Argus

 

Det här fotot som är taget i samband med en studentparad visar två bilar som inregistrerades samma dag, den 9 augusti 1907, och som hade samma ägare, nämligen Bilaktiebolaget i Stockholm. Bilen närmast kameran är en Argus Doppelphaeton som har igenkänningsmärke D54. Efter följer en Horch Doppelphaeton med igenkänningsmärke D55. (2023-03-31) 

 

Fotot visar två bilar som inregistrerades våren 1908. Bilen till vänster är en Argus som inregistrerades den 23 april och då tilldelades igenkänningsmärke A499. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Bruksägare Carl Nisser på Broby Säteri, Bettna. Den 10 september 1915 registrerades bilen på Smör & Ostkompaniet i Stockholm. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke A2010. Bilen var då omregistrerad till lastbil för 800 kg last. Bilen till höger är en Fiat som inregistrerades den 30 apriloch då tilldelades igenkänningsmärke A501. Registrerad ägare var dåAktiebolaget A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik i Stockholm. Den 25 januari 2009 registreras bilen på Carl C:son Bonde på Eriksberg.(2021-07-31)

 


                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se