Askestabilen

 

Fotot visar bokhållare Johan Bergström från Askesta, Hälsingland, i den bil som han själv konstruerade och byggde omkring 1910. Av fotot att döma var bilen tvåsitsig med passageraren placerad bakom föraren. Motorn var luftkyld och placerad i ett chassi uppbyggt på en träram. Notera den högt placerade startveven. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/81 tillsammans med en artikel författad av Mässing & Nickelmedlemmen Ulf Edlund.

 

                                     © 2012 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se