska ut på utflykt. Bilen till vänster är oidentifierad, men med hjälp av igenkänningsmärket C172 ska det nog gå att få fram fabrikat och ägare. Lastbilen och bilen till höger är Fordar. Den öppna Forden ser ut att ha igenkänningsmärke C1466. Lastbilens nummer är svårt att tyda, men det verkar vara ett lågt nummer. (2015-01-08)

 

Kungliga Postverket använde dessa motorcyklar, Harley-Davidson med lastlådor, i Stockholm. Skyltarnas utformning, med bland annat igenkänningsmärkena A10727 och A5804, indikerar att fotot är taget senast 1924. (2018-06-15)

 

Två motorcyklar på en väg. Motorcykeln med registreringsnummer W1511 ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-18)

Fotot är taget i samband med utfärd med lastbilar som ställts i ordning för persontransport. Lastbilen närmast kameran är en Garford som inregistrerades den 29 september 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke W953. Registrerad ägare var då S.E. Pettersson i Orsa. Den andra lastbilen är en Ford modell TT. (2020-04-21)

Fotot som visar en bilkortege ska enligt uppgift vara taget i Mariannelund. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till början av 1920-talet. (2015-08-14)

Fotot är taget i Ulricehamn, troligen i början av 1920-talet. På torget syns flera parkerade bilar varav åtminstone en T-Ford. (2015-01-23)

Bild som visar trafiksituationen på Tegelbacken i Stockholm, förmodligen i mitten av 1920-talet. Bland alla spårvagnar syns i mitten en Scania-Vabis lastbil från cirka 1920. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73.

 

Två H-registrerade bilar. Till vänster en Studebaker Touring med igenkänningsmärke H1325 och till höger en Dodge Touring med igenkänningsmärke H1651. Båda bilarna är troligen tillverkade 1923-24. (2014-08-26)

 

Personal från Johan Stålhands trävarufirma ställer upp sig för fotografering vid fyra lastbilar från skarven mellan 1910- och 20-talen. Bilden är tagen i mitten av 1920-talet vid Allmänna Gränd på Djurgården, Stockholm. Lastbilen längst till vänster är en 30 hästkrafters Garford avsedd för 1,5 ton. Den inregistrerades den 25 november 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke A3188. Som registrerad ägare angavs grosshandlare Johan Stålhand. Bredvid står en 30 hästkrafters Saurer och avsedd för 3 ton. Den inregistrerades den 22 januari 1920 och erhöll igenkänningsmärke A3984. Lastbilen ägdes då av grosshandlare Johan Stålhand, Stockholm. De två lastbilarna till höger med igenkänningsmärkena A4023 och A4405 är av fabrikat Vomag. Lastbilen med med A4023 var avsedd för 4 ton och inregistrerades den 20 januari 1920 och som ägare angavs grosshandlare Johans Stålhand. Igenkänningsmärket A4405 utdelades den 26 mars 1920 och lastbilen som var avsedd för 4,75 ton ägdes då av Handels AB E. Åberg & Co. i Stockholm. Men den 4 december 1922 registrerades lastbilen så på firman Johan Stålhand. Notera att alla lastbilarna saknar belysningsutrustning. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-14)

 

Södermalms Tvättinrättning i Stockholm använde dessa två Garford lastbilar från cirka 1920. (2017-01-03)

 

Södermalms Tvättinrättning i Stockholm använde dessa två Garford lastbilar från cirka 1920. (2017-01-04)

 

Två T-Fordar har stannat till framför Målilla Järn- & Redskapshandel. Den vänstra bilen är tillverkad cirka 1923 och den högra cirka 1926. (2013-01-28)

 

Det här fotot som ska vara taget i Värmland visar tre Chevrolet bussar från mitten av 1920-talet. (2024-01-16)

 

Fotot visar utfärd med P-registrerade Ford modell TT lastbilar som ställts i ordning för persontransport. (2024-01-04)

 

Fotot ska vara taget den 5 oktober 1924 när Alsens kyrka invigdes. Som synes var en hel del av besökarna bilburna. (2016-04-20)

 

Det här fotot är taget i Skara, troligen i samband med en biltävling under första delen av 1920-talet. Bland de deltagande bilarna ses bland annat Chevrolet och Buick. (2016-10-17)

 

Personerna har fotograferats sittande och stående vid tre bilar. Mannen står vid en Chevrolet Superior Series K Touring 1925 med igenkänningsmärke E3850. Bilen bredvid som ser ut att vara H-registrerad är Ford modell Touring från samma tid. (2014-05-07)

 

Tre tämligen nya T-Fordar har fotograferats i Sundbyberg våren 1924. Alla bilarna har täckta karosser, antagligen 2-dörrars Tudor Sedan, men det är lite svårt att se antalet dörrar. Två av bilarna har registreringsskyltar med tydliga B-nummer, B1215 och B1253, och gissningsvis har bilen till vänster även den ett B-nummer. Bilarna användes med stor sannolikhet som taxibilar och det är nog bilarnas chaufförer som låtit sig fotograferats. I Stockholm gick det ett antal täckta T-Fordar som taxibilar under namnet "Lille-Bil", kanske ingick även dessa B-registrerade Fordar i den rörelsen?  De här T-Fordarna har förnicklad kylarmaskering och lyktsargar vilket var typiskt för Fordarna som såldes på den skandinaviska marknaden och som kom in via den danska sammansättningsfabriken i Köpenhamn. Till extrautrustning hörde även bilarnas stötfångare. Notera att bilen i mitten är försedd med kylarskydd. Information har lämnas av en medlem i Mässing & Nickel.

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar vid Vittangi Gästgivaregård. Den ljusa bilen i mitten är en Voisin typ C5 som ägdes av direktör Frank Dahlin. Bilen hade registrerats den 23 mars 1925 och då tilldelats igenkänningsmärke A8398. Frank använde bilen för långa resor och fotot är sannolikt taget vid ett sådant tillfälle. Bilen renoverades av Curt Borgenstam på 1960-talet och idag ingår den i Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-06)

 

Personerna har fotograferats vid två bilar. Bilen förgrunden är en täckt Overland modell 4, alternativt modell 91, från cirka 1922-23. Bilen har registreringsnummer X3313 och skyltens utförande tyder på att fotot togs 1924 eller senare. Den öppna bilen blir nog svår att identifiera eftersom bilens frontparti skyms. (2016-03-24)

 

Fotot som troligen är taget i Piteåtrakten visar en utfärd med tre stycken Ford modell TT lastbilar. Lastbilarna som ser ut att ha snarlika karosserier har tillfälligtvis ställts i ordning för persontransport. (2016-12-26)

 

Två taxibilar möts i hamn- och järnvägsmiljö i Stockholm. Bilen som kommer mot fotografen har registreringsnummer A6218 och är en Willys-Knight från mitten av 1920-talet. Den andra bilen har registreringsnummer A8874. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 4/75.

 

 

 


Två A-registrerade bilar möts i slutet av 1920-talet. Den ljusa bilen är en Whippet modell 96 från cirka 1928. A820 sitter på en Willys-Knight från första delen av 1920-talet. Åtminstone den senare är utrustad som taxibil. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 3/75.

 

Vykort som visar Nya Posthuset i Göteborg. På bron passerar några fordon, de två lastbilarna är Fords modell TT. (2015-11-07)

 

Vykort som visar flera motorfordon vid entrén till Lasarettet i Umeå. Bussen är en Chevrolet och bilarna till höger är troligen av samma fabrikat. (2015-12-23)

 

Parkerade fordon framför järnvägsstationen i Umeå. Med tanke på fordonen bör bilden vara tagen några år in på 1920-talet.

 

Utanför Anchos Liniens kontor står två bussar av Tidaholms fabrikat, de ser ut att vara tillverkade under första delen av 1920-talet. På den första bussen kan man utläsa att den trafikerade sträckan Göteborg-Surte-Bohus. (2015-05-18)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar vid järnvägs- och busstationen i Umeå. Designen på fordonen gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-03-30)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar vid järnvägs- och busstationen i Umeå. Designen på fordonen gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-10-12)

 

Vykort som visar en buss och flera bilar vid huvudentréen till Nordiska Kompaniet i Stockolm. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930.  (2016-02-13)

 

Kort som visar när den 30000:e Fordbilen i Sverige visas vid Dejdrichs Verkstäder i Söderhamn den 11 februari 1925. (2012-12-15)

Alldeles nya T-Fordar har en vinterdag parkerats framför en diversehandel i Söderhamn. Året är troligen 1925. (2012-12-15) 

 

 

John Karlsson och Albin Mattsson bedrev busstrafik på sträckan Öregrund-Gimo från år 1926. 1927 tillkom linjen Östhammar-Häverödal. Fotot som är taget på på Öregrunds torg visar företagets fordonspark vid den tiden. Lastbilen längst till vänster är en Chevrolet som senare kom till Södertälje brandkår. Bussarna är av märkena Chevrolet, GMC och International med registreringsnummer B2707. Personbilen närmast bussarna är en Buick med registreringsnummer B2104 och vid den står John Karlsson. Bilen längt till höger är en Willys-Knight med registreringsnummer B1925 och vid den står Albin Mattsson. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

Ytterligare en bild som visar John Karlssons och Albin Mattssons fordonspark. Fotot som är taget på Rådhusgatan i Öregrund kan vara taget vid samma tillfälle som den föregående bilden, fordonen är i alla fall samma. Först står de tre bussarna, International med registreringsnummer B2707, GMC och Chevrolet. Sedan följer de två personbilarna, Willys-Knight med registreringsnummer B1925 och sist skymtar Chevrolet lastbilen. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

Män och kvinnor vid två T-Fordar och en Harley-Davidson. Bilarna ser ut vara tillverkade 1924 och 1925, den i mitten har igenkänningsmärke L2808. Motorcykeln som har igenkänningsmärke L457 ägdes om kring 1930 av snickare NH Holmström, Källna. Mats Carlsson har hjälpt till med information. (2022-03-03)

 

Foto som visas en buss och några 1920-tals bilar på torget i Östhammar. Enligt uppgift ska fotot vara taget 1927. Bussen tillhörde Karlsson & Kvist och trafikerade sträckan Öregrund-Östhammar-Gimo. Bilen längst till höger är John Karlssons Buick Standard Six modell 20 Coach 1925 med registrerings-nummer B2104. Bild och information kommer från Johns son Pär-Ola Malm  (2013-02-04)

 

Fotot visar fyra lediga taxibilar i Borås i mitten av 1920-talet. Bilarna är tillverkade i början till mitten av 1920-talet.  Bilen med registreringsnummer P1332 är en Nash och detta märke har även bilen med den lackerade kylaren. De två övriga bilarna är Buick från cirka 1924-25. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-01)

 

På det slitna fotot som troligen togs i mitten av 1920-talet syns tre av Borås taxibilar, tillverkade cirka 1923-25. Bilen till vänster är en Buick Touring med registreringsnummer P2752. Bilen till höger är också en Buick Touring, men registreringsnumret går inte helt att tyda. Det börjar emellertid på P31 och slutar på 3. I mitten står en Chandler Touring med registreringsnummer P3149. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-10)

 

Fotot kommer från ett fotoalbum med taxibilar och chaufförer i Borås. Under det här fotot har någon antecknat "Ringreparation". Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-12)

 

Vykort från Bjärsjölagård i Skåne och de båda bilarna är också M-registrerade. Den första bilen har registreringsnummer M852 och är en Hupmobile modell R Touring, den inregistrerades den 16 april 1924. Registrerad ägare var då köpman B.Nilsson, boende i just  Bjärsjölagård. Bil nummer två har tyskt utseende, päronformad kylare, och verkar vara tillverkad cirka 1914. Notera bensinpumpen, det är den första typen från Ljungmans, den som kallades "Fatos". I just den här pumpen fanns det Pratts bensin. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-05)

 

Gruppfoto med motorcykelförare och deras maskiner. Fotot ska vara taget i Halmstad och tidpunken är förmodligen någon gången under första delen av 1920-talet. På fotot kan man se nio motorcyklar av olika fabrikat och storlekar. (2013-05-27)

 

Chaufförer och taxibilar på foto från mitten av 1920-talet. De två bilarna närmast kameran är Chevrolet Superior från cirka 1924. (2015-04-06)

 

Vykort som visar Kungsgatan med Kungstornet i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2017-02-01)

 

Vykort från 1920-talet som visar Kungsgatan i Stockholm. Personbilar får samsas med spårvägstrafiken. (2013-02-24)

Vykort som visar Järnvägsgatan i Karlstad. Bilarna närmast fotografen är Fiat och Dodge, men vilka är de andra bilarna. Med ledning av bilarnas utseende kan man anta att fotot togs i mitten av 1920-talet.

 

Vykort som visar torget i Östhammar. De två parkerade bilarna är av Fords T-modell, denna ena har en öppen Touring-kaross och den andra är en täckt Coupé. (2014-12-25)

 

Fotot ska vara taget i Gäddede i mitten av 1920-talet. Man kan se flera fordon, men flera är skymda. Framför huset verkar det stå en buss. Lastbilen till vänster får dessutom fungera som tillfällig buss. (2014-01-23)

 

Fotot som ska vara taget vid Uskavi visar fyra lastbilar som riggats för persontransport. De två lastbilarna i mitten är oidentifierade medan de två övriga är Ford modell TT. (2014-04-09)

 

Vykort som visar Järntorget i Örebro, fotot togs förmodligen i mitten av 1920-talet. Det verkar vara tämligen folktomt, men tittar man noga ser man olika motorfordon, en buss, lastbilar, personbilar och motorcyklar. (2013-02-26)

 

Nyimporterade bilar som nyligen lossats i Stockholms frihamn. Byggnaden till vänster är magasin 1. Åtminstone en del av bilarna är Dodge från mitten av 1920-talet. De stora trälådorna är märka med "Dodge Brothers Motor Car". Längre bak i bilden, vid båtarna, står två lastbilar från omkring 1920. Notera även de två personerna som kommer åkande på en eldriven perrongtruck. Per Schönning har hjälpt till med information. (2014-04-20)

 

Män och kvinnor vid två T-Fordar och en motorcykel. Bilarna ser ut vara tillverkade 1924 och 1925, den i mitten har registreringsnummer L2808. Motorcykeln har registreringsnummer L457, men är det någon som kan identifiera märket och modellen? (2013-05-05)

Bild som visar Skeppsbron i Göteborg en dag i mitten av 1920-talet. Renault var populär som taxibil i Göteborg och det framgår också tydligt av denna bild. (2013-02-08)

 

Foto från andra delen av 1920-talet som visar hur gångare och cyklister får samsas med spårvagnar, bilar, lastbilar och bussar vid Brunnsbacken i Stockholm. (2022-04-25) 

 

Vykort från omkring 1930 som visar parkerade taxibilar vid Järntorget i Göteborg. Under en följd år var Renault ett populärt märke att använda som taxi Göteborg och på fotot kan notera hela fem exemplar. (2016-12-24)

 

Vykort som visar del av området Getebergsäng i Göteborg. Trafiken är inte så intensiv, en spårvagn samt en bil är på väg mot fotografen. Tre bilar har också parkerats längs den stenbelagda gatan. Fotot togs troligen under andra delen av 1920-talet. (2013-07-23)

 

Tre Scania-Vabis bussar från mitten av 1920-talet som användes för trafik mellan Uppsala och Flottsund. (2024-01-07)

 

Fotot är taget i samband med att Kungen besökte Karlskrona i september 1925. Bilen i förgrunden är Packard Touring och efter följer en Nash Touring med registreringsnummer K1000. Båda bilarna är nog tillverkade 1925, eller möjligen något tidigare.

 

Fotot visar aktivitet på torget i Arvika. Men hjälp av de parkerade fordons utseende kan man datera fototillfället till omkring 1930. (2018-06-27)

 

Vykort som visar lastbil och personbilar framför Rådhuset i Karlskrona. Men hjälp av de parkerade fordons utseende kan man datera fototillfället till omkring 1930. (2018-07-03)

 

Vykort som visar parkerade fordon på torget i Arvika. Designen på bilarna och bussarna gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2018-08-20)

 

 

Fotot som ska vara taget 1932 visar tre lastbilar vid Arvika Ved & Kolaffär. Lastbilen till vänster är en Chevrolet från cirka 1926 som har registreringsnummer S4144. I mitten står en Chevrolet från cirka 1927 som har registreringsnummer S1943. Den tredje lastbilen är en Morris Commercial. (2016-01-17)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar på torget i Arvika. Designen på fordonen  gör att man kan datera fototillfället omkring 1930. (2021-12-08)

 

Foto som visar en imponerande bilsamling på Fyris torg i Uppsala. Tidpunkten ser att vara i mitten av 1920-talet och eftersom man ser Uppsala Domkyrka i bakgrunden så kan det vara så att något evenemang äger rum där. I raden närmast kameran står en Benz, det bör vara en 70-hästkrafters modell från 1910-talets senare del. Gissningsvis är det Kung Gustav V som är besök, det fanns ju flera Benz i hovstallet vid den här tiden. Snett bakom Benzen står en Crossley och möjligen tillhör även den hovstallet? I närmaste raden går det även att identifiera Fiat 501. Kanske finns det någon som kan identifiera fler bilar? Bilden kommer från Stig Larsson. (2013-05-07)

 

Fotot som är taget under första delen av 1920-talet visar ett antal parkerade taxibilar vid järnvägsstation i Göteborg (2015-05-28)

 

Vykort som visar fyra parkerade bilar på Torget i Arboga. Den täckta bilen närmast kameran är en Citroen, troligen är det en modell B2 eller B10. Åtminstone två av de andra bilarna är T-Fordar. (2015-10-20)

 

Detta gruppfoto är taget vid Malmslätt, troligen i mitten av 1920-talet. Bilen med igenkänningsmärke E3221 är en Scania-Vabis, troligen rör det sig om en typ I. Motorcyklarna med igenkänningsmärkena E2102 och E2103 är oidentifierade. (2015-05-08)

 

Vykort som visar en några 1920-tals bilar vid Järnvägstorget i Ulricehamn. Bilen i centrum är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2015-03-04)

 

Vykort från mitten av 1920-talet som visar en stor mängd parkerade bilar vid Engströmska huset i Ulricehamn. (2023-10-18)

 

Vykort som visar Järnvägsstationen i Ulricehamn. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till mitten av 1920-talet. (2015-06-16)

 

Flera SJ-bussar står uppställda vid Dingle järnvägsstation cirka 1927. Bussen längst till höger har SJ nummer 7 och är en Scania-Vabis från 1925. Bredvid står nummer 5, en Garford från 1923. Bussen som är delvis skymd är en Scania-Vabis från 1926, den har SJ nummer 8. Buss nummer 7 gick i trafik i 15 år, varefter den sparades hos SJ. I samband med Scania-Vabis 75-års jubileum 1966 överlämnades bussen som gåva och ingår numera i Scania samling med så kallade epokfordon.

 

Skylten på väggen talar om att det rör sig om en auktoriserad verkstad för Ford och Fordson. Bilen till höger är passande nog en Ford, en modell T Tudor Sedan från cirka 1926. Men de övriga fordonen är av andra fabrikat. Den P-registrerade bilen är en Chevrolet Superior Series V 1926 i Pickup-utförande.

 

Vykort som visar Fittja Värdshus med Texaco bensinstation. Personbilarna är T-Fordar från cirka 1925-26. Lastbilen som är lastad med backar kan vara en Scania-Vabis från cirka 1927.

 

Foto som ska vara taget 1928. Platsen är Kristianstad och på torget står tre bilar. Bilen i mitten kan vara en Chevrolet Coach från cirka 1925-26. De två övriga är T-Fordar. Den längst till vänster är en Touring från 1926-27. Den täckta T-Forden är en Centerdoor Sedan från cirka 1920. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel. (2012-12-25)

 

Vykort från 1920-talet som visar parkerade bilar vid Frimurarehotellet i Kristianstad. T-Fordar dominerar och flera bilar har skynken över kylare och motorhuv. (2016-01-01)

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar framför Frimurarehotellet i Kristianstad. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till mitten av 1920-talet. (2013-11-25)

 

Vykort som visar Centralposthuset och Drottningtorget i Göteborg någon gång under 1920-talet. På gatorna samsas bilar, spårvagnar och gående. Det är inte lätt att identifiera bilarna, men i förgrunden står i alla fall några taxibilar, bland annat två Renault. (2014-01-26)

 

Vykort från 1920-talet som visar en del parkerade motorfordon på Stortorget i Lund. Den öppna bilen som står parkerade framför Sparbanken ser ut att vara en Rolls-Royce. (2013-10-12)

 

Vykort som visar bilar framför Stadshotellet i Eskilstuna. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till andra delen av 1920-talet. Bilen närmast kameran är en Citroen 5 CV. (2020-06-01)

 

En stor folksamling på Rådhusgatan i Öregrund. Bussarna från Karlsson & Mattson står framför ”gamla busstationen”. Till höger i bild syns kunskapens träd. Åtminstone två av bussarna är av fabrikat Scania-Vabis. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2013-02-02)

 

Vykort med som visar parkerade fordon på Stortorget i Eslöv. Designen på bussarna i förgrunden och bilarna i bakgrunden gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2014-06-09)

 

Vykort från 1920-talet som visar en grupp parkerade bilar vid Spångens Gästgivaregård i Ljungbyhed. (2015-10-06)

 

Vykort som visar parkerade bilar i Vaxholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till mitten av 1920-talet. (2016-03-25)

 

Foto från mitten av 1920-talet som visar en stor mängd personer och bilar på ett torg i västsverige. (2022-03-24) 

 

Det här fotot som ska vara taget i Skåne visar en rad med T-Fordar. Bilen som verkar tankas är en Fordor Sedan från 1926. (2021-02-10)

 

Vykort från 1920-talet som visar ett antal bilar parkerade på Stortorget, framför Hotel Mollberg, i Helsingborg. (2023-04-19) 

 

Vykort från 1920-talet som visar ett antal bilar parkerade på Stortorget, framför Hotel Mollberg, i Helsingborg. (2022-12-12)

 

Fyra stycken 4-cylindriga Scania-Vabis bussar från slutet av 1920-talet som tillhörde Halmstad-Nässjö Biltrafik. Här står de uppställda vid järnvägsstationen Smålands Taberg.

 

Vykort som visar Vindbron i Jönköping. De två bussarna är två av Halmstad-Nässjö Biltrafiks Scania-Vabis från slutet av 1920-talet. (2013-02-26)

 

Vykort som visar några bilar framför Centralstationen i Halmstad. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2014-02-16)

  

Vykort som visar trafiksituation med ångbåtar, personbilar och lastbilar på Strömgatan i Stockholm. Enligt uppgift ska årtalet vara 1927. (2012-12-08)

Stockholmsvykort som visar Slottet och Norrbro. Fotot som troligen är taget i slutet av 1920-talet visar även trafik med spårvagn, bilar, lastbilar och bussar.

 

Vykort som visar Kungliga Slottet och Norrbro i Stockholm. I trafikvimlet ses bilar, lastbilar, bussar och spårvagnar. Det verkar som att fotot togs i slutet av 1920-talet.

 

Vykort från cirka 1910 som visar bland annat Riksdagshuset i Stockholm. De parkerade bilarna användes förmodligen som taxi. (2022-03-14) 

 

Vykort från 1920-talet som visar trafik med bil och lastbilar vid Norrström i Stockholm. (2022-05-06) 

 

Vykort som visar Kungliga Slottet och Norrbro i Stockholm. I trafikvimlet ses bilar, lastbilar, bussar och spårvagnar. Det verkar som att fotot togs i slutet av 1920-talet. (2013-02-25)

Vykort som visar Gustaf Adolf torg och Kungliga Slottet i Stockholm. Bilarnas utseende gör att fotot kan dateras till cirka 1930.

 

Vykort som visar Kungliga Slottet och Riksdagshuset i Stockholm. Bilarnas utseende gör att fotot kan dateras till cirka 1930. (2013-08-05)

 

Vykort som visar Kungliga Slottet och Riksdagshuset i Stockholm. Bilarnas utseende gör att fotot kan dateras till cirka 1930. (2015-06-09)

 

Vykort som visar trafik på Norrbro i Stockholm. Med hjälp av fordonen kan man datera fotot till cirka 1930. Här samsas personbilar, lastbilar, bussar, spårvagnar, hästar  och fotgängare. Bussen till höger med linjenummer 54 är en Tidaholm som tillhörde SCO, Stockholms Centrala Omnibussaktiebolag.

 

Vykort från 1920-talet som visar parkerade bilar vid Lilla torget och stora hamnkanalen i Göteborg. (2024-05-14)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Skaraborgsbanken i Lidköping. Men hjälp av bilarnas design kan man datera fototillfället till omkring 1930. (2018-07-19)

 

Vykort som visar Stora Kyrkogatan i Lund. Med hjälp av bilarna, bland annat flera T-Fordar, kan man datera fototillfället till andra delen av 1920-talet. (2013-04-22)

 

Det här fotot ska vara taget i Tibro 1927 och visar en kortege med flera fordon. Först kommer en Tidaholm brandbil med registreringsnummer R3225 och efter den följer en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2017-07-18)

 

Fotot är taget i Jönköping och den stora byggnaden är Grand Hotel. Framför hotellet har fem bilar parkerat och i bildens förgrund står en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2013-05-06)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Hotell Mollberg i Helsingborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2016-02-18)

Vykort som visar julstämning på Stortorget i Helsingborg. Designen på de parkerade bilarna göra att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2018-09-17)

Vykort från 1920-talet som visar parkerade bilar vid norra och södra hamngatorna i Göteborg. (2016-04-29)

 

Bild som enligt texten visar Hässelby Busstation, men tvåvåningshuset är skyltat med både "KAFÉ och "KONDITORI". Bussen som trafikerade sträckan Stockholm-Hässelby är en Scania-Vabis från 1920-talets senare del. Bilen längst till vänster är en Willys-Knight Touring från mitten av 1920-talet. Bredvid och delvis skymd står en Scania-Vabis tankbil från cirka 1920. Längt till höger står ytterligare en tankbil. (2016-12-22)

 

Bild som enligt texten visar Hässelby Busstation, men tvåvåningshuset är skyltat med både "KAFÉ och "KONDITORI". Båda tankbilarna kör för "SVENSK-ENGELSKA MINERALOLJE A-B". Den till vänster är en Scania-Vabis från omkring 1920. Den andra tankbilen kan vara en Ford modell AA 1928-29. Bussen är antagligen också en Scania-Vabis. Personbilen kommer från USA, men vilket märke kan det vara?

 

Vykort från 1920-talet som visar en trafiksituation vid Stureplan i Stockholm. Det framgår tydligt hur gående, bilar och spårvagnar fick samsas om utrymmet. (2017-02-02)

 

Fotot ska vara taget vid Kungsgatan i Stockholm 1926. Det rör sig om någon slags bilkortege. Lastbilen närmast kameran är en Scania-Vabis och även de följande bilarna kan vara av samma fabrikat. (2015-10-22)

 

Ström tog detta foto på Tomelilla-utställningen 1927. De utställda bilarna är 1927 års Chevrolet modell Capitol AA. Notera att bilarna är interimsskyltade vilket indikerar att de är helt nya. Längt till vänster står en Touring för 5 personer och bredvid ses en 4-dörrars Sedan, även den avsedd för 5 personer. Längt bort skymtar en lastbil. (2013-04-11)

 

Det här är ett vykort från Höganäs som visar AB Sam Malmros Dodgeförsäljning. På byggnaden kan man utläsa texten "Vinnare av 1927 års sommarpokal", så fotot är antagligen taget 1928. På planen ses flera personbilar, men även ambulans, lastbil, buss och chassier. (2013-05-22)

 

Det här fotot ska vara taget 1927 i samband med en tävling arrangerad av SMK Hedemora. (2020-06-26)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar på Brunkebergstorg i Stockholm. Med hjälp av bilarnas utseende går det att datera fototillfället till slutet av 1920-talet. (2013-05-17)

Vykort som visar en rad parkerade bilar vid Torget i Klippan. Främst står en Chevrolet Superior Series K Touring 1925 med registreringsnummer L2968. (2015-12-17)

Den här bilden som är tagen i Klippan visar uppställda A- och AA-Fordar från 1928-1929.

 

Umeå brukar kallas för björkarnas stad och man tittar på bilden så förstår man varför. Träden skymmer till och med bilarna på detta vykort som visar en del av Kungsgatan. Bilen närmast kameran är en täckt Fiat 501 och registreringsskylten med M6244 indikerar att föraren och eventuella passagerare är ute på långresa. I bakgrunden skymtar en Ford modell A från 1928-29, därför är fotot gissningsvis taget cirka 1930. (2013-05-08)

 

Fotot är taget i Forsmark i samband med ett uppehåll under KAK:s Vintertävling 1930. Två öppna bilar syns, den ljusa till vänster är en Ford modell A som kördes av Nils Mark. Volvon till höger som har 6-cylindrig motor kördes av Lennart Svensson. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

Vykort från Lund med domkyrkan som huvudmotiv, men med tre parkerade bilar i förgrunden. Längst fram står en 1930 års Ford modell A Fordor Sedan med registreringsnummer A2324. Bil nummer två har registreringsnummer M9536 och är en öppen Citroen B12 Torpedo från mitten av 1920-talet. Bilen längst bort kan vara en Chevrolet från slutet av 1920-talet. Bilden kommer från Andreas Uddling.

 

Vykort dom visar Drottningtorget i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-06-17)

 

Vykort som visar Gustav Adolfs Torg i Malmö cirka 1930. De parkerade bilarna är inte så lätta att identifiera, men bilen som kommer körande till höger kan vara en Citroen. Lastbilen ser ut att ha några år på nacken och verkar vara kedjedriven.

Vykort som visar Centralpalatset, Centralparken och Slottet i Örebro. Designen på bussen, motorcykeln och bilarna, tyder på att fotot togs någon gång under 1920-talet. (2014-02-17)

Vykort som visar Nikolaikyrkan och Rådhuset i Örebro cirka 1930. De parkerade bilarna har täckta karosser och den närmast fotografen är en Ford modell A 55A Tudor Sedan 1928-29 och bilen bredvid ser ut att vara en Volvo. (2014-08-14)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Järntorget i Örebro. Med tanke på bilarnas utseende togs nog fotot cirka 1930. (2014-04-16)

 

Vykort som visar parkerade fordon på Torget i Karlstad. Lastbilens, bussarnas och bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2018-06-16)

 

Fotot visar en vy över Järntorget i Örebro med parkerade bussar och bilar. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-03-27)

 

Fotot visar en vy över Järntorget i Örebro med parkerade bussar och bilar. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-08-24)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Järntorget i Örebro. Med tanke på bilarnas utseende togs nog fotot cirka 1930. (2015-04-02)

 

Vykort från 1920-talet som visar parkerade bilar vid Grand Hotell och Klostergården i Örebro. (2015-10-30)

 

Vykort som visar Järnvägshotellet i Skövde. Om man tittar på bilarna går det att dra slutsatsen att bilden kan vara tagen tidigast i slutet av 1920-talet. Bilen längst till höger är en Volvo PV4 av den andra versionen.

 

Vykort som visar Stora torget och Domkyrkan i Linköping. Designen på de parkerade bilarna gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2013-11-10)

 

Vykort som visar parkerade fordon vid S:t Lars kyrka i Linköping. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2017-07-31)

 

Fyra bussar med sina chaufförer står uppställda på Spötorget i Västervik cirka 1930.

 

Vykort som visar Stora torget med Rådhuset i Västervik. Bilarnas design  gör att man kan datera fototillfället till tidigt 1930-tal. (2017-05-09)

 

Fotot verkar taget omkring 1930 och visar Rådhustorget i Östhammar med parkerade bilar och bussar. Bussen i förgrunden som har en släpvagn är en Scania-Vabis. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2013-02-03)

Vykort som visar Stortorget i Malmö. Bilarnas utseende tyder på att foto togs någon gång under 1920-talet. (2013-05-11)

 

Vykort som visar Posthuset i Malmö och flera rader med parkerade bilar. I raden närmast kajkanten står sju bilar och sex av dessa är A-Fordor. De flesta är 2-dörrars täckta, undantaget är de två ljusa bilarna, en öppen Roadster och en 4-dörrars täckt. Fotot verkar vara taget cirka 1930.

 

Vykort som visar Sveavägen i Stockholm. Bilarnas utseende gör att fotot kan dateras till cirka 1930. Bilarna är inte lätta att identifiera, men lägg märke till sportbilen längt till vänster. (2012-12-02)

 

Vykort som visar parkerade fordon längs Sveavägen i Stockholm. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930, eller möjligen något tidigare. (2014-04-17)

 

Vykort som visar en parkerad Chevrolet Touring 1925 vid Pratts tankställe vid Grällsta, en bit söder om Kila. Notera att man verkar ha gjort fast en del packning framtill på bilen. Bakom Chevan skymtar en Ford modell T från ungefär samma tid. (2014-04-05)

 

Det ser ut som en grupp militärer med sju bilar har stannat vid en järnvägsövergång. De flesta bilarna har amerikanskt ursprung. Längst fram står en Chevrolet Touring, det ser att vara 1925 års modell. Bilen till höger med nedfälld sufflett är en Lancia Lambda. Den andra bilen med nedfälld sufflett, som är delvis skymd, kan också vara något sportigt. (2013-02-13)

 

På fotot som troligen är taget under senare delen av 1920-talet finns det en notering "Norra Vi vid Sommen", så då vet vi att platsen är norr om Österbymo i Östergötlands län. Motorcyklarna har följande registreringsnummer: F1263, F1454, F608, F38 (eller E38?), F1386 och F142. Med dessa uppgifter bör det vara möjligt att ta reda på motorcyklarnas fabrikat. (2016-03-25)

 

Vykort som visar Södergatan i Malmö. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till 1920-talet. (2017-01-11)

 

Två bussar som enligt märkningarna på karossidorna trafikerade Halmstad och Nässjö. Mannen står lutad mot en GMC och bussen bredvid är en Chevrolet. (2015-03-14)

 

Chaufförerna vid O. Jönssons Bageri Konditori i Höör har ställt upp sig vid leveransfordonen, två TT-Fordar och en AA-Ford. (2013-02-20)

Vykort som visar järnvägsstationen i Flen samt 8 stycken parkerade bilar. Bilarnas utseende gör att man kan datera fotot till cirka 1930. (2013-02-14)

 

Vykort som visar Gillet i Uppsala. Trots mörkret kan man se att de fem parkerade bilarna är tillverkade kring 1930 (2013-05-22)

 

Fotot visar uppställda brandbilar framför Jönköpings brandstation, troligen någon gång under andra delen av 1920-talet. Brandbilarna ser ut att vara av fabrikat Tidaholm. (2015-03-19)

 

Fartfylld bild från Brunnsviken 1930 med kamp mellan Amilcar och Bugatti. Det är Per Näs som kör Amilcaren i täten, det är en sexcylindrig modell CO med 1,1-liters cylindervolym. Per Näs som hade åtskilliga framgångar med bilen hade köpt den av en norrman som hette Mathissen. Bugattin är en typ 35B som rattades av K.G. Sundstedt. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Det här fotot kommer från ett fotoalbum som har tillhört tävlingsföraren Carl Ivar "Skepparn" Skeppstedt. I albumet finns det noterat att dessa båda bilar är Rally och Bugatti. Rally-bilen ser ut att ha registreringsnummer T842, men noteringen om ägaren är svårläst, han var emellertid hemmahörande i Örebro. Bugatti-bilen  som är en typ 35C  ägdes vid fototillfället av John Erik Isberg. Bilen kallades "Blåen", tidigare hade Isberg även kört en "Gråen", en Bugatti typ 30. En bit in på 1930-talet såldes 35C-bilen till finnländaren Emil Elo. John Erik Isberg föddes i Sala 1889 och i början av 1900-talet kom han till Stockholm. 1906 flyttade Isberg till Norge och han kom senare att representera bilmärket Volvo i Oslo. (2014-05-11)

 

Mannen håller handen på ett reservhjul som tillhör en Studebaker 4-Dörrars Sedan med registreringsnummer P2124. Det rör sig förmodligen om 1931 års 6-cylindriga Series 54. Bilen bredvid med registreringsnummer Y4139 är en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927.

 

Fotografering vid bilarna P2124, en Studebaker 4-Dörrars Sedan, förmodligen 1931 års 6-cylindriga Series 54 och Y4139, en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927.

 

Fotografering vid bilarna P2124, en Studebaker 4-Dörrars Sedan, förmodligen 1931 års 6-cylindriga Series 54 och Y4139, en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927. (2015-04-27)

 

Vykort som visar en folksamling och en stor mängd bilar i samband med Gammalsvenskbybornas ankomst till Jönköping den 2 augusti 1929. (2019-08-04)

 

Vykort från cirka 1930 som visar Stora Hotellet - Frimurarehotellet i Jönköping. Men på bilden ses även ett flertal täckta bilar. Lägg även märke till märkningen "Standard Bensin" på byggnaden till vänster.

 

Vykort som visar Norrmalmstorg i Stockholm med spårvagnsfabrik. Utseendet på de parkerade bilarna gör att det går att datera fototillfället till cirka 1930.

 

Vykort som visar tre parkerade bilar framför Södra stationen i Gävle. Bilarnas design tyder på att fotot kan ha tagits i slutet av 1920-talet. (2013-08-06)

 

Oidentifierad januari 2014 A. Vykort som visar Lilla Torget i Norrtälje med bland annat bageri och bokhandel. De två parkerade bilarna har typiskt 1920-tals utseende. Bilarnas registreringsnummer A3832 och B881 kanske underlättar identifieringen? (2014-01-08)

 

Vykort som visar tre parkerade bilar framför Järnvägsstationen i Ankarsum. Bilarnas design tyder på att fotot kan ha tagits i slutet av 1920-talet. (2013-08-07)

 

Vykort som visar sex parkerade motorfordon framför Järnvägsstationen i Enköping. Bussens, lastbilens och bilarnas design tyder på att fotot togs i slutet av 1920-talet. (2013-08-07)

 

Bild från cirka 1930 som visar fyra parkerade bussar. Från vänster ses Liedström & Söders Dodge, Gunnar Tärnbergs International, herr Bylunds Chevrolet och längst till höger, Scania-Vabis från Sala-Gysinge-Gävle Nya Järnvägs AB. Bussarna var hemmahörande i Sala respektive Möklinta. (2012-12-08)

Vykort som visar en torgdag i Tibro i början av 1930-talet. Bilarna är från höger 4-dörrars Ford modell A, Chevrolet Pickup 1926 och Ford modell T Tudor Sedan 1926-27. Bilen längst till vänster är svårare att identifiera eftersom tre personer ställt sig framför den.

 

Vykort som visar två parkerade bilar vid skolan och kyrkan i Himmeta. Bilarnas design  gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2017-07-10)

 

Vykort från omkring 1930 som visar parkerade bilar vid Lilla Torget och Tyska Kyrkan i Göteborg. (2024-05-18)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Post och Riksbankshusen i Kristianstad. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2017-08-04)

 

Vykort som visar en stor mängd fordon parkerade framför Postkontoret och Riksbanken i Kristinastad. Det verkar vara uteslutande amerikansktillverkade bilar från senare delen av 1920-talet. Så fotot är nog taget 1930 eller något år innan.

(2013-04-27)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Slussen i Stockholm. Bilar, lastbilar, buss, spårvagnar och fotgängare konkurrerar om utrymmet. Med tanke på fordonens design togs nog fotot omkring 1930. (2014-06-02)

 

Vykort som visar Stortorget mer Terassen & Kärnan i Helsingborg. Men hjälp av de parkerade bilarnas utseende kan man nog datera fototillfället till 1910-talet. (2018-06-25)

 

Vykort som visar Stortorget mer Terassen & Kärnan i Helsingborg. Men hjälp av de parkerade bilarnas utseende kan man nog datera fototillfället till mitten av 1920-talet. (2014-05-09)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Terassen i Helsingborg. Med tanke på bilarnas utseende togs nog fotot någon gång under 1920-talet. (2015-03-20)

 

Vykort som en texten visar Barnens- och De Gamlas Dag i Helsingborg 1929. Bilen mitt i bild är en Ford modell A 55A Tudor Sedan 1929. (2016-10-17)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Terassen i Helsingborg. Med tanke på bilarnas utseende togs nog fotot cirka 1930. (2014-04-16)

 

Fotot visar tre lastbilar vid ett grustag. I mitten står en Scania-Vabis från cirka 1930 och de båda andra lastbilarna, med registreringsnumren P5935 och P5933, är Chevrolet från cirka 1927-28. (2018-06-22)

 

Vykort från cirka 1930 som visar ett antal parkerade bilar på Stortorget i Lund. Spännvidden ser ut att vara från T-Fordar till Packard. (2013-08-02)

 

Vykort som visar Triangeln i Malmö. Designen på de parkerade bilarna gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2014-06-03)

 

Vykort från omkring 1930 som visar parkerade bilar vid Brunnsparken i Göteborg. (2024-05-15)

 

Fotot som har tagits av Carl Larsson i Gävle visar ett antal bilar och lastbilar parkerade framför något som ser ut som en verkstadsbyggnad. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-01-27)

 

Vykort som visar Centralstationen i Gävle. Designen på de parkerade bilarna gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2016-10-19)

 

Det här fotot är taget vid en järnvägsstation i Göteborg. Bussen är en Saurer med registreringsnummer O2925. Bilen med registreringsnummer O5950 är en Renault som användes som taxi. (2020-05-14)

 

Fotot ska vara taget 1930 i samband med ett besök hos Wilhelm Haglund i Laxå. Bilen till vänster är en Essex Phaeton 1929 med registreringsnummer X3411 som ägdes av Agard Agerdal. I bilen har han sällskap av Holger Agerdal, Anna Lembke och Ingeborg Agerdal. Den mörka bilen till höger är en Chevrolet Superior från 1925-26 som ägdes av Linus Andersson. I sitter frun Maja och dottern Margit. Leif Holmberg har hjälpt till att identifiera bilarna (2013-01-27)

Fotot som är taget omkring 1930 visar bilar på en landsväg i Göteborgstrakten. (2015-05-17)

Vykort som som visar ett antal parkerade bilar på Stora torget i Falun. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till mitten av 1920-talet. (2014-02-19)

Fotot visar fem Tidaholm lastbilar från cirka 1927 som är färdiga för leverans. (2020-04-27)

Fotot visar åtta Tidaholm lastbilar från cirka 1927 som är färdiga för leverans. (2020-04-29)

Vykort som visar två Ford modell T på Åsgatan i Falun. (2018-11-13)

På detta gruppfoto ses en täckt Ford modell T från cirka 1926 som har registreringsnummer P4551 och en oidentifierad motorcykel med interimsskylt P512. (2017-01-20)

Vykort som som visar ett antal parkerade bilar på Stora torget i Falun. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2013-07-31)

Det här fotot är taget vid Råbocka camping utanför Ängelholm. Tiden är 1930-tal. Bilen närmast tältet en en Chevrolet Superior Series V Coach 1926 med registreringsnummer M10260. Bilen med registreringsnummer M15986 är också en Chevrolet, fast av 1929 eller 1930 års modell. Det ser ut som att bilen har en 4-dörras täckt kaross. Fotot och information kommer från Lars-Erik Nygren. En av bilarna, troligen den från 1926, ägdes av Lars-Eriks far, låssmeden Erik Nygen, Lund. (2015-09-05)

Om det här fotot är inte så mycket känt, men troligen är det taget i Boråstrakten. Men tanke på bilarnas utseende bör fotot vara taget cirka 1930. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-03)

Vykort som visar parkerade bilar vid hotellet i Laholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-03-25)

Vykort som visar en grupp täckta bilar på torget i Laholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2016-04-18)

Det här fotot som visar personer vid bussar ska vara taget vid Stadsberget i Krångede år 1929. Åtminstone den första bussen går att identifiera som en av Postverkets Scania-Vabis diligenser. (2020-09-02)

Vykort som visar fordon, människor och bebyggelse vid torget Gravarne. Bussen som möjligen har registreringsnummer O2761 är en Scania-Vabis från omkring 1930, den tillhörde troligen SJ. Den täckta 4-dörrars bilen till höger är oidentifierad. (2013-12-25)

Vykort som visar parkerade fordon vid Stadshotellet i Eksjö. Designen på de tre bussarna till vänster, de två bilarna i mitten och lastbilen till höger, gör att man kan datera fototillfället till tidigt 1920-tal. (2014-01-16)

Vykort som visar ett antal parkerade bilar på Stora torget i Eksjö. Tidpunkten ser ut att vara kring 1930. (2013-11-25)

Vykort som visar ett antal parkerade bilar framför Stadshotellet i Eksjö. Tidpunkten ser ut att vara kring 1930. (2013-11-25)

Vykort som visar ett antal parkerade bilar framför Stadshotellet i Eksjö. Tidpunkten ser ut att vara kring 1930. (2013-11-25)

Vykort som visar ett antal parkerade bilar och bussar framför Stadshotellet i Eksjö. Tidpunkten ser ut att vara kring 1930. (2013-11-26)

Vykort som visar torghandel på Stortorget i Simrishamn. Bilarnas utseende gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2013-12-10)

Vykort från omkring 1930 som visar en stor mängd parkerade bilar på Drottningtorget i Göteborg. (2016-01-23)

Vykort från cirka 1930 som visar parkerade bilar och bussar vid Järnvägsstationen i Kungsbacka. Åtminstone en av bussarna är av fabrikat Scania-Vabis. Två av bilarnas fabrikat kan identifieras, Chrysler och Durant. (2018-08-30)

Vykort som bilar och bussar på Storgatan i Luleå. Bilen närmast kameran är en Chrysler från cirka 1927 som har igenkänningsmärke BD2302. (2022-01-27)

Vykort från cirka 1930 som visar några bilar på S:t Eriksgatan i Stockholm. (2022-01-18)

Vykort som visar parkerade bussar på torget i Arvika. Bussarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930.  (2020-12-01)

Fotot som bland annat visar parkerade bilar och motorcyklar är taget i Simrishamn, troligen cirka 1930. (2014-12-19)

Vykort som visar parkerade bilar och bussar på Stora torget i Simrishamn. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-10-31)

Vykort som visar bilar, bussar och spårvagnar vid huvudentrén till Stockholmsutställningen 1930. (2022-01-05)

Vykort som visar torghandel på Stora Torget i Linköping. Bilarnas utseende gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2013-12-10)

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar vid Gustaf Adolfs Torg och Östra Hamngatan. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2014-05-13)

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2023-10-11)

Bilden visar interiör från Hovstallet i början av 1930-talet. Bilen längst till höger är en Chrysler Imperial från cirka 1926-27 med registreringsnummer A30. Bilen hade detta registreringsnummer mellan 1929-1935. Närmast bredvid står en Cadillac, möjligen en V8 från 1931 med registreringsnummer A4. Sedan följer två täckta Lincoln från 1928 med registreringsnummer A5 och A8. Den fjärde bilen är en Mercedes-Benz K som Kung Gustaf V anskaffade 1926 och som troligen hade registreringsnummer A16. Längst bort står ytterligare en Cadillac samt en Crossley 1927 som hade registreringsnummer A7 åren 1927-1934. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-27)

 

En rad med taxibilar i Stockholm i början av 1930-talet. Först i raden är en en Chrysler 1930 med registreringsnummer A2822. Bil nummer två är en Hupmobile 1930 med registreringsnummer A18216. De två följande bilarna är Buick från 1931. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/85. (2012-12-30)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar på Centralplan vid järnvägsstationen i Orsa. Fordonens design tyder på att fotot togs omkring 1930. (2013-08-27).

 

Vykort som visar torget i Hallsberg under tidigt 1930-tal. Det här torgdag och några av försäljarna har typiska torghandlarbilar. (2013-02-25)

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar på Kungsgatan i Helsingborg. Fotot togs nog omkring 1930. (2013-04-23)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar på torget i Sollefteå. Designen på fordonen gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930.  (2020-10-22)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar på torget i Sollefteå. Designen på fordonen gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2020-11-16)

 

Vykort som visar parkeringsplatsen vid Liseberg i Göteborg. Med tanke på bilarnas utseende togs nog fotot cirka 1930. (2014-01-03)

 

Vykort som visar buss och bilar vid hamnen i Torekov. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till slutet av 1920-talet.  (2021-02-08)

 

Vykort som visar Badhusgatan i Lilla Edet. Designen på de fyra parkerade bussarna gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-05-20)

 

Vykort som visar Stadshotellet i Avesta. De parkerade bilarna är Chevrolet Coach 1929-30 och Ford modell A Roadster 1930-31, så man kan förmoda att fotot togs i början av 1930-talet. (2014-05-19)

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar vid sjömanshuset i Helsingborg. Fotot togs nog omkring 1930. (2013-05-08)

Vykort som visar en del av Hässleholm. Kanske har bilarnas förare och passagerare checkat in på Stadshotellet? Fotot ser ut att ha tagits cirka 1930. (2013-05-06)

 

Vykort som visar Stortorget i Hässleholm. Designen på de parkerade bilarna indikerar att fototillfället var omkring 1930. (2017-01-01)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Hotell Kramer i Malmö. Fototillfället ser ut att vara cirka 1930. (2019-07-05)

 

Vykort som visar Hotell Kramer i Malmö. Designen på de parkerade bilarna gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2024-04-22)

 

Foto som har tagit i Göteborg cirka 1930 och som visar trafik med personbil, buss och lastbilar. (2013-05-12)

 

Vykort som visar nio parkerade bilar framför Rådhuset i Karlshamn. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2013-05-21)

 

Vykort som visar parkerade bilar och lastbilar på Stora Torget i Karlshamn. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2014-01-19)

 

Vykort som visar parkerade bilar och bussar på Gamla Torget i Hörby. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-10-29)

 

Om den här bilden vet vi inte så mycket. Men det ser ut som att fotot togs i samband med en bilutflykt omkring 1930. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-07)

 

Om den här bilden vet vi inte så mycket. Men det ser ut som att fotot togs i samband någon händelse på 1930-talet. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-08)

 

Hovfotografen P. Lund lyckades få med många bilar när han tog fotot som blev förlaga till detta vykort som visar del av Mölle. De nyaste bilarna ser ut att vara tillverkade i slutet av 1920-talet, så fotot togs nog senast kring 1930. Det går att identifiera flera T-Fordar, i förgrunden står en Pickup och en Tudor Sedan. Bredvid den täckta T-Forden står en Hupmobile modell 32 Touring från 1912-14. Sedan verkar det som att det går att identifiera Overland, Fiat och möjligen Auburn. Kanske kan någon identifiera ytterligare någon bil? (2013-06-01)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Hotell Kullaberg vid Mölle. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till början av 1930-talet. (2014-11-22)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Kungliga Operan i Stockholm. Bilarnas design tyder på att fotot togs någon gång under 1920-talet.  (2013-06-16)

 

Vykort som visar ett antal parkerade 1920-tals bilar på Stortorget i Lund. Man kan identifiera flera T-Fordar, både öppna och täckta. Sedan ses åtminstone en Chevrolet. (2014-04-10).

 

Vykort som visar ett antal parkerade 1920-tals bilar på Stortorget i Lund. (2019-08-13)

 

Fotot som är taget i slutet av 1920-talet visar bland annat tre parkerade bilar vid en utställning i Bollnäs. (2013-08-11).

 

Vykort som visar en mängd parkerade bilar framför Kungliga Operan i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2013-06-12)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Börsen i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2020-03-31)

 

Vykort som visar parkerade bilar framför Stadshotellet i Vimmerby. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2016-12-11)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar på Stora Torget i Västerås. Med tanke på bilarnas utseende togs nog fotot omkring 1930. (2014-04-17)

 

Vykort som visar torget i Skellefteå. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-03-15)

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar vid Stora Hotellet och Folkungabrunnen i Linköping. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2013-12-14)

 

Vykort som visar ett antal bilar, såväl i trafik som parkerade, vid S:t Larsplan i Linköping. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2017-01-26)

 

Vykort som visar torget i Åmål omkring 1930. Det verkar vara torgdag med mycket folk farten och en del parkerade bilar, bussar och lastbilar. (2013-09-15).

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar vid Gustav Adolfs Torg och Kungliga Operan i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2013-09-15).

 

Vykort som visar en bil- och spårvägstrafik vid Gustav Adolfs torg och Kungliga Teatern i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-06-18)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar vid Kungliga Operan i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2014-03-14)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar vid Gustaf Adolfs torg Kungliga Operan i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2017-01-10)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar vid Kungliga Operan i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-05-14)

 

Vykort som visar en hel del bilar vid Östra Hamngatan i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2013-10-09)

 

Vykort från cirka 1930 som visar parkerade bilar vid Norra Hamngatan i Göteborg. Åtminstone bilarna närmast kameran användes som taxi. (2022-02-22) 

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Östra Hamngatan i Malmö. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2017-01-19)

 

Vykort som, visar fyra täckta bilar vid Västanvinden och Adolf Fredriks kasern. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-08-31)

 

Vykort som visar Lilla Torget i Göteborg. Med hjälp av bilarnas design kan man datera fototillfället till omkring 1930.  (2014-01-12)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Gustaf Adolf torg i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930.  (2020-12-15)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Gustaf Adolf torg i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2023-06-19)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Gustaf Adolf torg i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2023-06-22)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Gustaf Adolf torg i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2023-06-20)

 

Vykort som visar Västra Tullgatan med Texaco-mack i Hudiksvall. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2017-05-07)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Park Hotell i Borås. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2016-03-25)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Arfurstens palats i Stockholm, troligen cirka 1930. (2015-03-15)

 

Fotot visar parkerade fordon vid en busstation cirka 1930. Platsen är troligen Skövde eller Hjo, en av bussarna har i alla fall dessa orter i märkningen på karossidan. (2015-03-17)

 

Chaufförer och deras taxibilar i Borås 1931. Från höger ses en 4-dörrars Nash, troligen 1929 års Advanced Series 460, med registreringsnummer P6628, Reo Flying Cloud 4-dörrars Sedan 1929 med registreringsnummer P2090, Buick Master Six 1928 med registreringsnummer P763 och en Nash från cirka 1926-28. De tre bilarna längst till vänster är oidentifierade. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-20)

 

Vykort som visar fordon framför Brandstationen i Borås omkring 1930. Förutom bilen längt till höger är alla fordon Scania-Vabis av olika typer, bland annat två fyrhjulsdriva T-1. (2021-02-22)

 

Vykort som visar bussparkering vid Skövde Järnvägstation en vinterdag. Bussarnas design gör att man kan datera fototillfället till tidigt 1930-tal. (2013-12-25)

 

Vykort som visar parkerade bilar vis Södra Blasieholmshamnen i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2019-12-16)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Grand Hotell och KAK i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2020-01-21)

 

Vykort som visar trafiksituation vid Södra Blasieholmshamnen i Stockholm. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2020-01-17)

 

KAK:s andra Vinter Grand Prix, det så kallade Rämenloppet, kördes den 28 februari 1932. Det här fotot är taget två dagar tidigare, den 26 februari, och visar finnländarna Karl Ebbs och Johan Ramsays bilar. Ebb skulle köra bilen med startnummer 4, en Mercedes-Benz SSK från 1929. Startnummer 20 sitter på Ramsays 6-cylindriga Chrysler, en trimmad standardvagn. I själva tävlingen tvingades Ramsay bryta redan under första varvet. Även Ebb tvingades bryta efter några varv. Mercedes-Benz SSK:n är bevarad och ingår i Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar i Köping. (2013-09-18)

 

Vykort från cirka 1930 som visar fyra täckta bilar vid järnvägsstationen och hotellet i Hallberg. En av bilarna är en Volvo PV4. (2013-04-27)

Så här såg det ut på Rådhustorget i Östhammar vid midsommartid i början av 1930-talet, bilar, bussar och lastbilar i skön blandning. Bilder kommer från Per-Ola Malm.(2013-02-09)

Det ser ut som att det här fotot togs några år in på 1930-talet. Vid Ohlssons ångbageri i Norrköping står flera bilar och lastbilar parkerade. Längst till höger står en täckt Hudson från cirka 1930 och bredvid ses en Buick Touring från cirka 1927. Lastbilen bredvid dessa ser ut att vara en Tidaholm, men förmodligen tillverkad efter 1931. (2013-05-07)

 

Vykort som visar Kungstorget i Norrköping. Bilarnas och bussarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2021-03-29)

 

Vykort från 1930-talet som visar ett antal parkerade bilar på Stora torget i Falköping. (2013-09-07)

 

Foto som visar bil- och spårvagnstrafik i Malmö. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2014-06-18)

 

Vykort som visar parkerade bilar på Stortorget i Malmö. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2015-10-21)

 

Vykort som som visar ett antal parkerade bilar på Stora torget i Falun. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-03-09)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Torget i Falkenberg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till tidigt 1930-tal. (2019-10-02)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Rörbeckska huset i Falkenberg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till tidigt 1930-tal.. (2015-09-26)

 

Vykort som visar parkerade fordon vid Kristina kyrka i Falun. Designen på bussen och bilarna gör att de går att datera fototillfället till omkring 1930. (2015-03-24)

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar framför Stadshotellet i Västerås. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-10-17)

 

Fotot visar en stor mängd parkerade bilar på Stora torget i Västerås. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till cirka 1930. (2015-12-25)

 

Vykort som visar parkerade bussar i Alingsås. Bussarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2018-06-14)

 

Vykort som visar parkerade bilar vid Nationalmuseum i Stockholm. Fotot är nog taget en bit in på 1930-talet eftersom några bilar verkar vara tillverkade efter Mässing & Nickels 1931-gräns. (2014-02-08)

 

Vykort som visar parkerade fordon på Nya Torget i Mariestad. Fotot togs troligen under första delen av 1930-talet. (2014-10-13)

 

Vykort som visar bussar och lastbilar vid Busscentralen i Sundsvall. Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2021-07-21)

 

Uppställning för fotografering utanför J. Jönssons Bryggeri S:t Knuts Vattenfabrik i Malmö, förmodligen i mitten av 1930-talet. Man använde som synes olika fabrikat på sina bryggarbilar. De ljusa bilen närmast kameran är en Ford modell AA från 1928-29. (2013-05-12)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar på Stora torget i Arboga. Av döma av bilarnas design togs nog fotot några år in på 1930-talet. (2015-04-18)

 

Vykort som visar "Minne av Studieveckan i Nyhem". Fordonens design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2023-02-07)  

 

Vykort som visar parkerade fordon vid Grand Hotel i Strömstad. Bilarnas och motorcyklarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1930. (2023-07-11)

 

Vykort som visar en stor mängd parkerade bilar framför Esseltes hus på Vasagatan i Stockholm. Fotot togs troligen i mitten av 1930-talet, men merparten av bilarna ser ut att ha tillverkats omkring 1930. (2016-08-16)

 

Västeråsfotografen Emil Wijgård tog detta foto sommaren 1935. Det är Västerås Racer Kompani som ställt upp sina bilar för fotografering. I den ljusa bilen, en Amilcar 6C Course från 1926-28 med registreringsnummer U2049, sitter Karl Rolander. Bilen i mitten med interimsskylten U354 är en Bugatti typ 35C med chassinummer 4928. Vid ratten sitter Helmer Carlsson (senare Alsed). Bilen längst till höger är åter en Amilcar 6C Course från 1926-28 och det är Adolf  Westerblom som håller i ratten. (2013-09-11).

 

Foto från cirka 1930 som visar bussar vid en av Bilägarnas inköpscentrals bensinpumpar. Bussen till höger med igenkänningsmärke AC1732 är en Chevrolet. (2023-05-29) 

 

Det här fotot som visar ett stort antal parkerade bilar är taget i Gävle i samband med KFUM:s Generalkonferens 13-19 juni 1932. (2023-11-17) 

 

Det här fotot som är taget i Malmöhus län i början av 1930-talet visar män stående vid lastbilar av fabrikaten Ford och Chevrolet. (2022-04-22) 

 

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se