Clydesdale
 

Tung och bred transport i Göteborg den 24 september 1921. Lastbilen är en Clydesdale och på flaket ligger vändskivan till Rosenlundsbron. (2013-12-16)

 

Det här fotot som är taget vid ett sågverk visar en Clydesdale för 3-tons last. Lastbilen inregistrerades den 24 maj 1919 och tilldelades då igenkänningsmärke E361. Registrerad ägare var då Grosshandlare Per Svanberg in Linköping. (2020-08-07)

 

En S-registrerad Clydesdale från omkring 1920 som försetts med bänkar för att kunna användas för persontransport. (2015-04-13)

 

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se