Ballot
 

Ballot 2LS med chassinummer 28 som importerades till Sverige 1923 av direktör Axel Åkerman. Han deltog med den i några istävlingar. Efter att under ett par månader 1925 ha ägts av en flygingenjör i Stockholm kom bilen i maj 1925 till Alingsås. Där blev godsägare Olof Dickson bilens ägare och han kom att äga den i cirka fem år. Under dessa år användes bilen både som bruksbil och tävlingsbil. I början av 1930 såldes bilen tillbaka till Stockholm där den under fem år kom att ägas av flera personer. I januari 1935 säljs bilen vidare till Bollnästrakten och Per Isak Jonsson, Granbo. Bilens sista ägare var Erik Håkansson I Alfta. Efter ett antal förgasarbränder brann hela bilen slutligen upp i slutet av 1936. Bilden som troligen visar bilen under den tid Dickson var ägare har varit publicerad i Autohistorica 3/71.

 

Ytterligare en bild som visar Ballot med chassinummer 28. Här pågår det tydligen påfyllning med Pratts Benzin. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/71.

 

© 2010 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se