Cottereau

Denna Cortereau inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A44. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Auto i Stockholm som saluförde fabrikatet Cottereau. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Freddie Rääf.  Ekipaget hade startnummer 4 och detta blev också ekipagets tävlingsresultat. (2020-11-10)


Denna Cortereau inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A44. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Auto i Stockholm som saluförde fabrikatet Cottereau. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Freddie Rääf.  Ekipaget hade startnummer 4 och detta blev också ekipagets tävlingsresultat. (2020-11-27)

 

Denna Cottereau med 2-cylindrig motor på 12 hästkrafter kom till Jämtland 1906. Den köptes i Stockholm av grosshandlaren Olof Olsson i Föllinge. Bilen transporterades med båt till Sundsvall varifrån den kördes till Föllinge av Per Jonsson från Ottsjön. Han kallades även "Bil Pelle" och han tycks ha varit bilens chaufför och mekaniker under de omkring sex åren som bilen brukades. Innan bilen levererades hade "Bil Pelle" utbildats till chaufför i Stockholm. Under bilens andra år i Jämtland inregistrerades den och fick igenkänningsmärke Z2. Det ser ut som att det är "Bil Pelle" som sitter vid ratten. Enligt Cottereauägaren Lars Öhman är bilen antagligen tillverkad 1905 eftersom fläkten är lagrad mitt i kylaren. Det var en vansklig konstruktion som man sedan gick ifrån. Enligt "Bil-Pelle" var allt utom motorn svagt och dåligt konstruerat. (2013-01-11)

 

Cottereau från antagligen 1905 som uppges vara den första bilen Kälarne i Jämtland.

 

Den 7 januari 1907 inregistrerades denna Cottereau Phaeton från cirka 1905. Den tilldelades så igenkänningsmärke A72 och som ägare angavs Aktiebolaget Auto i Stockholm. Det var denna firma som representerade märket Cottereau. Bilden visar bilen i ett något modifierat skick. Det här ska vara den första bilen i Kiruna och vid ratten sitter bilens dåvarande ägare Petter Kero. Passageraren heter Bergman i efternamn. Leif Holmberg har hjälpt till med information (2014-01-10)

 

Cottereau 15/18 från 1906. Bilen köptes 1907 av Per Näs och samtidigt anställdes en chaufför. Det är familjen Näs och chaufför som sitter i bilen och fotor ska vara från 1907. Bilen ägs nu av Mässing & Nickelmedlemmen Lars Öhman. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/81.

 

Sommaren 1906 köpte grosshandlare Erik Kronberg i Gävle denna 4-cylindriga Cottereau med 15/18 hästkrafter. Bilen inköptes i Stockholm och resan till Gävle tog 7 timmar. Det blev den först registrerade bilen i X-län när den tilldelades igenkänningsmärke X1. Bilen var förmodligen ny när Gävlefotografen Carl Larsson tog denna bild. (2013-01-01)

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se