Dürkopp
 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-04-14)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-05)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-06)

 

Parkerade bilar under tävlingen Stockholm-Haparanda 1909. De två bilarna längst till vänster med registreringsnummer A566 och A706 är av fabrikat Dürkopp vilket också framgår av märkningen på bilarnas motorhuvar. Igenkänningsmärke A566 utdelades den 6 februari 1909 och A706 den 10 juni 1909. Registrerad ägare till båda bilarna var då fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Bil nummer fyra är en Itala, vilket också står på motorhuven. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. Den här bilden var omslagsbild på Autohistorica 1/68, det första numret i liggande format. (2013-06-22)

 

 

Det här fotot publicerades som sista sida Autohistorica 3/70. På bilden syns två bilar, men de skyms nästan helt av folket. Att den ena bilen är en Durkopp kan man läsa, men hur ska man tolka A565/570? Antagligen ska det vara igenkänningsmärke A565 som tilldelades en bil ägd av av ingenjör N. Skånberg i Stockholm den 6 februari 1909. A570 tilldelades en bil den 20 februari 1909 och få med Stockholms Gas- och Elektricitetsverk som ägare. Durkoppen saknar stänkskärmar så möjligen kan det röra sig om någon slags tävling. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-12)

 

Svenska Motorklubbens första hastighets-tävling på is genomfördes den 23 februari 1908. Det var en så kallad kilometertävling som genomfördes på Stora Värtan utanför Djursholm. Snabbaste ekipage blev denna Durkopp som kördes av Carl Skånberg. Notera hur man har lättat bilen genom att demontera stänkskärmar och stor del av karosseriet. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

Fotot är taget utanför Norrköping brandstation på Trädgårdsgatan och bilen är kårens andra bil. Det är en 50 hästkrafters Durkopp från cirka 1908 som kom till kåren begagnad 1914. Från början hade bilen ett personbilskarosseri, troligen tillverkat av Nylunds Hofvagnfabrik i Stockholm. När den kom till Norrköping byggdes bilen om till brandbil på kårens egen verkstad. Ända till 1931 var den ”första-bil” vid utryckningar och därefter byggdes den om till skumsläckningsbil. Den brukades till 1936 då den ställdes av. Den är sedan länge renoverad och körbar och kan normalt beskådas på Brandkårsmuseet i Simonstorp.

 

Det här är ett vykort från en jubileumsutställning i Hjo år 1954. Den gamla bilen i förgrunden är en Durkopp 8/18 PS från 1910 som redan på 1950-talet var veteranbil. Bilen fick igenkänningsmärke R21 år den 1 april 1916. Ägare var då godsägare August Johansson, Grevbäck. Fram till sommaren 2012 har bilen varit i samma familjs ägo. Den välbevarade bilen, någon egentlig renovering tycks aldrig ha genomförts, såldes Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion. Slutpriset blev 400000:- och bilen finns nu utomlands. (2015-04-04)

 

Vykort med beskrivningen att en bil kommer till Torhults Hälsobrunn i Strängsered. Bilen i fråga är en Dürkopp Doppelphaeton från cirka 1912. (2021-03-16)

 

Männen har blivit fotograferade i en Dürkopp Doppelphaeton som användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 8 april 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1207. Vid registreringstillfället ägdes bilen av av droskägare C.A. Gustafsson och kanske är det han som håller i ratten. (2014-01-16)

 

Dürkopp Doppelphaeton från cirka 1913 som fotograferats vintertid, lägg märke till snökedjorna.

 

Männen sitter i en Dürkopp Doppelphaeton som inregistrerades den 3 maj 1912 och tilldelades igenkänningsmärke A1589. Registrerad ägare var då Fröken Hilda Velander, Örebro. (2021-12-21)

 

Dürkopp buss avsedd för 20 personer som tillhörde Enköpings Trafikbolag. Bussen. inregistrerades den 14 juli 1920 och fick registreringsnummer C445. Enligt en notering på fotots baksida var detta Enköpings första buss. Vissa saker tyder på att bussen kan vara tillverkad några år tidigare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Fotot kommer från Enköpings museum. (2013-06-22)

 

                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se