Daimler
 

Den första bilen i det svenska kungahuset var denna 5 hästkrafters Daimler från 1899. Kronprins Gustaf gjorde 1899 en resa i Tyskland och besökte då bland annat Daimlerfabriken i Cannstadt. Därefter lät han ingenjör Pontus Qvarnström importera bilen på bilden. Med bilen följde en tysk instruktör, men provkörningarna blev inte till belåtenhet för kronprisen. Bilen var för svag och hade problem med att ta sig upp för backar. Efter efter en kort tid såldes bilen vidare till AB Taxameter i Stockholm och blev Sveriges första taxibil. Men någon succé som taxi blev det inte och det förmodas att bilen fick sluta sina dagar som ombyggd till lastbil. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/75.

 

Bryggerifirman J.A. Pripp & Son i Göteborg beställde 1899 en Daimler lastbil för 3000 kg. Den levererades våren 1900 genom agenten Knut Felix Bonnier. Fotot är taget i samband med en provtur sträckan Göteborg-Kungsbacka den 17 maj 1900. Lastbilen var då iordningställd för transport av 12 personer, föraren inräknad. Deltagare var leverantören Knut Felix Bonnier, ledamöter från bryggerifirmans styrelse samt representanter från styrelsen. Den 28 kilometer långa sträckan beräknas ha tagit två timmar och 30 minuter. (2023-05-08)

 

Det här är den första lastbilen i Sverige. Det är en Daimler som hösten 1899 inköptes av bryggerifirman J.A. Pripp & Son i Göteborg. När man lät ta detta foto valde man att placera lastbilen närmast kameran. (2014-02-28)

 

Munchens Bryggeriets första lastbil var den här Daimlern som förmodligen tillverkats 1903. Bilden är tagen vid Söder Mälarstrand i Stockholm.

 

Den här bilden på Munchens Bryggeriets första lastbil, en Daimler, är tagen vid samma tillfälle och plats som den föregående bilden.

 

Munchens Bryggeriets första lastbil, en Daimler, har här fotograferats framför bryggeriet på Söder Mälarstrand, Stockholm. Fotot har med stor sannolikhet tagit vid samma tillfälle som de tå föregående bilderna.

 

Nordiska Kompaniet i Stockholm hade dessa två Daimler lastbilar med 9,5 hästkrafters motorer. Båda lastbilarna är tillverkade cirka 1905. Notera den stora lasten som verkar vara osurrad. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/78.

 

Daimler lastbil från cirka 1905 med registreringsnummer A658. Detta nummer tilldelades den 26 februari 1916 och lastbilen ägdes då av AB Nordiska Kompaniet I Stockholm. Det är okänt vilket nummer lastbilen hade före registeromläggningen 1916. Lastbilen såldes senare till Kalmar där den användes bland annat för virkestransporter från Wahlströms egendom Nyckleven. Fotot kan vara taget i samband med att lastbilen bytte ägare, för bredvid föraren, mekanikern Carl Råberg, sitter W. Wahlström. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-22)

 

Erik Åkerlund importerade och förmedlade ett flertal engelska Daimler-chassier. För egen räkning lät han Nordbergs i Stockholm bygga denna 2+2 sitsiga kaross på ett chassi från 1912. Man ersatte även den karaktäristiska Daimler-kylaren med annan, troligen med förebild från Tyskland. Karossen har en del detaljer som var typiska på Nordbergskarosser vid den här tiden. Erik Åkerlund deltog med den här bilen i KAK:s vintertävling 1913. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 6/82

 

Erik Åkerlund lät Nordbergs i Stockholm bygga ett phaeton-karosseri med tyska linjer till ett Daimler-chassi. Bilen inregistrerades den 31 maj 1912 och fick igenkänningsmärke A1635. På fotot ses Erik vid ratten i samband med ett KAK-evenemang vid Norra Bantorget i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 6/82. (2013-06-15)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 har här stannat framför ett Stadshotell. I förgrunden en Mors Tourer med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Den delvis skymda bilen är en Daimler med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. De tämligen nya bilarna med Phaeton-karosserier från Nordbergs i Stockholm ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden var omslagsbild i Autohistorica 2/69. (2013-06-17)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 har stannat till framför en byggnad och folksamling. I förgrunden en Mors med igenkänningsmärke A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Därefter en Daimler med igenkänningsmärke A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. De tämligen nya bilarna med Phaeton-karosserier från Nordbergs i Stockholm ägdes av Erik Åkerlund. (2020-06-05)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll vid korsningen mot Åmål och Arvika. Först står Erik Åkerlunds Daimler Phaeton, inregistrerad den 31 maj 1912 på A1635 och efter den, nästan helt skymd, Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll i Mellerud den 4 juni. Bilarna är från vänster Mors Phaeton, inregistrerad den 2 februari 1912 på A1501 och ägd av Erik Åkerlund, Mors Tourer, registreringsnummer A1621 och Daimler Phaeton, registrerad den 31 maj 1912 på A1635 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Här färjas bilarna över någon sjö eller vattendrag den 3 juni 1912. Bilarna är antagligen Daimler, registreringsnummer A1635, Mors, registreringsnummer A1501, Mors, registreringsnummer A1621 och Opel, registreringsnummer O194.

 

Tre bilar som var med i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Den märka bilen till vänster med registreringsnummer A1621 är en Mors. Även den ljusa bilen till höger med registreringsnummer A1501 är en Mors. Den inregistrerades den 2 februari och ägdes av Erik Åkerlund. Bilen i mitten är Erik Åkerlunds Daimler Phaeton som inregistrerades den 31 maj och tilldelades igenkänningsmärke A1635. Ser det inte som att det hänger delar av bilkarosser i bakgrunden? Leif Holmberg har hjälpt till med uippgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/69. (2013-06-18)

 

Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635 som var med i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Bilen inregistrerades den 31 maj 1912 och ägare var Erik Åkerlund. Bilden tagen vid Högs kyrka i norra Hälsingland. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/69. (2013-06-16)

 

Uppehåll under tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Bilen med registreringsnummer A1635 är Erik Åkerlunds Daimler Phaeton som inregistrerades den 31 maj 1912. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/69. (2013-06-16)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd 1912 har stannat vid Norra Dellen i Hälsingland. Den ljusa bilen är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och den mörka är en Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. Båda bilarna ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 kör här över en bro. Den första bilen är en Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. Bil nummer två är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Båda bilarna ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Den här bilden har ställts till förfogande i av Jell Vos i Holland. Han uppger att bilden bör vara tagen i Växjötrakten. Bilen  är en Daimler och mycket tyder på att det är samma bil som närmast föregående bilder, det vill säga bilen med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-17)

 

Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635 som var med i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Bilen inregistrerades den 31 maj 1912 och ägare var Erik Åkerlund. (2015-05-30)

 

Det här fotot är troligen taget i Göteborgstrakten. Bilen till höger är en Daimler som inregistrerades den 25 januari 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke A1945. Registrerad ägare var då godsägare G.F.L. Adl. Adelsköld i Floda. Bilen till vänster är en Mors som inregistrerades den 9 april 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke O263. Registrerad ägare var då Anders Skog i Göteborg. (2020-05-26)

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar den Daimler med startnummer 4 som ägdes och kördes av Erik Åkerlund. Bilens 2+2 sitsiga karosseri hade byggts av Nordbergs i Stockholm. Notera att även den karaktäristiska Daimler-kylaren har ersatts. (2023-02-17) 

 

Denna Daimler TB 6-21 är tillverkad 1923 och köptes ursprungligen av KAK och KMK som skänkte bilen som bröllopsgåva till det dåvarande kronprinsparet. Bilen inregistrerades i Sverige den 16 maj 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke A11. Kronprinsparet använde bilen sparsamt och den 9 maj 1930 såldes den. Ny ägare blev Mellansvenska Stenindustri och Metall AB och den 7 juni får bilen nummer A4686. Följande år köps bilen av skulptören Erik Rafael-Rådberg och fotot tros vara taget vid den tiden. Rafael-Rådberg hade en bostad i Kristinehamn och han lät 1934 registrera om bilen i S-län, det blev det låga numret S53. 1936 ställdes bilen undan och efter skulptörens död 1961 köptes bilen av Hans Spolén, som under många år arbetat med renovering av bilen. (2015-01-29)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se