Commonwealth
 
Den här bilen med registreringsnummer A4956 är antagligen en Commonwealth Touring från cirka 1919.
Ytterligare en bild som visar samma
A4956 Commenwealth Touring.


Registreringsnummer B1801 tillhör en Commonwealth Touring från cirka 1920 som användes som taxi i Järna utanför Södertälje.

 

Denna Commonwealth Touring med motornummer 37249 inregistrerades den 26 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7419. Registrerad ägare var då Rich. F Björkmans Motor i Stockholm. Den 5 september 1922 hamnade bilen troligen i Mariefred. En efterbesiktning utfördes den 16 maj 1923 och det kan vara då som bilen fick igenkänningsmärke D175. Ägare var då Stadsfiskalen Viktor Dahllöf, Mariefred. Den 15 november 1927 blev Erik Wiktor Pettersson ny ägare. Han var arrendator vid Solö i Fogdö socken, Strängnäs. Fotot lär vara taget under den tid Dahllöf ägde bilen. Bilens nästa och troligen sista ägare blev P.G. Dahlström i Eskilstuna. Han tog över som ägare den 19 maj 1929, men redan i december samma år avfördes bilen ur registret med noteringen "ägaren anmäler att automobilen nedskrotats". Fotot har skickats in av Andreas Uddling som även bidragit med faktauppgifterna. (2020-02-09)

 

                                    © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se