Cleveland
 

Två soldater från Frälsningsarmen har tagit plats på en Cleveland motorcykel med registreringsnummer W726.

 

Männen sitter på en Cleveland som inregistrerades den 25 juli 1919 och tilldelades igenkänningsmärke K88. Motorcykeln ägdes då av handlande E. Jonasson, Ysane. Fotot kommer från Sören Andersson. (2024-02-19)

 

Tre män vid en motorcykel, en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2019-10-16)

Männen sitter på en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2024-04-24)

Barnen och kvinnorna har fotograferats vid en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2024-01-12)

 

Cleveland Touring från cirka 1920 med registreringsnummer S1106. Enligt ”Hvems är bilen” från 1922 och 1925 ägdes bilen av Direktör Karl Jakobsson i Filipstad. 1928 har bilen övergått till Chaufför Ivar Jansson, Vassgårda, Kristinehamn. Vilken av dessa som var ägare till bilen vid tillfället för fotograferingen är svårt att avgöra. Färjeöverfarten är vid Lungsunds Kyrka i östra Värmland, inte så långt bort från ”prinsskolan” Lundsberg. Kyrkan är från 1600-talet, men vid renovering 1887, vitmålades den och 1954, vid en ny renovering fick den tillbaka den ursprungliga fasaden, faluröd brädfodring. Där färjan går finns nu en landsvägsbro och följer man den i Clevelandkylarens riktning, kommer man till Storfors eller Bjurbäcken. Uppgiftslämnare: Kent G:son Ekberg, Arvika Fordonsmuseum.

 

Den här bilden visar paus vid samma Clevelandbil, S1106.

 

Ytterligare en bild som visar Cleveland S1106.

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se