E.M.F.
 

 

E.M.F. Modell 30 Touring 1912 som enligt uppgift är fotograferad i Rättvik. Lägg märke till flaggorna som faktiskt är svenska, dåtidens film återgav blått ljusare än gul.

 

Det här fotot som visar tre parkerade bilar ska vara taget i Östersund. Bilen till vänster är en Hupmobile modell 32 Touring som inregistrerades den 11 september 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1829. Registrerad ägare var då Knut Knutsson, Hallviken. I mitten står en E.M.F. modell 30 Touring som inregistrerades den 18 maj 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke X124. Registrerad ägare var då Åkare P. Persson, Östersund. Bilen till höger är en Scania-Vabis Phaeton, troligen rör det sig om en typ 2S. (2021-09-24)

 

Personerna sitter i en E.M.F. modell 30 Touring som inregistrerades 25 juni 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke X135. Registrerad ägare var då Hofors Bilbolag i Torsåker. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2021-01-17)

 

Denna E.M.F. Modell 30 Touring 1912 erhöll igenkänningsmärke E134 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 14 april. Då ägdes bilen av Chaufför Sven Aron Lavén i Ödeshög. Före registeromläggningen hade bilen troligen igenkänningsmärke E165. För den 6 juni 1913 tilldelades en bil ägd av Sven Aron Lavén detta igenkänningsmärke. (2021-07-10)

 

Det här är en E.M.F. modell 30 Touring 1912 som ska ha varit Slites första taxi. Bilen ägdes av Frans Nordin. Fotot ska vara taget cirka 1918-19. (2015-02-28)

 

                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se