I-län

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Fiat 35-40 Hk som kördes av Nils Brambeck. Bilen hade inregistrerats den 4 januari 1913 och då tilldelats igenkänningsmärke A1919. Registrerad ägare var då AB A. Wiklunds maskin- och velocipedfabrik i Stockholm. Den 6 mars 1916 fick bilen igenkänningsmärke I5. Då ägdes bilen av Militärbefälhavaren på Gotland (2021-01-07)

 

Den 7 maj 1921 inregistrerades denna OK Junior på Gotland. Den fick igenkänningsmärke I158 och registrerad ägare var då soldathemsföreståndaren Olof Niklas Axel Jakobsson, Visby. Under samma månad registrerades ytterligare två OK Junior på Gotland, de fick I160 och I161. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-26)

 

Denna Ford modell TT inregistrerades den 21 juni 1923 för transport av 1000 kg last eller 12 personer. Igenkänningsmärket blev I323 och registrerad ägare vid registreringstillfället var Automobilägare Josef Laurentius Malmqvist, Österby, Visby. (2021-12-09)

 

Vykort som visar Burmeisterska huset i Visby. Bilen i förgrunden med registreringsnummer I367 är en Buick Touring från 1923 som åren 1923-26 ägdes av Edvard Christersson, Visby. Fotot är troligen taget under den tiden. Staget som sitter i underkant av strålkastarna tyder på att bilen har tillverkats i Kanada. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

Vykort som visar ett parti av Hemse. Den parkerade bilen är en Chevrolet National AB 1928 med registreringsnummer I1077.

 

                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se