De Dion-Bouton

 

Den här bilden var införd i tidskriften Idun 1899. I en notis tidningen beskrivs denna De Dion-Bouton med släpvagn för Stockholms första bil. Numera vet vi att detta fordon, det är tveksamt om man kan kalla det för bil, inte var först. Två år tidigare hade en trehjulig Léon Bollée, som brukar räknas som bil, synts på Stockholms gator.  (2014-03-07)

 

Det här fotot som är taget i Stockholm 1899 visar när källarmästare Carl Lindholm framför en De Dion-Bouton tricycle med tillkopplad vagn för två personer, vilka i den här fallet är Carls fru Emma och tobakshandlare Morath. Fordonet hade samma år, efter ett tre månaders besök i Paris, importerats av Johan Axel Liberius von Mentzer, innehavare av Svenska Cykelbörsen. (2023-05-09)

 

 

De Dion-Boutons trehjulingar, tricycle, importerades till Sverige vid tiden kring förra sekelskiftet. Maskinhandelsaktiebolaget Patria, Svenska Cykelbörsen och Arvid Schuberts Fabriks- & Handelsaktiebolag var tre företag som i olika omfattning marknadsförde denna fordonstyp. Fotot som är taget 1899 visar en yngre man som framför en sådan De Dion-Bouton, som tillhörde Henri Kahn & Co i Stockholm. Fordonet som hade en tillkopplad dragkärra användes för varuleveranser, exempelvis vinlådor som bilden visar. Detta exemplar levererades troligen av Arvid Schuberts Fabriks- & Handelsaktiebolag. (2023-04-13) 

 

Pellerins Margarin tillhörde de i Sverige som kring förra sekelskiftet skaffade sig en De Dion-Bouton tricycle. Det trehjuliga fordonet som var utrustat med ett lastflak, tydligt märkt PELLERINS MARGARIN, har här fotograferats den 30 september 1900. Det framfördes då av en man utklädd till tomtenisse, i något som kallades för ”"Merkantila paraden", ett reklamtåg i Malmö som startade vid Idrottsplatsen och hade avslut i Kungsparken i samband med en trädgårdsutställning. (2023-04-28)

 

Det här fotot är taget i Malmö den 30 september 1900 i samband med något som kallades för "Merkantila paraden", ett reklamtåg som startade vid Idrottsplatsen och hade avslut i Kungsparken i samband med en trädgårdsutställning. Det trehjuliga fordonet med lastflak är en De Dion-Bouton tricycle som tillhörde Pellerins Margarin. (2023-06-01)

 

Denna De Dion-Bouton Tonneau från cirka 1903 inregistrerades den 4 juli 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke E132. Vid registreringstillfället ägdes bilen av ingenjör Albin Juberg i Linköping. Enligt uppgift ska detta vara den första taxibilen i Linköping och chauffören på fotot ska heta Palm i efternamn. (2021-08-27)

 

 

Fotot visar droskstationen vid Stora Torget i Linköping omkring 1910. Vid denna tid dominerade fortfarande hästdroskorna. Bilen som är en De Dion-Bouton Tonneau från cirka 1903 ska vara den första taxibilen i Linköping. Den inregistrerades den 4 juli 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke E132. Vid registreringstillfället ägdes bilen av ingenjör Albin Juberg i Linköping. (2021-08-31)

 

Denna lastbil som här används för persontransport är en De Dion-Bouton som inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades igenkänningsmärke A49. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Sleipner i Stockholm. (2022-09-02)

 

Denna lastbil som här används i en Barnens Dag-parad 1908 är en De Dion-Bouton som inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades igenkänningsmärke A49. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Sleipner i Stockholm. (2023-03-30) Sex personer har fotograferats i en De Dion-Bouton från cirka 1908-1910. Bilen användes annars som taxi. (2013-01-04)

 

Denna De Dion-Bouton användes som taxi i Linköping. Bilen inregistrerades den 28 juni 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1348. Registrerad ägare var då droskägare A. Juberg, Linköping. (2019-06-14)

 

Lastbilen med igenkänningsmärke A471 är en De Dion-Bouton. Troligen är det en personbil från cirka 1910 som byggts om till lastbil. (2015-12-31)

 

Fotot som kommer från Enköpings museum visar en De Dion-Bouton från cirka 1907. Bilmärket har identifierats av Ariejan Bos. (2014-03-02)

 

Droskor i Linköping cirka 1912. Platsen är Stora Torget vid Rådhuset. Fortfarande dominerade hästdroskorna, men bilarna började bli allt flera. Den helt öppna bilen till höger är en Minerva Phaeton med igenkänningsmärke A1560. Bilen hade inregistrerats den 13 april 1912 och var då registrerad på Minervaförsäljaren Automobilfirma Hans Osterman i Stockholm. Bilen bredvid är en De Dion-Bouton Landaulette med igenkänningsmärke A1348. När den inregistrerades den 28 juni 1911 var droskägare A. Juberg i Linköping bilens ägare. (2013-11-06)
                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se