Chalmers


Denna Chalmers Touring inregistrerades den 31 oktober 1916 och tilldelades igenkänningsmärke E264. Registrerad ägare var då Direktör Sten Kjellgren, Reijmyre. (2021-12-06)

 


                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se