Bolide
 

Den här bilden var omslagsbild i Autohistorica 3/68. Bilen är Bolide av 1907 års tillverkning. Bolide var ett fransk märke som existerade i början av 1900-talet, år 1907 anges i billexikon som sista tillverkningsåret för detta märke. Bilden är antagligen tagen i samband med leveransen. I Autohistorica 4/68 görs antagandet att bilen hamnade i Värmland.

 

Den här bilden som visar en Bolide 1907 hittades en gång i tiden i Värmland av Mässing och Nickelmedlemmen Ragnar Skogh. Antagligen rör det sig om samma bil som bil som i det föregående fotot. Bilden publicerades i Autohistorica 4/68.

 

© 2010 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se