Crossley

Fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling 1914 och visar den Crossley som kördes av engelsmannen Sorel. (2020-03-17)


Engelsmannen Sorel deltog i KAK:s Vintertävling 1914. Bilden är tagen när han vägde in sin Crossley. Som våg användes Stockholms Renhållningsverks våg vid Östra Station i Stockholm. Notera stänkskydden som har monterats på stänkskärmarna.  Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar engelsmannen Sorels fastkörda Crossley. (2021-02-25)

Det här fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling och visar engelsmannen Sorels Crossley. (2022-10-21)

 

Mannen sitter i en Crossley från cirka 1914. (2023-10-20) 

 

Sala Bilstation använde denna Crossley som taxi. Bilen inregistrerades den 17 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke U414. Registrerad ägare var då Emil Lindberg, Sala. (2023-10-02) 

 

 

Crossley 25/30 HP från cirka 1920 som blivit illa tilltygad i samband med någon olycka. I KAK:s matrikel från 1926 står grosshandlare Bernhard Aronsson, Halmstad, som ägare till denna Crossley med registreringsnummer N448. Bernhard hade inträtt i KAK 1919.

 

Närbild på Crossley N448.

 

Bilden visar interiör från Hovstallet i början av 1930-talet. Bilen längst till höger är en Chrysler Imperial från cirka 1926-27 med registreringsnummer A30. Bilen hade detta registreringsnummer mellan 1929-1935. Närmast bredvid står en Cadillac, möjligen en V8 från 1931 med registreringsnummer A4. Sedan följer två täckta Lincoln från 1928 med registreringsnummer A5 och A8. Den fjärde bilen är en Mercedes-Benz K som Kung Gustaf V anskaffade 1926 och som troligen hade registreringsnummer A16. Längst bort står ytterligare en Cadillac samt en Crossley 1927 som hade registreringsnummer A7 åren 1927-1934. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-27)

 

Foto som visar en imponerande bilsamling på Fyris torg i Uppsala. Tidpunkten ser att vara i mitten av 1920-talet och eftersom man ser Uppsala Domkyrka i bakgrunden så kan det vara så att något evenemang äger rum där. I raden närmast kameran står en Benz, det bör vara en 70-hästkrafters modell från 1910-talets senare del. Gissningsvis är det Kung Gustav V som är besök, det fanns ju flera Benz i hovstallet vid den här tiden. Snett bakom Benzen står en Crossley och möjligen tillhör även den hovstallet? I närmaste raden går det även att identifiera Fiat 501. Kanske finns det någon som kan identifiera fler bilar? Bilden kommer från Stig Larsson. (2013-05-07)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se