M-län
 

Scania-Vabis Phaeton från cirka 1917 med registreringsnummer M4. Enligt uppgift är fotot taget i Landskrona. Storleken indikerar att det är en typ III, den största personbilsmodellen hos Scania-Vabis.

 

Denna Scania inregistrerades den 12 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke M12. Registrerad ägare var då tillverkaren Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Anton Svensson.  Ekipaget blev emellertid diskvalierat eftersom man brutit mot tävlingsbestämmelserna. (2020-11-04)

 

 

Allvelo från cirka 1906 med registreringsnummer M16. Allvelo var en liten enkel bil från Waltham Manufacturing Company i Massachusetts, USA, och som slutmonterades och såldes i Sverige av Allmänna Velocipedförsäljnings Aktiebolaget i Landskrona - Allvelo. Notera det provisoriskt lagade framdäcket!

 

Registreringsnummer M23 tillhörde en Reo, förmodligen från 1905, som var Höganäsbolagets första bil. Detta var en av de första bilarna i Kullabygden. Chauffören på bilden heter Johan Christoffersson.

 

Denna Scania typ C med skåpkarosseri användes av Skånska Dagbladet i Malmö. De fick bilen inregistrerad den 26 april 1907 och den tilldelades igenkänningsmärke M32. (2022-08-12)

 

Det här fotot ska vara taget i samband med en resa sommaren 1914. Men bilen som är Talbot inregistrerades redan den 27 juli 1907 och tilldelades igenkänningsmärke M50. Registrerad ägare var då Brukspatron N. Nissen, Ramlösa. (2021-10-25)

 

Personerna låtit sig fotograferats vid en Ford modell Touring från cirka 1923 med igenkänningsmärke M62. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-26)

 

Denna Scania typ BH Landaulette inregistrerades den 20 juli 1908 och tilldelades igenkänningsmärke M84. Registrerad ägare var då Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö. Bilen såldes 1909. (2024-04-09)

 

Vykort som visar en bil framför ett hus i Vrigstad. Bilen som har igenkänningsmärke M88 är en Humber från cirka 1912. Första gången som M88 tilldelades ett fordon var 29 juli 1908, men det kan inte vara denna Humber eftersom den inte var tillverkad då. Antagligen erhöll Humbern M88 vid registeromläggningen 1916. Den 29 februari detta år hamnade M88 på en 6-sitsig 10/28 hästkrafters bil, ägd av konsul Hugo Lindgren i Malmö. (2016-01-10)

 

Det här fotot är taget i samband med den långkörning sträckan Malmö-Stockholm som Scania genomförde i början av september 1909. Hela sträckan var 69 mil och den effektiva körtiden var 33 timmar och 39 minuter. Lastbilen som var en typ IL för 3-tons last hade inregistrerats den 23 juli 1909 och tilldelats igenkänningsmärke M108. Senare såldes lastbilen till Koppoms bruk. (2024-03-10)

 

Stockholm fick sina första bilskolor 1909 där man fick lära sig bilkörning och få så kallat kompetensbevis. Det var vanligt att man tog sådana här gruppfoton. Den aktuella bilden visar troligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", bilarna av märkena M.A.F. och Horch representerades nämligen av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till vänster är en M.A.F. som den 20 juni 1912 inregistrerades och tilldelades igenkänningsmärke D241. Bilen som kan vara av typen G 6/16 PS hade då Aktiebolaget E. Lundvik & C:o som ägare. Bilen längst till höger är också en M.A.F. Den ser ut att vara D-registrerad, men numret går inte att tyda. De tre andra bilarna är av märket Horch. Bil nummer 2 inregistrerades den 9 augusti 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A863. Vid registreringstillfället ägdes den bilen av Hyrverksaktiebolaget Frey i Stockholm. Bilen i mitten inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Fotot har skickats in av Leif Holmberg. (2014-04-20)

 

Fotot som ska vara taget 1912 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en M.A.F och de övriga är Horch, båda dessa fabrikat representerades för övrigt av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till höger inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Bilen bredvid inregistrerades den 1 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke D245. Registrerad ägare var då kandidat Emil Pettersson, även han hemmahörande i Landskrona. (2015-03-12)

 

M191 tillhör en Cadillac modell 30, förmodligen från 1912, som fotograferats på en bro Landskronatrakten.

 

Dessa tre lastbilar ägdes fotograferingstillfället av Föreningen Gamla Dragarelaget u.p.a. i Helsingborg. Lastbilen närmast kameran är en Scania från cirka 1910 som erhöll igenkänningsmärke M368 den 28 april 1916. Bilen längst bort är också en Scania som erhöll det nya igenkänningsmärket M367 samma dag. Lastbilen i mitten är en Scania-Vabis som inregistrerades den 20 januari 1917 och tilldelades igenkänningsmärke M567. (2022-11-02)

 

Bilden visar fem taxibilar vid Bilstationen vid Stortorget i Helsingborg. I det här fallet råder det ingen tvekan när det gäller de olika fabrikaten, det står ju angivet att det är Scania-Vabis, Hudson, Overland, Adler och Apollo. Scania-Vabisen är en typ I Phaeton som tilldelades igenkänningsmärke M408 den 5 maj 1916. Registrerad ägare var då kapten Per Henrik Hedenblad, Helsingborg. Några veckor tidigare, den 17 april 1916, tilldelades igenkänningsmärke M301 en Hudson modell 40 Touring som ägdes av handlande Nils Anton Herman Möller, Helsingborg. Bilen i mitten, Overland, är troligen tillverkad 1914. 2015-12-12)

 

Det här fotot som visar en stor mängd personer vid fyra bilar och motorcykel är taget före 1916. Motorcykeln är oidentifierad, med bredvid den står en Cadillac modell 30 Touring 1912 som inregistrerades den 27 juni 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1693. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Fredrik Wagner, Stockholm. Fabrikatet på de övriga bilarna är Stoewer. Bilen bredvid Cadillacen inregistrerades den 23 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1752. Även denna bil hade Aktiebolaget Fredrik Wagner som registrerad ägare. Nästa bil inregistrerade den 26 januari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke M359. Åter var det AB Fredrik Wagner som var registrerad ägare, men den här gången med Malmö som ort. Bilen längst till höger inregistrerades den 21 mars 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A1284. Registrerad ägare var då Droskägare Carl Johan Carlsson, Stockholm. (2019-11-08)

 

2-Dörrars täckt Oldsmobile modell 30-E från 1927 som har registreringsnummer M517. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/84.

 

Det ser ut som att bilen, en Scania-Vabis typ I Phaeton, ska vevas igång. Bilen registrerades den 28 september 1916 och tilldelades då igenkänningsmärke M529. Vid registreringstillfället var bilen skriven på Kronprinsens Husarregemente, genom översten Bror Cederström, Malmö. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2017-02-05)

 

Chauffören sitter i en bil som verkar vara en Hudson Super Six från cirka 1917. Karossen är antagligen åtminstone till stora delar svenskbyggd. Registreringsnumret som skyms av stötfångaren kan vara M570. På kylarlocket till den svagt spetsiga kylaren återfinns ett KAK-vagnmärke. Registreringsnummer M570 tilldelades en 40 hästkrafters personbil avsedd för 7 personer den 25 januari 1917. Dessa uppgifter stämmer bra med bilen på fotot. Denna M570 ägdes vid registreringstillfället av godsägare Johan Wessner, Arlöv. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-02)

 

Mannen sitter i en Hupmobile modell 32 Touring från cirka 1914 med igenkänningsmärke M583. Det rör sig sannolikt om den bil som erhöll detta igenkänningsmärke den 15 mars 1917. Vid registreringstillfället ägdes bilen av kontorschef Axel Bengtsson, Malmö. Tre år tidigare, den 9 april 1914, inregistrerades en bil med igenkänningsmärke M383 som också hade samme Bengtsson som ägare. Troligen rör det sig om samma bil, i så fall fick Hupmobilen ett 200-nummer högre igenkänningsmärke efter registeromläggningen 1916. Lägg märke till att baksätespassagerarna hade en egen vindruta. (2014-04-14)

 

Chassiet till bröderna Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83.

Ytterligare en bild som visar chassiet till bröderna Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3. Bilen byggdes under 1919 och var baserad på föregångaren, Self 2. Från denna plockades ram, axlar och hjul. Drivkällan var dock utbytt till en tvåcylindrig motor från Harley-Davidson. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83.

 

Bröderna Per och Hugo Weiertz sitter i sin tredje egenbyggda bil, Self 3. Det sportigt eleganta karosseriet var utfört i stålullsborstad aluminium på en trästomme. Även stänkskärmarna var av trä. Bilen inregistrerades den 28 juli 1919 och tilldelades då igenkänningsmärke M845. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Ytterligare en bild som visar Bröderna Per och Hugo Weiertz sin tredje egenbyggda bil, Self 3, med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Notera att sätena är förskjutna i längsled. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Ytterligare en bild som visar Bröderna Per och Hugo Weiertz sin tredje egenbyggda bil, Self 3, med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Notera S-skylten. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Bilden visar Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3, i sitt sista utförande. Karossen var nu lackerad och en Fiat-inspirerad kylarmaskering hade tillkommit. Fotot är taget på Rugen sommaren 1925 då man var på väg till de Österrikiska Alperna. Notera den tidstypiska bränsledunken. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Bilden visar Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3, i sitt sista utförande, i samband med den resa till Österrike som genomfördes 1925. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Bilden visar Per Weiertz med Self 3 med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Bilden lär vara tagen i samband med den resa till Stockholm som genomfördes i februari 1923. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

 

Bilden visar Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3, i sitt sista utförande. Karossen var nu lackerad och en Fiat-inspirerad kylarmaskering hade tillkommit. Fotot är taget på Rugen sommaren 1925 då man var på väg till de Österrikiska Alperna. Notera den tidstypiska bränsledunken. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

 

På hemresan från Edsvikens is och Stockholm 1923 råkade bröderna Weiertz man ut för ett kraftigt snöoväder i Jönköpingstrakten och man valde att sända bilen, Self 3, med tåg resten av resan hem. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Vykort från Bjärsjölagård i Skåne och de båda bilarna är också M-registrerade. Den första bilen har registreringsnummer M852 och är en Hupmobile modell R Touring, den inregistrerades den 16 april 1924. Registrerad ägare var då köpman B.Nilsson, boende i just  Bjärsjölagård. Bil nummer två har tyskt utseende, päronformad kylare, och verkar vara tillverkad cirka 1914. Notera bensinpumpen, det är den första typen från Ljungmans, den som kallades "Fatos". I just den här pumpen fanns det Pratts bensin. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-05)

 

Två stolta herrar har låtit sig fotograferas vid en Ford T Touring med registrerings-nummer M854. 

 

M920 tillhör en Sperber från cirka 1913 och som tillverkats av NAW, Norddeutschen Automobilwerke.

 

Det här fotot med tre män och sina motorcyklar är taget några år in på 1920-talet. Motorcykeln till vänster är en Harley-Davidson som inregistrerades den 12 mars 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1030. Registrerad ägare var då kontorschef Nils Thure Johnson, Eslöv. Drygt ett år senare, den 23 juni 1921, blir plåtslagare Oskar Bertil Lerbst, Eslöv, ny ägare. Motorcykeln till höger är också en Harley-Davidson. Den inregistrerades den 5 september 1922 och tilldelades igenkänningsmärke M2264. Registrerad ägare var då maskinarbetaren Bror Julius Ragnar Berggren, Vällinge. Ett knappt år senare, den 9 augusti 1923, blir maskinmontör Axel Fritiof Holmström, Södra Åkarp, ny ägare. Motorcykeln i mitten är en Excelsior som inregistrerades den 24 mars 1921 och tilldelades igenkänningsmärke M1585. Registrerad ägare var då järnsvarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-03)

 

I grustaget står en Chevrolet lastbil från 1927-28 med registreringsnummer M1045. Två av personerna är Viktor och Valfrid Nilsson. (2014-05-12)

 

Mannen sitter på en F.N. med registreringsnummer M1175. Motorcykeln ser ut att vara tillverkad under 1920-talets andra del. (2017-07-19)

 

Denna Magnet inregistrerades den 17 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1212. Registrerad ägare var då svarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-01)

 

Männen har fotograferats vid en Magnet som inregistrerades den 17 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1212. Registrerad ägare var då svarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-02)

 

Två kvinnor har fotograferats vid en Dodge Modell 30 Touring som inregistrerades den 5 januari 1920 och tilldelades  registreringsnummer M1234. Vid registreringstillfället ägdes bilen av inspektör Axel Wilhelm Sörensson, Lund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-22)

 

Det här fotot ska vara taget vintern 1929. Bilen med registreringsnummer M1978 som är en täckt Buick är också av 1929 års modell. Mannen är låssmeden Erik Nygren från Lund och det är hans son, Lars-Erik Nygren, som har bidragit med fotot. (2015-09-08)

 

Brennabor Doppelphaeton från cirka 1913 med igenkänningsmärke M2023. Flera har identifierat bilmärket, bland annat Ariejan Bos. (2014-02-28)

 


Den 1 juli 1924 inregistrerades två 50 hästkrafters Anderson-bilar i M-län, de fick nummer M2259 och M2260. Bilden visar M2259 som hade åkeriägare Carl Nilsson som registrerad ägare. Han bodde vid Odengatan i Höganäs. Vid fototillfället är det den då 18-årige John Nilsson som sitter vid ratten. John blev senare körskolechef och har på sätt spelat en stor roll för bilismen i Höganäs. I bakgrunden ses IOGT:s godtemplarhus. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2013-05-07).

 

Thulin A20 Phaeton på snöig väg. Bilen hade inregistrerats den 24 juli 1920 och då tilldelats igenkänningsmärke A2489. Som registrerad ägare angavs då AB Thulinverken, genom kamreraren Otto Edvard Ask. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Bilen med igenkänningsmärke M2653 är en amerikansk Star Touring från cirka 1925. Märket salufördes på många marknader under namnet Rugby, så även i Sverige. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-28)

 

Bilen som tittar fram mellan kvinnorna är en amerikansk Star Touring, eller Rugby som fabrikatet kallades i Sverige, från cirka 1925 med igenkänningsmärke M2653. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-28)

 

Fotot togs i samband med en biltävling i Bredared den 8 juli 1928. Bilen med registreringsnummer M2666 är en Lancia Lambda. Trots Lambda-modellens fina vägegenskaper klarade inte föraren kurvan, utan det blev en dikesvisit, vilket fotografen lyckades fånga på bild. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/88. (2013-09-12).

 

7-sitsig Mitchell Touring från 1919 som är extrautrustad med stålekerhjul. Bilen inregistrerades i Malöhus län den 11 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke M2739. Bilen ägdes då av köpman Malte Svensson i Malmö. Men redan i den 20 november 1920 registreras den i Örebro län med igenkänningsmärke T984 och AB Motorkompaniet i Örebro som ägare. I juli 1921 ägs bilen av Chaufför Einar Karlsson i Kumla och i november samma år byter bilen ägare igen, till Lantbrukare Oskar Andersson, Kjellstorp, Mariedamm. Bilen säljs till Östergötland i september 1923 och får där igenkänningsmärke E3194. Bilens vidare öden är okänt. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-14)

 

Däckbyte på 7-sitsig Mitchell Touring från 1919. Bilen inregistrerades i Malöhus län den 11 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke M2739. Bilen ägdes då av köpman Malte Svensson i Malmö. Men redan i den 20 november 1920 registreras den i Örebro län med igenkänningsmärke T984 och AB Motorkompaniet i Örebro som ägare. I juli 1921 ägs bilen av Chaufför Einar Karlsson i Kumla och i november samma år byter bilen ägare igen, till Lantbrukare Oskar Andersson, Kjellstorp, Mariedamm. Bilen säljs till Östergötland i september 1923 och får där igenkänningsmärke E3194. Bilens vidare öden är okänt. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-14)

 

Ford modell TT tankbil med registreringsnummer M3503. Enligt märkningen på tankgaveln är det Pratts bensin som fraktas. (2014-12-30)

 

Bilen med igenkänningsmärke M3562 är en Chevrolet 490 från cirka 1920 och vid ratten sitter Johan Grandelius, som i många år arbetade som chaufför i Lund. Fotot och information kommer från Lars-Erik Nygren. (2015-09-04)

 

Bilen på vykortet från Norregatan i Landskrona är en Ley 6/16 PS typ T6 Tourenwagen som inregistrerades den 6 juli 1921 och då erhöll igenkänningsmärke M3650. Ägare vid registreringstillfället var Automobil & Garage AB g:m ing. Johannes Ericsson, Malmö. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-10)

 

Fotografering vid Ford T Fordor Sedan 1924 med registreringsnummer M6275. Bilen extrautrustad med stötdämpare, centralt placerad sökarlykta och utvändiga backspeglar. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Den svenska flaggan vajar och på gårdsplanen står en Ford modell A från 1930 som har registreringsnummer M2187.

 

N.A.G. typ C 4 Tourenwagen från 1921 som inregistrerades den 7 juni samma år och tilldelades igenkänningsmärke M3537. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Förenade Bil AB, g:m disponent Ernst Leveau, Malmö. Notera den uppfällda suffletten med sidostyckena. Bilen är utrustad med Boschstrålkastare som gav helljus, de mindre lyktorna hade mattglas och var avsedda för halvljus. Utförandet på registreringsskyltarna indikerar att fotot är taget 1924 eller senare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/84. (2013-07-23)

 

Ytterligare en bild som visar N.A.G. typ C 4 Tourenwagen från 1921 som inregistrerades den 7 juni samma år och tilldelades igenkänningsmärke M3537. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Förenade Bil AB, g:m disponent Ernst Leveau, Malmö. Här ser man hur sidostycket måste demonteras för att föraren ska kunna stig in eller ur bilen, någon dörr för föraren fanns inte på höger sida. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/84. (2013-07-23)

 

Vykort som visar en parkerad Ford modell A 55A Tudor Sedan från 1928-29 vid Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Bilen ser ut att ha registreringsnummer M6202. (2014-03-13)

 

Umeå brukar kallas för björkarnas stad och man tittar på bilden så förstår man varför. Träden skymmer till och med bilarna på detta vykort som visar en del av Kungsgatan. Bilen närmast kameran är en täckt Fiat 501 och registreringsskylten med M6244 indikerar att föraren och eventuella passagerare är ute på långresa. I bakgrunden skymtar en Ford modell A från 1928-29, därför är fotot gissningsvis taget cirka 1930. (2013-05-08)

 

Mannen står vid en Nash Advanced Six Touring 1925 med registreringsnummer M7695. (2020-06-02)

 

Vykort från Lund med domkyrkan som huvudmotiv, men med tre parkerade bilar i förgrunden. Längst fram står en 1930 års Ford modell A Fordor Sedan med registreringsnummer A2324. Bil nummer två har registreringsnummer M9536 och är en öppen Citroen B12 Torpedo från mitten av 1920-talet. Bilen längst bort kan vara en Chevrolet från slutet av 1920-talet. Bilden kommer från Andreas Uddling.

 

Fotot som är taget cirka 1937 kommer från Lars-Erik Nygren. Det är hans far, låssmeden Erik Nygren från Lund. som står närmast bilen, en Chevrolet Superior Series V Coach från 1926 med registreringsnummer M10260. Flickan är Lars-Eriks kusin, Solvig född 1925. (2015-09-07)

 

Det här fotot är taget vid Råbocka camping utanför Ängelholm. Tiden är 1930-tal. Bilen närmast tältet en en Chevrolet Superior Series V Coach 1926 med registreringsnummer M10260. Bilen med registreringsnummer M15986 är också en Chevrolet, fast av 1929 eller 1930 års modell. Det ser ut som att bilen har en 4-dörras täckt kaross. Fotot och information kommer från Lars-Erik Nygren. En av bilarna, troligen den från 1926, ägdes av Lars-Eriks far, låssmeden Erik Nygen, Lund. (2015-09-05)

 

Lastbilen med registreringsnummer M10615 är Chevrolet från cirka 1928. Både lasten och snödrivande imponerar.

Vykort som visar Storgatan i Skellefteå. En Nash från cirka 1926 (eller är det en Ajax?) har stannat till. Registreringsskylten med nummer M11271 visar att den körts från södra Sverige. Lägg märke till motorcykeln som kommer körande. (2013-01-28)

 

Denna Brockway buss, med igenkänningsmärke M14170,  från cirka 1930 trafikerade enligt destinationsskylten sträckan mellan Malmö och Arlöv. (2022-05-13) 

 

Barn och chaufför med en Hupmobile 4-Dörrars Sedan med registreringsnummer M15428. Det ser ut att vara 1930 års 6-cylindriga Modell S. Lägg märke till BP-pumpen. (2012-11-15)

 

Fotografiet är taget på J C Ljungmans fabriksgård i Vellinge i Skåne. Lastbilen med registreringsnummer M16460 är byggt på ett Ford modell AA-chassi och flaket är något speciellt. Genom att demontera det löstagbara golvet kunde man istället på samma plats montera en tank. Det är därför som hytten har två bakfönster längst ut vid sidorna, i stället för ett i mitten. I bakgrunden ses ett antal av Ljungmans produkter, bensinpumpar och så kallade bensinkiosker. Märkningen på flaket visar att lastbilen skulle användas av för transport av ”Naftabensin”. Lägg märke till att reservhjulet inte har något däck. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se