Diamant

Cyklisten får bogseringshjälp av en motorcyklist på en Diamant från cirka 1910. (2020-12-11)

 

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se