Cadillac
 

Fotot visar en de tidigaste bilarna i Jämtland. Det är en Cadillac modell A Tonneua från 1903 eller 1904. Den kom till Jämtland våren 1905. Den hade köps i Stockholm för 4000 kr av ett konsortium kallat Bilbolaget, bestående av åtta personer. Det var bland annat J.P. Hård, Markus Forsberg, K.J. Karlsson, Nils Gisslén, Häradshövding Karl Ekberg samt riksdagsmannen Johan "Orsa" Olofsson i Digernäs, det var den sistnämnde som hämtade bilen. Bilen som förvarades hos firman Hård & Forsberg i Östersund skulle användas som droska och som chaufför utsågs ingenjör Severin Lindgren. Efter ett par dagar gjordes en tur till Strömsund, den tog 4 timmar och 25 minuter, vilken man tyckte var snabbt. Bilen kom med tiden att besöka många orter i Jämtland. Fotot togs av fotograf Hans Ericsson den 9 juli 1905 i samband med Agnes och Anders Olssons bröllop. Platsen är vid gården hos Erik Jons/Lars Ers i Lungre. Det är Johan Olofsson som sitter vid ratten och bredvid Lars O. Eriksson. I baksätet sitter Edla Eriksson och en okänd person som möjligen kan vara P.O. Lindberg, Lars och Edlas svåger. (2013-01-04)

 

Cadillac modell A Tonneau från 1903 eller 1904 som taxi i Stockholm.

 

Mellan 10-30 april 1905 arrangerades den andra internationella bil- och båtutställningen i Sverige. På fotot ses bilar, båt och dressin som ställdes ut av firman Bertheau, Engwall & Wagner. Längst till vänster en Cadillac modell A med skåpkarosseri, som användes av Kungliga Postverket. Bredvid står en en Polymobil Gazelle, tillverkad av Polyphon Musikwerke AG. Personen står framför en Cadillac modell A Delivery. Bilen närmast båten är en Cadillac modell B.  (2021-01-14)

 

Denna Cadillac modell C 1905 med svenskbyggt karosseri användes som taxi i Stockholm med drosknummer 324. (2020-03-12)

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start, fyra av dessa ses på bilden. Bilen i förgrunden är en Cadillac modell B Tonneau 1904, men har i böcker angetts vara både Scania och Norden. Bilen bredvid som är nästan helt skymd är en All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg. Bilen längst till höger är en Star som kördes av direktör Erik Salmson. Långt bort i bild ses också den Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau. Tävlingens femte bil var en Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg.

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start och samtliga har kommit med på detta foto. Från vänster är det All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg, Star som kördes av direktör Erik Salmson, Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau, Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg samt en Cadillac modell B Tonneau som kördes av Richard Björkman. (2015-03-07)

 

Det här fotot är taget på Djurgården i Stockholm och visar en av de 1-cylindriga Cadillac som användes som taxibilar  i staden. Den här bilen är en modell B, troligen från 1905, som har fått ett svenskbyggt karosseri som påminner om karosstypen Surrey som Cadillac-fabriken själva erbjöd. Lägg märke till att den här bilen har fått ett förvaringsutrymme i fronten, alldeles ovanför kylaren. (2024-02-07)

 

Vykort från cirka 1905 som visar häst- och automobildroskor vid Centralstationen i Stockholm. Bilarna ser ut av vara 1-cylindriga Cadillacs. (2015-05-19)

 

Mannen sitter i en Cadillac modell F 1905 med svenskbyggd Touringkaross. Denna bil användes troligen som taxi i Stockholm. (2019-12-13)

 

Cadillac modell F Touring från 1905 med registreringsnummer A34. Vid ratten åkare P.A. Holst som drev ett åkeri vid slottet i Västerås. Den här bilen renoverades i skarven mellan 50- och 60-talen av Harald Jonsson, men finns sedan länge hops familjen Rundberg i Hässleholm.

 

Den här bilden på före detta A34 är tagen strax efter det att renoveringen slutförts i början av 60-talet.

 

Stockholms Frivilliga Automobilkår bildades hösten 1909. Den här bilden som är tagen vid ungefär denna tid visar två av kårens bilar framför hotell Continental, som var kårens "huvudkvarter". Den öppna bilen är en 1-cylindrig Cadillac, förmodligen en modell F från 1905, med svenskbyggd kaross. Bilens ägare Edvin Andersson står bredvid bilen. Den andra bilen som var en av få täckta bilar som kåren disponerade är oidentifierad. Den ägdes av Riksbanken och användes mest för sjukhuskörningar. Vid ratten sitter ingenjör Edvin Nerén. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 3/71

 

Denna E- eller F-registrerade Cadillac användes som taxi. Det rör sig troligen om en modell M från 1906-1907 som har försetts med svenskbyggt Touring-karosseri. (2019-11-18)

 

Cadillac modell M Touring från 1907 med registrerings-nummer U2 som användes som taxi i Västerås, ägd av hyrkusk Aron Johansson. Fotot är taget vid stadsparken i Västerås med personer som vill bli fotografera sig i bilen. Bilen ägs idag och har renoverats av Nickel- och Mässinggruppsmedlemmen Stig Fransson i Kungsör.
Det här fotot på U2, Cadillac modell M Touring 1907, är taget vid samma tillfälle, fast från en annan vinkel och med andra personer i bilen. 

Aron Johanssons andra bil, också den en Cadillac Modell M Touring 1907, inregistrerades den 6 september 1907 och fick nummer U6.


Här har Cadillac U6 fått lyktor och vindruta. Vid ratten sitter Alfred Medin.

Mannen sitter i en Cadillac modell M som inregistrerades den 30 december 1907 och tilldelades igenkänningsmärke U8. Registrerad ägare var då åkare Carl Gustaf Norström i Västerås. Bilen som användes som taxi har ett typiskt svenskbyggt karosseri som ett flertal Cadillac-chassier försågs med vid denna tid. (2023-08-18) 


Ett kolorerat vykort som gjorts svartvitt. Tiden är före 1910 och framför järnvägsstationen i Västerås står några av stadens första taxibilar. Ett par är Cadillacs 1-cylindriga modell, flera av dessa kom till Västerås 1907. (2014-02-28)Även denna bild visar troligen Cadillacen med registreringsnummer U6, fast här utan vindruta. Men det kan också vara U8, en annan Cadillac som ägdes av Carl Gustaf Nordström. I bakgrunden skymtar också Cadillacen med registreringsnummer U2.

Cadillac från cirka 1906-07 som taxi i Stockholm. Bilen har ett landaulette-karosseri av den typ som byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. (2013-01-04)

Cadillac taxi från cirka 1907-08 med den typ av kaross, "droskkupe", som byggdes av Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Enligt bildtext i en bok ska detta vara en droskbil i Västerås 1908. Som ägare anges Aron Johansson och förare J.E. Jansson. Denne Aron Johansson lär ha ägt tre Cadillac-bilar, de 1-cylindriga U2 och U6 samt den 4-cylindriga U10. Det här bilden visar en annan bil, men tyvärr går det inte att se någon registreringsskylt.

Det här ska vara Örebros första taxi och som tillhörde Västra Åkeriet. Det är en Cadillac, förmodligen modell M, från 1906-1907 som fått en täckt kaross byggd i Sverige. Vid denna tid byggde både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB karosser med det här utseendet till Cadillac chassier. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/72.

 

11 stycken Cadillac taxibilar på rad framför Biologist Museum på Djurgården i Stockholm. Bilarna som är av olika årsmodeller, cirka 1904-1907, har förmodligen i samtliga fall svenskbyggda karosser.

 

Den här bilden visar förmodligen samma Cadillac taxibilar som på föregående bild. Här syns bilarna fotograferade i ett vintrigt Bellmansro på Djurgården.

 

4 stycken Cadillac från cirka 1906-1907 som fått svenskbyggda täckta karosser. Antagligen är det Adolf Freychuss Vagnfabrik eller Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB som stått för karosseribyggnationerna. Dessa bilar som är fotograferade i ett vintrigt Stockholm användes som taxibilar.

 

Bilden visar en Cadillac, troligen en modell M från cirka 1906-1907, med svensktillverkat Landaulette-karosseri. Sådana karosserier byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Dessa bilar användes ofta som taxibilar. (2019-11-19)

 

Denna Cadillac, troligen en modell M, med svensktillverkat Landaulette-karosseri användes som taxi. Bilen inregistrerades den 2 september 1907 och tilldelades igenkänningsmärke A346. Ägare var då droskägare Johan Emil Zachrisson, Stockholm. (2022-12-09)

 

En sliten bild som visar en Cadillac, troligen en modell M, med svensktillverkat Landaulette-karosseri. Sådana karosserier byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Dessa bilar användes ofta som taxibilar och just den här bilen tycks ha rullat i Gävle. Bilen inregistrerades  den 12 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A133. Vid registreringstillfället var bilen skriven på Cadillac-försäljaren Fredrik Wagner, Stockholm. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-16)

 

Rosenbaums Hyrverks & Taxameter AB i i Stockholm använde denna Cadillac, troligen en modell M, med svensktbyggt karosseri. Bilen inregistrerades den 16 mars 1907 och tilldelades igenkänningsmär A315. (2023-01-24)  

 

Denna Cadillac modell M från 1906 inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A22. Registrerad ägare var då grosshandlare Fredrik Wagner som vid den tiden var Cadillac-försäljare i Stockholm. Bilens karosseri är sannolikt byggt i Stockholm. Bredvid föraren sitter Kronprins Gustav. Notera reservdäckets ovanliga placering. (2019-06-13)

 

Mannen sitter i en Cadillac modell M Victoria Touring från 1906-07 som inregistrerades 1908 och tilldelades igenkänningsmärke D104. Registrerad ägare var då Nyköpings Bilåkeri. Notera reservdäckets placering. (2021-10-22)

 

Bilden visar en Cadillac, troligen en modell M, med svensktillverkat Landaulette-karosseri. Sådana karosserier byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Denna bil ägdes av åkeriägare A.Z.L. Sellberg. Bilen inregistrerades  den 4 september 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A336. (2016-02-24)

 

Denna Cadillac, troligen en modell M med svenskbyggd kaross, inregistrerades den 28 augusti 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke F3. Registrerad ägare var då Hyrverksägare C.O.F. Kruckenberg, Jönköping. (2020-03-09)

 

Fotot som enligt uppgift ska vara taget i Hedemoratrakten visar bland annat en Cadillac från cirka 1907. Bilen har igenkänningsnummer A361, vilket tilldelades bilen den 13 oktober 1908. Registrerad ägare var då droskägare A.A. Norling i Stockholm. (2015-11-03)

 

Det här fotot som visar en 1-cylindrig Cadillac med rätt lång hjulbas kommer från Högs sockens hembygdsförening (www.sockenbilder.se). 1908 års Cadillac modell S och T hade en längre hjulbas, 82 tum, jämfört med tidigare års modeller M och K. Den här bilen tycks emellertid vara längre än så. Även karossen ser ut att kunna betraktas som "hembygd". Fotot är taget framför gården i Hallsta Hög som ligger i Hudiksvallstrakten. Enligt hembygdsföreningen var Valdemar Eriksson den första i trakten som ägde en bil. Senare kom han att köpa och sälja många bilar.

Manufakturhandlare August Magnusson i Stockholm använde denna Cadillac modell M med skåpkarosseri. Bilen inregistrerades den 12 september 1907 och tilldelades igenkänningsmärke A448. (2022-08-30)

Männen sitter i en Cadillac Victoria Touring som inregistrerades den 12 november 1908 och tilldelades igenkänningsmärke A355. Registrerad ägare var då Grosshandlare Fredrik Wagner i Stockholm. Det var Wagner som sålde Cadillac i Sverige. Fotot ska vara taget i Kalmar där bilen användes som taxi. (2021-10-26)

Mannen kör en Cadillac, troligen en modell M, med skåppåbyggnad som inregistrerades den 12 oktober 1907 och tilldelades igenkänningsmärke A460. Registrerad ägare var då Svenska Dagbladet i Stockholm. (2022-08-25)

 

Ingenjör Eklund körde denna Cadillac modell 30 Touring från 1909 i KAK:s Älfkarleöfärd i maj 1909. Bilen hade registrerats ett par månader tidigare, den 4 mars 1909, och då tilldelats igenkänningsmärke A572. Vid registreringstillfället ägdes bilen av grosshandlare Fredrik Wager som sålde märket Cadillac. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/71. (2014-01-12)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-04-14)

 

Den här bilden ha ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. Fotot togs av Bror Hjalmar Sjöberg och visar några av bilarna som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909, Haparanda-Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. (2013-04-29)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-05)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-06)

 

Chauffören sitter i en Cadillac modell 30 Limousine som användes som taxi. Bilen inregistrerades den 21 maj 1909 och tilldelades då igenkänningsmärke A385. Vid registreringstillfället ägdes bilen av droskägare Th. Bäckman i Stockholm. Den 7 oktober 1915 omregistrerades bilen till lastbil med igenkänningsmärket N44. Då ägdes Cadillacen av Aug. Hanssons Gjuteri & Mekaniska Verkstad i Halmstad. (2021-09-14)

 

 

Fint klädda personer i en något sliten Cadillac modell 30 Touring som förmodligen är tillverkad 1909.

 

Personerna sitter in en Cadillac modell 30 Touring 1909 som inregistrerades den 5 juni 1909 och då tilldelades igenkänningsmärke A596. Registrerad ägare var då Grosshandlare Fredrik Wagner i Stockholm. Wagner var den som tog in och sålde Cadillac i Sverige.  (2021-04-09)

 

Bilden är oskarp, men man kan se att taxibilen har igenkänningsmärke A640. Bilen är en Cadillac modell 30 Touring som inregistrerades den 27 oktober 1909. Ägare var då  droskägare Gustaf Vallin, Stockholm, och gissningsvis är det han som håller i ratten. (2013-07-16)

 

Den 10 juni 1910 inregistrerades denna Cadillac modell 30 Touring 1910 och fick U16. P.A. Holst i Västerås stod som ägare till bilen som skulle komma att användas som taxi. Denna bild är enligt en tidningsartikel tagen 1918, men antagligen är bilden tagen tidigare. Bilen uppges vid detta tillfälle tillhöra Medins och Wretmans åkeri i Västerås. Platsen ska vara Bondegatan i samma stad. Förare uppges vara en herr Elvén.

 

Denna Cadillac modell 30 Touring 1910 inregistrerades den 11 juni 1910 och tilldelades igenkänningsmärke U17. Registrerad ägare var då Drosk Bil Aktiebolaget i Sala. Förare är Emil Lindberg, Sala. (2023-10-04) 

 

Personerna har fotograferats i och vid en Cadillac modell 30 Touring som inregistrerades den 11 juni 1910 och tilldelades igenkänningsmärke U17. Registrerad ägare var då Drosk Bil Aktiebolaget i Sala. (2023-03-22) 

 

Ernst Söderberg fotograferade denna  bil 1915 och platsen är familjen Söderbergs gård Hobborn, Sundborn, utanför Falun. Bilen är en Cadillac modell 30 från cirka 1910 som vid ett senare tillfälle, gissningsvis strax före fotograferingen, modifierats. Denna modifiering omfattande åtminstone nya kaross och nya skärmar. Den 10 mars 1916 tilldelades bilen igenkänningsmärke W136 och som ägare står Johan Fredrik Bergström, Falun. Gissningsvis var det Johan Fredrik och/eller hans son Sven Fredrik utförde ombyggnaden av bilen. Det är troligt att bilen hade ett annat registreringsnummer före 1916. Det är inte känt hur länge bilen var i Bergströms ägo, men 1922 stod den skriven på en H.A. Eriksson i Korsnäs. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-06-28)

 

Fullsatt i en Cadillac modell 30 Touring 1911.

 

Här ser det ut som att det pågår servicearbete, motorhuven är uppfälld och mannen håller i ett verktyg. Bilen ser ut att vara en Cadillac modell 30 från cirka 1911. Igenkänningsmärket är i alla fall E197. Detta nummer utdelades första gången den 25 juli 1911, till en bil som ägdes av en grosshandlare Axel Karlsson i Linköping. Men fotot kan vara taget efter registeromläggnigen 1916. E197 tilldelades då, 12 maj 1916, en 4-sitsig 35 hästkrafters bil ägd av lantbrukare Karl Sydbom, Hättorp. (2015-01-18)

 

Finklädda passagerare i en Cadillac modell 30 Touring 1911. Fotot är taget i Boden 1918 och chauffören heter Lindahl i efternamn. Troligen rör det sig om en bil som inregistrerades den 2 juni 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke AC21. Som ägare till detta nummer stod nämligen O. Pettersson och B. Lindahl, Robertsfors. Vid registeromläggningen kan bilen ha fått igenkänningsmärke AC91. För den 16 maj 1916 anges Oskar Pettersson vara ägare till en 32 hästkrafters bil med detta nummer. Tyvärr är bilens registreringsskylt så sliten att den inte går att tyda, men det börjar i alla fall på A, så det kan mycket väl vara AC91. Bild och information kommer från Claes Rocklin. (2014-05-16)

 

Bil- och hästdroskor. Bilen som ser tämligen ny ut är en Cadillac modell 30 Limousine från 1911. Den inregistrerades den 20 juni samma år och tilldelades då igenkänningsmärke A1343. Vid registreringstillfället ägdes bilen av droskägare Carl Svedin i Eskilstuna. Kanske är det han som står vid bilen? Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-12)

 

Vykort som visar två bilar framför Östersunds Gästgiferi. Bilen närmast kameran är en Ford Modell T Touring som inregistrerades den 6 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A807. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Senare ägare var Erik Persson i Stavre och från 1911 Per Olsson i Östersund. Den andra bilen är Cadillac Modell 30 Touring som inregistrerades den 5 juli 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke Z9. Registrerad ägare var då Handlande Halvar Eklund i Klövsjö. (2021-06-14)

 

Mannen sitter i en Cadillac modell 30 Touring från cirka 1911. (2023-02-06) 

 

Denna Cadillac Modell 30 Touring inregistrerades den 5 juli 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke Z9. Registrerad ägare var då Handlande Halvar Eklund i Klövsjö. (2021-10-08)

 

En Cadillac modell 30 från 1912 som ser ut att deltaga i någon slags tävling. Bilen inregistrerades den 29 juni 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1693. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget Fredrik Wagner, som representerade märket. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Mannen sitter i en Cadillac modell 30 Touring från 1912 som  inregistrerades den 29 juni 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1693. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget Fredrik Wagner, som representerade märket. (2016-06-10)

 

Fullsatt Cadillac modell 30 Torpedo 1912.

 

Mannen sitter i en Cadillac modell 30 som inregistrerades den 30 september 1912 och tilldelades igenkänningsmärke S16. Registrerad ägare var då ingenjör Gustaf Lindstedt, Karlstad. (2023-12-28)

 

Mannen står vid en Cadillac modell 30 Torpedo 1912. (2014-06-08)

 

Denna Cadillac modell 30 Torpedo 1912 användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 28 maj 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1216. Registrerad ägare var då Droskägare C.J. Carlsson, Stockholm. (2019-06-20)

 

Cadillac modell 30 Touring 1912 som användes som taxi, förmodligen i Stockholm. (2018-07-05)

 

Männen sitter i en Cadillac modell 30 Touring från 1912. (2020-02-04)

 

M191 tillhör en Cadillac modell 30, förmodligen från 1912, som fotograferats på en bro Landskronatrakten.

 

Vykort som visar en Cadillac modell 30 Touring 1912 vid Järpens Hotell. (2019-11-14)

 

Det här fotot som visar en stor mängd personer vid fyra bilar och motorcykel är taget före 1916. Motorcykeln är oidentifierad, med bredvid den står en Cadillac modell 30 Touring 1912 som inregistrerades den 27 juni 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1693. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Fredrik Wagner, Stockholm. Fabrikatet på de övriga bilarna är Stoewer. Bilen bredvid Cadillacen inregistrerades den 23 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1752. Även denna bil hade Aktiebolaget Fredrik Wagner som registrerad ägare. Nästa bil inregistrerade den 26 januari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke M359. Åter var det AB Fredrik Wagner som var registrerad ägare, men den här gången med Malmö som ort. Bilen längst till höger inregistrerades den 21 mars 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A1284. Registrerad ägare var då Droskägare Carl Johan Carlsson, Stockholm. (2019-11-08)

 

Trots bildens dåliga kvalitet går det att identifiera de två bilarnas fabrikat. Bilen till vänster är en Cadillac modell 30 från 1912. Bilens igenkänningsmärke ser ut att vara A1711, vilket togs ut den 3 juli 1912. Droskägare J.A. Johansson i Lindesberg vår då bilens ägare. Bilen till höger är en Adler. Den registrerades den 19 mars 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A2655. Registrerad ägare var då Svenska Automobilkompaniet. Denna firma sålde fabrikatet Adler i Stockholm.  (2016-07-04)

 

Cadillac Touring från 1913 som används vid kungligt besök i Skövde.

 

1913 startade Svenska Motorklubbens Sommartävling i Stockholm, närmare bestämt utanför Stadion på Valhallavägen. Ett av tävlingsekipagen var denna Cadillac Touring från 1913 med registreringsnummer A2114. Bilen kördes av Löjtnant B de Maré. På grund av ett förargligt förgasarfel vid starten började inte tävlingen så bra, man fick genast prickblastning. Lägg märke till KAK-vagnmärket på kylarlocket. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot är taget 1913 utanför Stadion på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling. Den första bilen som har startnummer 19 är en Cadillac Touring från 1913 som skulle kördes av Löjtnant B de Maré. Efterföljande bil är en Horch 35 PS Doppelphaeton. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot på de två bilarna är taget framför bergbanan i Åre. Den vänstra bilen är Cadillac från omkring 1913 som erhöll igenkänningsmärke Z106 den 30 april 1917. Bilen ägdes då av hemmansägare Erik Johan Jakobsson, Åre. Bilens karosseri är sannolikt byggt i Sverige. Bilen till höger är en Peugeot från samma tidsperiod. (2017-07-13)

 

Cadillac Touring från 1914.

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar en av tävlingens Cadillac-bilar. Denna Cadillac Touring inregistrerades den 13 januari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A2545. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Fredrik Wagner i Stockholm. Wagner var den som tog in och sålde Cadillac i Sverige. (2021-04-14)

 

Taxiutrustad Cadillac Touring från 1914. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Övning med Frivilliga Automobilkåren, förmodligen i mitten av 1910-talet. Registreringsnummer C218 tillhör en Cadillac Touring som inregistrerades den 15 maj 1914 med kapten A. Sjöstedt, Uppsala, som ägare. Bilen därefter är en Renault DU från 1913/14 som senare kom att renoveras av Åke Jern. Den tredje bilen är en Fiat. Till höger skymtar också två motorcyklister. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74. (2013-06-24)

 

Cadillac V8 som den 27 september 1916 inregistrerades och tilldelades igenkänningsmärke A2480. Ägaren SS Gurewitch, Järnmanufaktur AB beställde ett Limousine-karosseri av Stockholms Hofslageri AB. Fotot är taget den 31 januari 1917 när bilen var leveransklar. Platsen är utanför Hofslageriets lokaler på Luntmakargatan, nära Tegnérgatan. Karosseriet kostade över 10000:-, vilket var dyraste karosseri som dittills byggs i Sverige. Bilen var bland annat försedd med en signalanordning som kunde ge besked till framför- och bakomvarnade vilken manöver föraren skulle företaga. Kanske var det den första bilen i Sverige med körriktningsvisare? Notera även det frontmonterade S-märket och kylarmascoten, en försilvrad elefant. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/88. (2013-09-12).

 

Tre amerikanska bilar uppställda framför en lantegendom på Södertörn. Bilen längst till vänster är en Dodge Modell 30 Touring som Tage Jansson köpte 1920. Bilen i mitten, en Packard Twin Six med Limousine-kaross tillverkad av tyska Kellner, ägdes också av Tage. Packarden övertogs senare av Freys Hyrverk i Stockholm och kom att användas för skjuts av brudpar i samband med bröllop. Under Tages ägo hade Packarden registreringsnummer B1396. Bilen längst till höger är en Cadillac V8 Touring som ägdes av Tages dåvarande svärfar, besiktningsmannen ingenjör John Schmidt. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74.

 

Cadillac från cirka 1920 med svenskbyggd Phaeton-kaross i tysk stil.

 

Denna Cadillac med svenskbyggt karosseri inregistrerades den 10 juni 1919 och tilldelades igenkänningsmärke S199. Registrerad ägare var då ingenjör Gustaf Lindstedt, Karlstad. (2023-12-29)

 

Bilden visar leverans av en kungahusets tidigaste Cadillacvagnar. Det är Kronprins Gustaf Adolf som tar emot en Cadillac Series 314 Touring 1927. Den fick registreringsnummer A4, vilket bilen behöll till 1930. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

Kronprins Gustaf Adolf och Prins Eugen köpte 1928 var sin Lincoln modell L med täckt karosseri, förmodligen från Willoughby. Kronprinsens bil hade registreringsnummer A5 fram till 1932 då numret flyttades över till en ny Lincoln. Prins Eugens Lincoln hade registreringsnummer A8 fram till 1934. Bilen till höger är förmodligen A5 eller A8. Den efterföljande bilen med registreringsnummer A4 är en Cadillac Series 314 Touring 1927 som disponerades av Kronprins Gustaf Adolf. Cadillacen hade A4-skylten fram 1930. Fotot bör således vara taget mellan 1928-30.

 

Kung Gustaf V disponerade denna Cadillac V-8 med registreringsnummer A3. Det täckta 7-sitsiga karosseriet var byggt av Nordbergs i Stockholm. Bilen behöll registreringsnumret till 1937 då det flyttades över till en modernare Cadillac. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Kung Gustaf V:s Cadillac V-8 1930 med 7-sitsigt täckt karosseri från Nordbergs har här fotograferats utanför Ostermans. Notera kungakronan, annars hade bilen registreringsnummer A3. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Bild som visar Kronprins Gustaf Adolf på väg till Ulriksdals Slott, förmodligen för att inviga Stockholmsutställningen 1930. Bilen, en Cadillac V8 med täckt karosseri från Nordbergs, är från samma år. Bilen hade registreringsnummer A4 åren 1930-31. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-11-27)

 

Denna Cadillac V8 med täckt karosseri från Nordbergs hade registreringsnummer A4 åren 1930-1931. Bilen disponerades av Kronprins Gustaf Adolf. (2023-10-09) 

 

1930 kördes fem stycken Cadillac V16 genom Europa för att göra reklam för denna nya modell. Via landstigning i Oslo nådde karavanen Stockholm den 1 juni. Bilarna ställdes ut i Ostermans Marmorhallar och visades för pressen och andra inbjudna gäster. Bland annat besöktes utställningen av kung Gustav V, men något köp av en V16 Cadillac blev det inte. Den 4 juli startade kortegen åter ner mot södra Europa, men under resan genom Sverige gjordes uppehåll i några större städer. På bilden står bilarna parkerade utanför Grand Hotell. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/71.

 

De deltagande Cadillac V16-bilarna var försedda med olika karosser. Den här bilden visar bilarna framför Nationalmuseet och den första bilen har ett Dual Phaeton-karosseri. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/71.

 

Kung Gustav V besökte Ostermans Marmorhallar och utställningen med Cadillac V16-bilar. Men något köp av en sådan bil blev det inte, annars var ju Cadillac ett favoritmärke.

 

Registreringsnummer A22 som disponerades av kungen satt normalt på denna Cadillac mellan 1931-41, men vid fototillfället ersätter en kungakrona. Bilen som har ett Cabriolet-karosseri från Alexis Kellner i Berlin användes ofta i korteger vid stadsbesök. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-11-27)

 

Cadillac med Cabriolet-karosseri från Alexis Kellner i Berlin ses här i samband med en kortegekörning. En kungakrona ersätter här registreringsskylten A22 som bilen annars hade. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-26)

1934 firade Buick 30-års jubileum och hos Ostermans anordnades en utställning. Framför entrén står Kronprins Gustaf Adolfs Cadillac V8 1931 med 4-dörrars täckt amerikansk karosseri. Bilen hade registreringsnummer A4 åren 1931-34. På bilden syns även 1934 års Chevrolet och Buick. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-11-27)

Fotot är taget i de numera rivna Ostermans marmorerade utställningshallar. Bilen som är en Cadillac V12 series 370 1931 levererades senare till Hovstallet. Det täckta karosseriet är förmodligen tillverkat av Fleetwood. Bilen hade mellan 1931-39 registreringsnummer A1 och disponerades av Kung Gustaf V. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-26)

 

Hovstallets Cadillac V12 series 370 1931 ses här stående vid den kungliga järnvägsvagnen, Ao3 2904, som tillverkades av Kockums Mekaniska Verkstad samma år som bilen. På fotot har bilen en kungakrona, annars hade den registreringsnummer A1 mellan 1931 och 1939. Notera att bakhjulen är försedda med snökedjor. Järnvägsvagnen användes till våren 2001 då den överfördes till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, där den används vid speciella tillfällen. (2012-12-26)

 

Bilden visar interiör från Hovstallet i början av 1930-talet. Bilen längst till höger är en Chrysler Imperial från cirka 1926-27 med registreringsnummer A30. Bilen hade detta registreringsnummer mellan 1929-1935. Närmast bredvid står en Cadillac, möjligen en V8 från 1931 med registreringsnummer A4. Sedan följer två täckta Lincoln från 1928 med registreringsnummer A5 och A8. Den fjärde bilen är en Mercedes-Benz K som Kung Gustaf V anskaffade 1926 och som troligen hade registreringsnummer A16. Längst bort står ytterligare en Cadillac samt en Crossley 1927 som hade registreringsnummer A7 åren 1927-1934. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-27)

 

När Greta Garbo besökte Sverige sommaren 1932 användes denna Cadillac series 370 V12 från 1931 för transport i Göteborg. Garbo hämtades vid båten "Kungsholm", tillhörande Svenska Amerika Linjen, och kördes ända till perrongen till Järnvägsstationen. Chaufför var Karl Morén och ägare till bilen med registreringsnummer O86 var SAL:s dåvarande direktör, Axel Johnsson. Enligt uppgift var bilens karosseri byggt av Blohm & Voss i Tyskland. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/86. (2012-12-31)

 

Ytterligare ett foto som visar Axel Johnssons Cadillac series 370 V12 1931 med registreringsnummer O86. Fotot har tagits något år efter Garbo-färden och bilen har förändrats på flera punkter. Förutom nya däck med dubbla vita sidor har en extralampa monterats mellan strålkastarna. V12-emblemet har dessutom flyttats till kylargallret, förut satt det på en stång som nu demonterats. Vid bilen står chauffören Karl Morén. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/86. (2012-12-31

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se