Brush
 

 

Einar Hellsén drev tillsammans med med sin bror John en körskola i Söderhamn på 1910-talet. Bland annat användes denna Brush, förmodligen en modell D Runabout från 1910. Einar var morfar till Mässing- & Nickelgruppmedlemmen Per Westerberg. Bilen inregistrerades den 29 juni 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke X89. Vid registreringstillfället ägdes bilen av färghandlare C.A. Dahlström i Söderhamn. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2014-04-18)

 

Einar Hellsén drev tillsammans med med sin bror John en körskola i Söderhamn på 1910-talet. Här ses några av de bilar som användes. I mitten en Flanders modell 20 Touring från cirka 1911 och till höger en Brush, troligen en modell D Runabout 1910. På kylaren kan man läsa igenkänningsmärke X89, det tilldelades den 29 juni 1911 och då angavs färghandlare C.A. Dahlström, Söderhamn som ägare. När man började om med registreringarna 1916 hamnade X89 på en 20 hästkrafters bil avsedd för 4 personer. Den gamla Brush-bilen fick då tydligen ha kvar märkningen på kylaren. Den ljusa bilen med registreringsnummer X300 är en Briscoe Touring från cirka 1920. Den registrerades den 18 oktober detta år och ägare var då Nils Colling, Hånick. Einar var morfar till Mässing- & Nickelgruppmedlemmen Per Westerberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-09)

 

Två N-registrerade bilar som ser en aning slitna ut. Bilen med igenkänningsmärke N44 är en Brush modell D Runabout 1910. Det var den 2 augusti 1916 som bilen fick detta nummer. Registrerad ägare var då Handlande Karl B. Larsson i Getinge. Bilen bredvid är en Sperber Doppelphaeton från cirka 1914. (2021-03-02)


                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se