Berliet

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Berliet med startnummer 17 som ägdes av A.B. Franska Bilagenturen och kördes av Hj. P:son Janek. (2023-01-13)  


Fotot är taget utanför Station på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Bilen är en Berliet som skulle köras av Hjalmar Janek. Man hade inga större framgångar i tävlingen eftersom en dikeskörning i Västerås spolierade alla segerchanser. Lägg märke till kylarens utformning och maskoten, en elefant, på framskärmen. Bilen hade inregistrerats den 21 november 1912 och då tilldelats igenkänningsmärke A1877. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget Franska Bilagenturen i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84. (2014-01-12)

 

Personerna sitter i en Berliet som har ett karosseri som troligen är byggt av Gustaf Nordbergs Vagnfabrik i Stockholm. (2023-03-29) 

 

Bilden är tagen vid Göteborgsutställningen 1923 och visar Overlands och Berliets montrar. Eftersom det rådde en schism mellan utställningsledningen och Svenska Bilhandlarföreningen är det inte svenska utställare. Den täckta bilen till höger som är en Berliet ställdes ut av fransk firma. De tre Overlandbilarna, ett chassi, sedan en modell 91 Touring och längst in en Willys-Knight Touring, kom från Willys Overland Crossley Limited i Stockport, Storbritannien. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/78.

 

1923 arrangerade KAK en lastbilstävling. Åtta ekipage ställde upp och på fotot ses sex av dessa. Lastbilen med startnummer ett, den närmast kameran, är en GMC. Bredvid står en Reo Speedwagon som kördes av den kända motorcyklisten Erik Westerberg. Den ljusa lastbilen i mitten är en Berliet och bredvid den står en av startfältets två Saurer. Längst bort ses tävlingens två Tidaholmare. (2020-08-10)


Denna Berliet lastbil hade startnummer 3 i KAK:s lastbiltävling 1923. (2020-08-13)


 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se