x
 


Ford
 

Fotot som kommer från Enköpings museum visar en av de första Fordarna i Sverige. Det är en modell A/AC från 1904, men som vid ett senare skede byggts om för att se modernare ut. Bilen har igenkänningsmärke A220 vilket utdelades den 27 mars 1907 och registrerad ägare var då Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag, Stockholm. Men vid fototillfället år 1913 ägdes bilen av smidesmästare Johan Fredrik Bergström i Falun. Vid ratten sitter Johan Fredriks son Sven Fredrik Bergström och det är fotografen Ernst Söderberg (1886-1973) som är passagerare. Fotot är taget vid Ernst Söderbergs gård Hobborn i Sundborn, utanför Falun. Det är troligtvis Sven Fredrik som utfört ombyggnaden av bilen, men det finns även uppgifter som säger att bilens ombyggnad ska ha utförts av en reparatör Svensson i Falun. Det är tydligt att man vid ombyggnaden har försökt att få bilen att se ut som en T-Ford. När man började om med registreringarna 1916 fick denna bil nummer W137. Både Johan Fredrik och Sven Fredrik Bergstöm hade egna firmor, de låg bredvid varandra på samma gård, på Hyttgatan i Falun. Sven Fredriks firma lär ha tillverkat delar till bilar. Johan Fredrik och Sven Fredrik samsades om den 2-cylindriga Forden, man använde den hel del i arbetet. Man kom även att äga den Ford modell T Touring 1911 som på 1950-talet renoverades av Jan Tysk, Falun. Sven Fredriks son Arne Bergström har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-14)

 

Smidesmästare Johan Fredrik Bergström, Falun ägde denna ombyggda 2-cylindriga Ford modell A/AC från 1904 med registreringsnummer A220. Fotot togs av Ernst Söderberg år 1913 och det är troligtvis Johan Fredriks son Sven Fredrik som sitter vid ratten. När man började om med registreringarna 1916 fick denna bil nummer W137. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-18)

 

Ytterligare en bild som visar smidesmästare J.F. Bergströms ombyggda 2-cylindriga Ford modell A/AC från 1904 med registreringsnummer W137. Före 1916 hade bilen registreringsnummer A220. Fotot är taget av Ernst Söderberg (1886-1973) som från början bodde i Sundborn, i närheten av Falun. 1922 startade han Enköpings Kartongfabrik och det förklarar varför fotot har hittats på Enköpings museum. Mellan 1926 och 1929 står en Axel Smedberg i Leksand som ägare av en Ford med nummer W137. Mellan 1931 och 1933 tillhör W137 en Ford ägd av Heibert Aspman i Falun. Det är inte klarlagt om det rör sig om den tidiga 2-cylindriga Forden. Information har bland annat lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel (2013-03-04)

 

Med tiden degraderades den 2-cylindriga Forden A220/W137 till en slags skämtfordon. Av märkningen på karossen ser man att den användes för att samla in pengar i samband med ett Barnens Dag-tåg. Mas-Harry Larsson som var Fordhandlare i Hedemora skänkte senare bilen till finska Fordhandlarföreningen. Bilen skeppades iväg från Frihamnen i Stockholm 1947. Så småningom hamnade bilen på ett museum i Vaasa. Senare kunde Niilo Säntti i Vasa köpa bilen. Han har sedan återställt bilen till ursprungligt utförande. Niilo har kört Forden i flera London to Brighton Run. Bilden kommer från Pelle Lundström som även bidragit med information. Information har även lämnats av Anders Svenfelt och Timo Vuortio. (2013-03-04)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring som inregistrerades den 20 september 1909 och tilldelades igenkänningsmärke A741. Ägare vid registreringstillfället var Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag. (2022-01-31)

 

Ford modell T Touring från 1909 eller 1910 med registreringsnummer A160.

 

Tidig Ford modell T Touring, antagligen från 1909 eller 1910, som enligt uppgift fotograferats i Vassmolösa.

 

Vykort som visar två bilar framför Östersunds Gästgiferi. Bilen närmast kameran är en Ford Modell T Touring som inregistrerades den 6 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A807. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Senare ägare var Erik Persson i Stavre och från 1911 Per Olsson i Östersund. Den andra bilen är Cadillac Modell 30 Touring som inregistrerades den juli 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke Z9. Registrerad ägare var då Handlande Halvar Eklund i Klövsjö. (2021-06-14)

 

Männen sitter i en Ford modell T Touring som inregistrerades 26 maj 1910 och tilldelades igenkänningsmärke A829. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. (2022-06-08).

 

Ford modell T Touring cirka 1910 framför ett stort hus.

 

Männen sitter i en Ford modell T Touring som inregistrerades den 4 mars 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1054. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag, Stockholm. (2024-01-22)

 

Det här fotot togs den 1 oktober 1911 när landshövdingen besökte Tåsjö, norr om Strömsund. Bilen är en Ford modell T Touring som måste varit tämligen ny när fotot togs. (2016-04-11)

 

Ernst Söderberg, boende i Sundborn utanför Falun, fotograferade denna demolerade bil. Det är en Ford modell T Touring 1911 som den 7 juni 1911 tilldelades igenkänningsmärke A1329. Som registrerad ägare stod då Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag, Stockholm. Men bilen lär därefter har hamnat i Falutrakten. Bilen fick de omfattande skadorna efter en krock med ett tåg i Svartnäs. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-06-28)

 

T-Forden från 1911 med registreringsnummer A1329 som krockade med ett tåg i Svartnäs reparerades efter olyckan. Reparationen skedde på Sven Bergströms verkstad i Falun. Ernst Söderberg, då boende i Sundborn utanför Falun, lär ha tagit det här fotot efter reparationen och platsen ska vara Bergströms gårdsplan. Men det finns misstankar att denna uppgift inte är helt korrekt eftersom bilen ser ut att vara helt ny. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-06-28)

 

Personerna sitter i en av de Ford modell T Touring 1911 som ägdes av Stora Kopparbergs Bergslag AB i Falun. När bilen registrerades och tilldelades igenkänningsmärke A1336 den 16 juni 1911 stod Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm som ägare. (2019-12-06)

 

Fotot ska vara taget i Häverödal och visar "Buss Jansson" i en Ford modell T Touring från cirka 1911. Dessa tidiga Fordar hade inga framdörrar, men här har man täckt för mellan torpeden och framsätet. Notera att bilen helt saknar belysningsutrustning. (2013-02-18)

 

En något sliten Ford modell T Touring från cirka 1911.

 

En Ford modell T Touring från  cirka 1911 som hamnat i diket utanför Töre den 9 september 1913.

 

 

Det här är ett vykort som visar Laxsjö Herrgård i Grangärde. Bilen är en Ford modell T Touring 1911 som erhöll igenkänningsmärke W59 den 24 februari 1916. Tidigare hade bilen troligen haft ett A-nummer. Vid registeromläggningen 1916 stod Stora Kopparbergs Bergslags AB som bilens ägare, men de hade sannolikt köpt bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag redan 1911. (2014-03-21)

 

Ford Modell T Touring från cirka 1911 som fått en något modifierad kaross. Bilen var den första taxin i Vimmerby.

Den här T-Forden från cirka 1911 har en modifierad Touring-kaross på ungefär samma sätt som bilen på den föregående bilden.

 

Samma T-Ford som i föregående bild. Här är det andra personer, förmodligen en barnfamilj, som låtit sig fotograferas i den öppna bilen.

 

Det här är en Ford modell T Touring som tilldelades igenkänningsmärke A1055 den 4 mars 1911. Registrerad ägare var då Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Notera att tre av hjulen har försetts med snökedjor och bakskärmarna med stänkskydd. Lägg även märke till karossmodifieringen med åtminstone en framdörr. Vid ratten sitter Sven Bergström och i baksätet sitter fotografen Ernst Söderbergs systrar, Selma och Frida. Sven Bergström och Selma Söderberg gifte sig 1920. Fotot är taget på syskonen Söderbergs hemgård i Hobborn i Sundborn utanför Falun och årtalet är antagligen 1913. Fotot kommer från Enköpings museum (2013-06-19)

 

Det här fotot är antagligen taget år 1913. Bilen är Ford modell T Touring som inregistrerades den 4 mars 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1055. Registrerad ägare var då Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Notera att karossen har blivit modifierad med påbyggnad av ett parti med åtminstone en framdörr. Bilens bakskärmar har försetts med stänkskydd och tre av hjulen är försedda med snökedjor. Däremot saknas en lykta. Vid ratten sitter kameraägaren Ernst Söderberg och i baksätet sitter hans systrar Selma och Frida. Fotot är taget på syskonens hemgård i Hobborn i Sundborn utanför Falun. Fotot kommer från Enköpings museum. (2013-06-19)

 

Den 4 mars 1911 inregistrerades denna Ford modell T Touring och tilldelades igenkänningsmärke A1055. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Notera karosstillbyggnaden bakom vindrutan. Fotot som  visar bilen med kvinnlig besättning är troligen taget i Dalarna. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-12)

 

Kort som visar en Ford modell T Touring från 1911. Bilen ser ut att ha igenkänningsmärke A1075, ett nummer som utfärdades den 19 april 1911. Registrerad ägare var då Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. (2013-06-11)

 

Det här fotot kan vara taget i Göteborgstrakten. Detta eftersom den första bilen, en Ford modell T Touring, ägdes av Ingenjör K.V.G. Thedenius i Göteborg, när den inregistrerades den 31 juli 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1396. Den andra bilen är en Vivinus. (2021-09-03)

 

Ford modell T Touring från cirka 1911 med registreringsnummer B154.

 

Fotot är taget i samband med ett Midsommarfirande i Bomsund, i närheten av Stugun. Den delvis skymda bilen är en tidig Ford modell T Touring, tillverkad 1912 eller tidigare. (2017-01-27)

 

När det här fotot togs var den här bilen, en Ford modell T Touring 1912, tämligen ny. Bilen inregistrerades den 2 juli 2012 och tilldelades då igenkänningsmärke A1700. Registrerad ägare var då Nils Persson, Bollnäs. (2021-05-12)

 

Mannen sitter i A-registrerad Ford modell T Touring 1912. (2022-05-17) 

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från 1912. Den 31 maj 1916, i samband med registeromläggningen, erhöll bilen igenkänningsmärke W203, Registrerad ägare var då Johan V. Larsson i Äppelbo. (2021-02-25)

 

Fotot togs på Paul Hanns gård i Hammarstrand någon gång mellan 1912-1915. Båda bilarna är T-Fordar som Paul Hann hade i droskfabrik. Bilen till vänster ser ut att vara tillverkad cirka 1911 och i den sitter chauffören Grelsson. Paul Hann sitter själv i den andra bilen, som ser ut att vara tillverkad 1912. Barnen som syns på bilden är Pauls söner Knut, Jons och Olle. (2013-02-06)

 

Mannen sitter i Ford modell T Touring 1912 som erhöll igenkänningsmärke F4 vid registeromläggningen 1916. Bilen ägdes då, den 14 februari 1916, av chaufförerna Karl Gustaf Engelbrekt Svahn och Johan Gustaf Herman Karlsson i Eksjö. (2022-05-09) 

 

Bilden visar en Ford T modell Touring som är tillverkad 1912, men som senare har modifierats. Man noterar särskilt hjulen med fjädringsfunktion och det ska vara bilens ägare, Paul Hann i Hammarstrand, som står bakom denna konstruktion. När man började om med registreringarna 1916 fick denna Ford nummer Z36, men det är troligt att bilen tidigare rullat med ett A-nummer. (2013-02-06)

 

Ford Modell T Touring från 1912 med de framdörrar som detta var ett tillbehör från Ford. Dessa dörrar gick att demontera vid behov.

 

Denna Ford modell T Touring 1912 inregistrerades den 23 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1753. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. (2021-04-06)

 

Ford modell T Touring från 1912 som inregistrerades den 30 augusti samma år. Bilen erhöll då igenkänningsmärke A1812. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/73. (2014-01-12)

 

Bilen som står vid hotellbyggnaden är en Ford modell T som troligen tillverkades 1912. Notera fram- och bakskärmarnas utformning som som skiljer sig från det normala utförandet på USA-tillverkade Fordar från denna tid. Den här bilen erhöll igenkänningsmärke U78 vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 5 april. Bilen ägdes då av chaufför Anders Lind, från Västanfors i närheten av Fagersta. Bilen hade tidigare troligen igenkänningsmärke U30, för den 20 februari 1913 inregistrerades en Ford, med tillverkningsnummer 114512, på just Anders Lind, Västanfors. (2017-02-07)

 

4-cylindrig 12/28 hästkrafters Delaunay-Belleville Phaeton och Ford modell T Touring som har fått registreringsnummer efter varandra, U77 och U78. Dessa nummer utdelades den 5 april 1916 och ägare till båda bilarna var chaufför Anders Lind i Västanfors, nära Fagersta. Forden hade tidigare troligen registreringsnummer U30, för den 20 februari 1913 inregistrerades en Ford, med tillverkningsnummer 114512, på just Anders Lind, Västanfors. Den 7 juni 1912 registrerades en annan bil på Anders Lind, den hade registreringsnummer A1649 och det kan möjligen var Delaunay-Bellevillens tidigare nummer. Notera utformningen på Fordens fram- och bakskärmar, möjligen kan detta detta vara en Ford som tillverkats i Storbritannien. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-20)

 

Personerna färdas i en A-registrerad Ford modell T Touring, troligen från 1913, som sammanbyggts hos Ford i Trafford Park, Manchester, England.. (2024-01-24)

 

Bilen är en engelsktillverkad Ford modell T Touring 1913, tillverkad hos Ford i Trafford Park, Manchester, England. Chassikomponenterna på dessa Fordar tillverkades i USA men allt övrigt är alltigenom engelskt. De skiljer sig utseendemässigt från de som tillverkades i USA samma år bl.a. genom skärmarnas rundade form, annan kaross och sparkplåtar, engelsk vindruta och helt annan sufflett. Bilarna levererades mörkgröna med inredning i grönt konstläder. Just denna bil har modifierats med modernare och större elektriska lyktor (1913 är engelska Ford originalutrustad med acetylenlyktor) och de sidomonterade fotogenlyktorna i mässing som demonterats. Bilen är också extra utrustad med "stänkskydd" på framskärmarnas insidor. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

I samband med Nordiska Spelen 1913 ordnade Svenska Motorklubben en kilometertävling på en sandad isbana på Norra Brunnsviken, norr om Stockholm. Vinnare blev detta ekipage, en Ford modell T med Rolf Kronberg vid ratten. Som synes har bilen lättats rejält, bland annat har stänkskärmar och strålkastare demonterats. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

Barn och vuxna har tagit plats en lövad Ford modell T Touring från 1913.

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från 1913 eller 1914. (2013-11-18)

 

Vykort från Hudiksvall med cyklist och Ford modell T från cirka 1914.

 

Vid ratten i A2877, en Ford modell T Touring 1913, sitter den 18-årige Tage Jansson som just klarat uppkörning för körkort. Bilen som användes vid uppkörningen hade han fått av sin far. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74.

 

En Ford modell T Touring från 1913 eller 1914 som fotograferats framför hotellet i Harlösa, Eslöv.

 

Sju personer har tagit plats och låtit sig fotograferas i en tämligen ny Ford modell T Touring från 1913. Bilen hade inregistrerades den 22 januari samma år och då tilldelats igenkänningsmärke A1937. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-12)

 

Vykort som visar en Ford modell T Touring från cirka 1914 vid Wikholms gård i Säbyggeby. (2014-11-24)

 

Vykort som visar Järnvägsgatan i Nyhamnsläge. Bilen är en Ford modell T Touring från 1913-14. (2014-10-25)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring som inregistrerades den 13 juni 1913 och tilldelades igenkänningsmärke A2200. Registrerad ägare var då Friherre R. Cederström, Stockholm. (2022-02-21) 

 

En Ford modell T Touring från cirka 1914 har just kört över en som det ser ut tämligen nybyggd bro.

 

Det här fotot som troligen är taget under 1920-talets första del visar en Ford modell T Touring som erhöll igenkänningsmärke W62 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 25 februari. Registrerad ägare var då Stora Kopparbergs Bergslags AB i Falun. (2021-09-17)

 

Registreringsnummer Z62 tillhör en Ford modell T Touring från cirka 1914.

 

Framför ett Åkeri och Bilstation står två bilar från 1910-talet. Bilen som upptar större delen av fotot är en Scripps-Booth Roadster och den delvis skymda bilen är en Ford modell T. (2023-01-12)  

 

Det var ovanligt med T-Fordar i KAK:s Vintertävlingar, men fotot visar en av dessa. Det är en tämligen ny Touring som här ses med föraren Rolf Kronberg i samband med 1914 års tävling. Notera den rejäla extralyktan och de extra stänkskydden framtill. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

Familjen Wennström, sonen Gösta i baksätet, i en flaggprydd Ford modell T Touring 1914 med registreringsnummer W15.

 

Nora Bergslags Gemensamma Gruv-förvaltning ägde denna Ford modell T Touring 1914. Vid registeromläggningen 1916 tilldelades bilen igenkänningsmärke T13. Det skedde den 16 februari detta år.  (2015-12-16)

 

Fotot som troligen är taget i Hälsingland visar fyra personer som sitter i en Ford modell T Touring från 1914. (2015-04-09)

 

Ford modell T Touring 1914 fotograferad framför skolan i Långå.

 

Ford Modell T Touring 1914.
Ford Modell T Touring från 1914 som ser ut att ha registreringsnummer X134. Bilen köptes ny bröderna Nils och Anders Johansson i Trogsta och Stefan Bergman, Bäck som startade Forsas första droskbils-rörelse. Chauffören på bilden heter Nils Erik Brandt, Lund och han övertog med tiden större delen av ägandet.

Fotot visar en demonstation av en ambulans byggd på ett Ford modell T chassi från omkring 1914. Troligen är det den ambulans som Gjestvangs levererade till Västerås Stad 1917.

 

Det här fotot är troligen taget i samband med någon parad. Lastbilen är en Ford modell TT. (2021-05-20)

 

Denna Ford modell TT lastbil inregistrerades den 25 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke S1142. Registrerad ägare var då Åkare Gustaf Jonathan Andersson, Filipstad. När fotot togs var lastbilen iordningsställd för persontransport, kanske för Frälsningsarmén. (2021-05-17)

 

Stopp för fotografering vid två öppna bilar. Den första bilen som har registreringsnummer T1384 är en Chevrolet 490 Touring från 1920-1921. Den inregistrerades den 28 oktober 1921 och ägare var då grosshandlare Otto Ericsson, Örebro. Bakom står en Ford modell T Touring från 1915. Notera att båda bilar är flaggprydda. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-17)

 

Vykort som visar ett parti i Mellbyn. Bilen mitt i bild är en Ford modell T Touring från cirka 1915.

 

Mannen sitter i en Ford modell T Touring 1915 som vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 13 mars, ägdes av Riddarhytte AB, Riddarhyttan. Bilen hade då igenkänningsmärke U43. (2023-04-06) 

 

Ford modell T Touring 1916 med registreringsnummer Y184.

 

Det här fotot  som enligt uppgift ska vara taget i Grimslöv 1924 visar två vuxna och nio barn i en Ford modell T Touring 1916. (2020-11-23)

 

Det här fotot ska vara taget framför en verkstad vid gården Adolfsberg i Vretstorp. Pojken och männen står vid och på en Ford modell T Touring som blivit av med bakre delen av karossen. Det rör sig troligen av en bil av 1916 års tillverkning. En hel del tyder på att bilen hade igenkänningsmärke T1144, vilket tilldelades bilen den 13 maj 1921. Registrerad ägare var då Carl Wihlsson, Kumla (2016-12-18)

 

Fotot som är taget vid Teaterbron i Borås 1921 visar droskägare G. Larsson i sin Ford modell T Touring. Byggnaden bredvid är taxistationen. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-28)

 

Två Ford modell T med Touring-karosser från cirka 1920 och en större oidentifierad bil, förmodligen tysktillverkad, från samma tid.

 

Personerna färdas i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2024-05-13)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2022-11-10)

 

Ford modell T Touring från 1918 eller tidigt 1919 som har registreringsnummer S873. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Den första bilen i Tärnaby ska ha enligt uppgift ha varit denna Ford modell T Touring 1917-1919.

 

Fyra herrar har tagit plats i en till synes ny Ford modell T Touring med registreringsnummer A2172. Utförandet ser korrekt ut för Fordar av 1917-1920 års modell. Men 1917-1918 kom det relativt få Fordar till Sverige, så sannolikt är bilen tillverkad 1919. Bilen ser ut att ha fälgar av plåt-löt utförandet som enligt uppgift bara fanns just detta år. Notera att bilen har vita däck, vilket visar att dessa tidiga svart-Fordar såldes med sådana, även i Sverige. Lägg även märke till att det bara är backdäcken som har mönster, alltså på liknande sätt som Fordarna som såldes i USA vid den tiden. Bilen på bilden saknar självstart, så det blev till att ta svinga veven vid start. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel.

 

Männen färdas i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2023-05-24) 

 

Ford modell T Touring som har registreringsnummer S878. Bilen är antagligen tillverkad 1919. Lägg märke till bollhornet och reservdäcket som vilar på fotsteget.

 

Så här kunde vägarna se ut för i tiden, vilket tydligen blev för mycket för denna Ford modell T Touring från cirka 1920 med registreringsnummer W634.

 

Det är dags för avfärd och passagerarna har tagit plats i bilen, en Ford modell T Touring från cirka 1920. Lägg märke till packningen. (2016-01-11)

 

Personerna har fotograferats i en Ford modell Touring som inregistrerades den 21 augusti 1920 och tilldelades igenkänningsmärke X752. Registrerad ägare var då Hemmansägare Per Hedberg, Holmsveden. (2021-11-15)

 

Biltur i Värmland med en Ford Modell T Touring från cirka 1920. Notera lutningen på den ena strålkastaren.

Stolt chaufför som sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. Platsen kan var Saltskogs gård i Södertälje.

 

Barn och vuxna har fotograferats i och vid en en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2015-12-30)

 

Denna Ford modell T Runabout inregistrerades den 12 maj 1920 och tilldelades igenkänningsmärke W626. Bilen ägdes då av Gårdsägare M. Möller Borlänge. (2022-04-06) 

 

Ford modell T Touring från cirka 1920.

 

Vykort som visar två parkerade T-Fordar vid Lasarettet i Örebro. (2014-12-18)

 

Ford modell T Touring från cirka 1920. (2013-01-05)

 

Biltur med en tämligen ny  Ford Modell T Touring från cirka 1920. (2012-12-15)

Fotografen fick tyvärr inte med fordonets front. Men det går att se det är en Ford modell TT lastbil som för tillfället fungerar som lövad buss. Fotot togs i Altsarbyn söder om Rättvik sommaren 1922 och då var fordonet antagligen redan ett några år gammalt. (2013-08-09)


En tidig Ford modell TT lastbil, förmodligen från 1919. Av märkningen på flaket kan man dra slutsatsen att bilen ägdes av ett åkeri med namnet Hyvéns, beläget på Odengatan 59 i Stockholm.

 

Ford modell TT från cirka 1919-20 med registreringsnummer A9794 som har skåppåbyggnad för Telegrafverket. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel. (2013-01-03)

 

Personerna har fotograferats vid en Ford modell TT lastbil. (2024-02-26)

 

Postverket köpte tidigt flera Ford modell TT. Denna postbil gick i Göteborg där den fick registreringsnummer O1411 den 17 juni 1920. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-02-27)

 

Mannen står vid en Ford modell TT buss 1923 som användes i Linköping. Bussen som var avsedd för 14 passagerare hade ett karosseri som var tillverkat av Stångebro Vagnfabrik i samma stad. (2023-04-18) 

 

Den här bilden som visar en Ford modell T från 1919-1920 kommer från Inger Albrektsson och Sven Grahn. Troligen är det en 4-sitsig Touring modell där man tagit bort den bakre karossdelen och ersatt med en skåppåbyggnad. Skåpet är mycket elegant och möjligen byggt av någon av de karosserimakare som fanns i Stockholm på den tiden. Fotogenlyktorna på sidan indikerar att bilen inte har elutrustning och självstart, utan endast vevstart. Registreringsskylten med nummer A147 indikerar att bilden är tagen efter 1923. ”Filip Eriksson” var ett bageri som låg på Döbelnsgatan 55 i Stockholm. Vid ratten sitter Ingers far Sven Albrektsson. Han tog körkort 1926 så bilden bör vara tagen detta år eller senare. Platsen kan vara Sturegatan eller Karlavägen i Stockholm, gissningsvis är att parken är Humlegården. Viss information har även lämnats av en medlem i Mässing & Nickel.

 

 

Denna Ford modell TT inregistrerades den 21 juni 1923 för transport av 1000 kg last eller 12 personer. Igenkänningsmärket blev I323 och registrerad ägare vid registreringstillfället var Automobilägare Josef Laurentius Malmqvist, Österby, Visby. (2021-12-09)

 

Ford modell TT lastbil från cirka 1920 som ser ut ha registreringsnummer O8910. (2013-05-28)

 

Vykort som visar del av Vårgårda i början av 1920-talet. Till höger i bild står en Ford modell TT lastbil med fullt lass. Det ser ut som att registreringsnumret är P2432. Lastbilen som kommer körande mot fotografen är en Scania-Vabis. (2013-06-10)

 

Fordlastbilen är lövad och uppklädda passagerare har tagit plats på flaket. Man har även lyckats få med sig en cykel. Det är inte helt lätt att avgöra om lastbilspåbyggnaden har placerats på personbilschassiet (T) eller lastbilschassiet (TT), men det mesta tyder på att det är det tyngre av dessa. Tillverkningsåret bör vara 1919 eller 1920. Under dessa år levererades alltid TT ”ramrem”, påbyggnader som hytt och flak överläts till oberoende karosseriverkstäder. Många av de tidiga TT-lastbilarna fick öppna karosser som den på bilden. Först 1924 kom Ford med standardhytt till TT-modellen. Magnus Wiberg har hjälpt till med uppgifter.

 

TT-Ford lastbil 1919-1920 med troligt svensktillverkad hytt och flak. Registreringsskylten med O520 indikerar att bilen är fotograferad i Göteborg 1923 eller tidigare.

 

Lastbilen, en Ford modell TT från 1919 eller 1920 har lövats och försetts med bänkar för persontransport. Forden inregistrerades den 12 april 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke W1119. Vid registreringstillfället ägdes lastbilen av grosshandlare B. Carlborg, Korsnäs. Fotot är taget i Sundborn utanför Falun. Information har lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel, bland annat Leif Holmberg. (2014-01-17)

 

Mannen står vid en Ford modell TT buss. (2022-12-05)

 

Vykort som visar en Ford modell TT buss vid Fröbergs fabriker i Lotorp..(2023-02-03) 

 

Fotot visar en förmodligen alldeles ny Ford modell TT Buss. (2019-03-22)

 

Människorna har fotograferats vid en Ford modell TT buss. (2021-11-22)

 

Färd med en Ford modell TT buss från första delen av 1920-talet. (2019-08-03)

 

Vykort som visar två Ford modell T på Åsgatan i Falun. (2018-11-13)

 

Vykort som visar vy från Mölnbo. Bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2022-01-21)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från omkring 1920 som användes som taxi i Nyhamnsläge. (2020-03-06)

 

Denna Ford modell T Touring från cirka 1920 användes som taxi i Kälarne. (2020-12-04) 

 

Utfärd med R879, en Ford modell TT lastbil från 1919-20, som här får fungera som buss. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel.

 

Personerna, några vuxna och 12 barn, har fotograferats vid och i en Ford modell T Touring 1919-20 med registreringsnummer P839. Men fick verkligen alla plats i den normalt femsitsiga bilen? Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel.

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2015-05-11)

 

Barn och vuxna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2014-11-07)

 

Det här fotot är taget cirka 1920 vid Hudiksvalls Bil Aktiebolag. Bilarna är Ford modell T Touring och Chevrolet 490 Touring. Lägg märke till skylten "PROFVAGN HUDIKSVALLS BIL A-B". Mannen som står bredvid är Evald Lönnberg som i början av 1920-talet startade firman Lönnberg & Co och som blev återförsäljare för General Motors bilar och lastbilar. (2015-09-28)

 

Ford modell TT från 1919-20 som här tydligen används som buss. Forden inregistrerades den 21 april 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke F299. Vid registreringstillfället ägdes Forden av handlande J.W. Öst, Tranås. De smala bakhjulen med massiva ringar, 32x3½ tum, var standard på tidiga modell TT. Uppgifter har lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel, bland annat Leif Holmberg. (2014-01-13)

 

Fotot som ska vara taget i Tidaholm i slutet av 1920-talet visar en parad med olika fordon, hästar och människor. Av lastbilarna går det att identifiera Volvo och Ford. (2016-02-03)

 

Mannen sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2013-12-25)

Personerna sitter i och på en Ford modell T Touring från cirka 1920 som har igenkänningsmärke W1784. (2016-05-17)

Mannen sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2022-12-07)

Foto från 1920-talets Vaggeryd med affär och hotell. En täckta bilen i mitten är en Ford modell T Centerdoor Sedan från cirka 1920.

 

Vykort som visar en några 1920-tals bilar vid Järnvägstorget i Ulricehamn. Bilen i centrum är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2015-03-04)

 

Männen har fotograferats vid en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2022-10-31)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring 1923. (2023-09-25) 

 

Vykort som visar Järnvägstorget i Ulricehamn med en parkerad Ford modell T Touring.

 

Vykort som visar kooperativa Handelsföreningen Trygg i Mariannelund med en parkerad Ford modell T Touring.

 

Vykort som visar Prästgatan i Nora med en parkerad Ford modell T Touring.

 

Kvinnan och mannen sitter i en Ford modell T Touring som inregistrerades den 4 maj 1925 och tilldelades igenkänningsmärke R2700. Registrerad ägare var då lantbrukare Ragnar Carlsson, Lerdala. (2023-02-03)  

 

Foto som ska vara taget 1928. Platsen är Kristianstad och på torget står tre bilar. Bilen i mitten kan vara en Chevrolet Coach från cirka 1925-26. De två övriga är T-Fordar. Den längst till vänster är en Touring från 1926-27. Den täckta T-Forden är en Centerdoor Sedan från cirka 1920. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel. (2012-12-25)

 

U-registrerad T-Ford Touring som är tillverkad 1921 eller 1922. Bilen är utrustad med elektrisk självstart (indikeras av att den saknar fotogenlyktor vid vindrutan) och lösa fälgbanor. Detta var tillval som gick att beställa extra sedan 1919. Bilden är tagen före 1924 vilket indikeras av den handmålade registreringsskylten. Notera att man verkar ha förstärkt fotsteget med en bräda. Enligt uppgift ska bilen vara hemmahörande i Surahammar. Uppgifter har lämnats av flera medlemmar i Mässing & Nickel, bland annat Claes Rocklin. (2013-06-21)

 

Ford T Touring från cirka 1920 i Vimmerby.

 

De välklädda männen sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2013-11-02)

 

Männen sitter i en Ford modell T Touring från omkring 1920 med igenkänningsmärke L4067 (2019-12-03)

 

Den här bilden kommer från Mässing- & Nickelmedlemmen Pelle Lundström i Enköping. Bilen är tagen vid Pelles grannfastighet och personer på bilden har efternamnen Cederlöf och Fredlund. Bilen är en Ford modell T Touring 1920 som ägdes av Cederlöf. Just denna T-Ford köptes redan 1954 av Mässing- & Nickelmedlemmen Ragnar Fors och den står sedan länge på Tekniska Museet i Stockholm.

 

Det här ska enligt uppgift vara ett fotbollslag på väg till en bortamatch. Laget ska komma antingen från Enånger eller Gnarp. Bilarna är från vänster Chevrolet 490 Touring från 1919, Krit från cirka 1914 med registreringsnummer X191 och längst till höger en Ford Modell T Touring 1920 med registreringsnummer X612. Första gången igenkänningsmärke X191 tilldelades en bil var den 2 juli 1913. När man började om med registreringarna 1916 tilldelades X191 en personbil med 20 hästkrafter och avsedd för fyra personer. Det rör sig antagligen om Krit-bilen på bilen. Vid registreringstillfället den 12 oktober 1916 ägdes X191 av Aug. S. Nordin och C. Östlin, båda från Bergsjö. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-05-16)

 

Bilen är en T-Ford Touring 1920 registrerad på A.E Lunberg i Hudiksvall. Inregistrering av X480 skedde 20/5 1920. Bilen är utrustad med självstart och löstagbara fälgbanor av 5-bultstyp. På bilden är det troligen Albert Lundberg från Mo i Hudiksvall som besöker Sandviken. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Det här fotot som bland annat vidar en Ford modell T Touring från cirka 1920 är taget vid Klockarsvedja vid Dellensjöarna i Hälsingland. (2015-11-06)

 

T-Ford Touring cirka 1920 med registreringsnummer E1433 fotograferad efter 1923, vilket indikeras av den nyare skylttypen. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Vykort som visar Östergatan i Landskrona. T-Forden från cirka 1920 ser ut att hålla god fart på den kullerstensbelagda gatan. Hästekipagen i bakgrunden ser ut att hålla beskedligare hastighet.

 

Taxichauffören står vid sin bil, en Ford modell T Centerdoor Sedan med registreringsnummer P1542. Foto ska vara taget i Borås 1922. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-05)

 

Mannen står vid en Ford modell TT buss för 14 personer som inregistrerades den 25 juli 1922 och tilldelades igenkänningsmärke E2288, Registrerad ägare var då montör Karl Gunnar Theodor Karlsson, Runstorp, Norrköping. (2024-01-02)

 

T-Ford Touring 1920-21. Bilen är av standardmodell med självstart och löstagbara fälgbanor, fotograferad vid en järnvägsövergång av fotografen K. Edrén i Smedjebacken i mitten av 1920-talet. Bilen har extrautrustats med backspegel och vindrutetorkare. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Bilen med igenkänningsmärke W748 är en Ford modell T som tycks ha blivit av med den bakre delen av karossen. (2017-01-23)

 

Vykort från Torggatan i Vara med Ford modell T från cirka 1920. Bilens registreringsnummer ser ut att vara R189.

 

Gruppfoto med personer från Moratrakten, bilen en W-registrerad Ford modell T Touring från cirka 1920 är alltså inte huvudmotivet.

 

Barn och vuxna som sitter på och i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2018-08-23)

 

Männen sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2015-05-04)

 

Mannen sitter i en Ford modell T skåpbil från cirka 1920. Karossidan är märkt med "Temperance", vilket indikerar att bilen användes av Hotell Temperance i Malmö. (2016-08-23)

 

Det ser ut som att ett sällskap gjort paus för lite kaffedrickande. Antagligen har de färdats i de två bilarna. Den högra är en Z-registrerad Ford modell T från 1920. Den vänstra bilen är oidentifierad, men den har tyskt utseende och är nog tillverkad cirka 1914. (2013-01-13)

 

Personerna färdas i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2022-10-24)

 

Vykort från Torget i Karlshamn cirka 1920. Den ensamma bilen är en Ford modell T Touring.

 

Fotot visar en Ford modell TT lastbil som har ställts i ordning för persontransport. Lastbilen inregistrerades den 19 april 1921 och tilldelades få igenkänningsmärke S1082. Registrerad ägare var då Godsägare Örnulf W Skjönsberg, Likenäs. (2021-09-02)

 

Vykort som visas två T-Fordar som stannat till vid Gästgivaregården i Undenäs. Båda bilarna har sidomonterade reservdäck och bilen till vänster är utrustad med stålekerhjul.

 

Lite nysnö verkar inte vara något hinder för denna Ford modell T Touring från cirka 1920. Men för säkerhets skull har man monterat snökedjor på några av hjulen. (2016-02-11)

 

Fyra damer och en chaufför vid en Ford modell T Touring från cirka 1920. Skylten med igenkänningsmärke D776 indikerar att fotot togs 1924 eller senare. 1926 ägdes bilen av AB Gustaf Larsson i Nyköping. Andreas Uddling har hjälpt till med uppgifter. (2019-08-28)

 

Männen står vid en Ford modell T Touring som inregistrerades den 13 maj 1921 och tilldelades igenkänningsmärke R683. Registrerad ägare var då skogsinspektor John L. Bodström, Bodbysund. (2022-10-27)

 

Barn och vuxna har fotograferats vid Svenssons affär i Ovesholm och i centrum har man plancerat en bil, en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2015-03-21)

 

Kvinnan står vid en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2015-03-27)

 

Det här fotot som visar en man i en Ford modell T Touring från cirka 1920 kan vara taget i Sunne. (2020-08-25)

 

Personerna färdas i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2021-05-10)

 

Mannen står vid en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2024-03-01)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2015-03-18)

 

Männen färdas i en Ford modell T Touring från cirka 1920. (2022-01-13)

 

Fotot som ska vara taget vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg visar en Ford modell T Touring från cirka 1920 som användes som taxi. (2015-10-27)

 

Männen har fotograferats i och vid en Ford modell T Touring som inregistrerades den 9 juli 1920 och tilldelades igenkänningsmärke T730. Ägare var då grosshandlare Ignatius Dahlén, Karlskoga. (2023-12-06)

 

Det här fotot är troligen taget i Dalarna och det ser ut att vara i samband med någon utflykt. Fordonen är Ford modell T Touring och Ford modell TT lastbil. (2016-05-19)

 

Fotot som ska vara taget vid sjön Åsnen norr om Ryd 1921 visar ett sällskap i en Ford modell T Touring. Notera att man  verkar ha flyttat strålkastarna till en position nära vindrutan. (2016-03-25)

 

I Borås rullade flera T-Fordar, både öppna och täckta, som droskbilar. Bilden visar tvätt av en Touring från cirka 1920. Skyltens utformning med igenkänningsmärket P952 indikerar att fotot togs senast 1924. P953 satt för övrigt på en likadan Ford i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-02)

 

Fotot som visar två män stående vid en Ford modell T Touring med registreringsnummer P953 ska vara taget 1921. Bilen användes normalt som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-24)

 

Fotot ska vara taget 1921 och visar en av taxibilarna som rullade i Borås. Igenkänningsmärke P1150 sitter på en Ford modell T Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-23)

 

Ford modell T Centerdoor Sedan med registreringsnummer P1150 som användes som taxi i Borås, men just här är det fråga om en sjuktransport. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-30)

 

Tre av taxibilarna i Borås i början av 1920-talet står parkerade vid taxistationen vid Teaterbron. Det är tre T-Fordar från cirka 1920, två öppna Tourings och en täckt Centerdoor Sedan som har igenkänningsmärke P1150. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-06)

 

Här pågår tvättning av en av Borås taxibilar, en Ford modell T Touring från cirka 1920 med igenkänningsmärke P1424. Till vänster skymtar en liknande Ford som även denna troligen användes som taxi. Skylten i bakgrunden talade om att där fanns möbelaffär och tapetserarverksamhet. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-08)

 

Fotot som troligen är taget en vinterdag år 1921 visar fyra T-Fordar som användes som taxibilar i Borås. Bilarna står uppställda vid taxistationen vid Teaterbron. Tre av T-Fordarna är av den öppna Touring-typen, men mitt i bild ses även en täckt Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-17)

 

Fotot som ska vara taget 1921 visar tre T-Fordar som användes som taxibilar i Borås. Det är två Tourings med uppfällda suffletter samt en täckt Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-11)

 

Foto från 1922 som visar två T-Fordar som användes som taxi i Borås. Männen står mellan en Centerdoor Sedan och en Touring. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-18)

 

Fotot som ska vara taget i Seglora 1922 visar en Ford modell T Centerdoor Sedan som användes som taxi Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-24)

 

Mannen står framför några av de T-Fordar som användes som taxibilar i Borås i början av 1920-talet. Närmast en Centerdoor Sedan och bakom en Touring med uppfälld sufflett. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-26)

 

Denna Ford modell T Touring har råkat ut för en olycka. Vindrutan och höger framskärm har blivit tillstukade och sufflett med ställning har kommit ur position. (2016-01-02)

 

Fotot visar utfärd med P-registrerade Ford modell TT lastbilar som ställts i ordning för persontransport. (2024-01-04)

 

Bild från Himmeta som visar en Ford modell TT lastbil från cirka 1920. Bilen är lövad och flaket ser ut att vara fyllt med människor. Det var ganska vanligt att dessa lastbilar användes för sådana transporter. Bilden kommer från Kjell Brunström, DAK.

 

Tvätteri med Ford modell TT lastbil från cirka 1920 i bakgrunden. Bilden som är tagen i Himmeta kommer från Kjell Brunström, DAK.

 

Ford modell TT lastbil som har rustats för persontransport. Märkningen "FÖR BARNENS SKULL RÖSTA JA!" har sannolikt att göra med folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922. (2015-03-27)

 

A-registrerad Ford modell TT lastbil från början av 1920-talet. Registreringsskyltens utformning tyder på att fotot togs 1924 eller senare. (2013-10-15)

 

Denna Ford modell TT lastbil från första delen av 1920-talet har ställts i ordning för persontransport, kanske till någon festlig aktivitet. (2021-02-02)

 

En Ford modell T Lastbil från cirka 1920 som här får fungera som buss. Enligt uppgift är fotot taget i Krybotrakten.

 

Ytterligare en bild som visar Ford Modell T Lastbil från cirka 1920 som enligt uppgift har fotograferats i Krylbotrakten.

Vykort från Rörö med en Ford modell T Pickup från cirka 1920 parkerad framgör en byggnad, troligen en affär. (2012-12-30)

Det ångloksdragna tåget kommer till järnvägstationen i Hällbybrunn och en Ford modell T Buss står parkerad till höger i bild.

 

Det här är ett vykort som visar torget i Säffle i mitten av 1920-talet. Bussen i förgrunden är byggt på ett Ford modell TT chassi. Bilen i bakgrunden kan vara en Chevrolet från cirka 1925. (2014-01-04)

 

Det här fotot som visar en Ford modell TT buss ska vara taget vid Korsnäs, Falun. (2020-05-07)

 

Denna Ford modell TT lastbil användes vid Gotlands infanteriregemente cirka 1920. Fotot kommer från Kjell Olsson. (2020-01-27)

 

Mannen kör en Ford modell TT lastbil från cirka 1920 med igenkänningsmärke S1547. (2019-01-08)

 

Männen sitter i en A-registrerad Ford modell TT lastbil. (2019-02-19)

 

Ford modell TT lastbil som utrustats för persontransport. (2018-07-06)

 

Denna Ford modell TT lastbil från första delen av 1920-talet har ställts i ordning för persontransport. Till denna bild finns även följande information: "Ludde Westberg vid reservhjulet, Lovisa W närmast hytten, P J W håller i lämmen." Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2021-02-07)

 

Ford modell TT med ett tämligen enkelt busskarosseri. Enligt märkningen på karossidan trafikerades Odensbacken och Örebro. (2015-03-06)

 

Ford Modell TT från cirka 1921 med svensktillverkad busskaross. När bilden togs trafikerade bussen tydligen sträckan Lund-Malmö.

 

Det här fotot som är taget i Värmland visar tre bussar från cirka 1920. I mitten står en Chevrolet, som kan betraktas som lastbil som anpassats för persontransporter. De två övriga fordonen är Ford modell TT. (2021-08-18)

 

Fotot som ska vara taget i Värmländska Glava ser ut att vara taget i samband med en utflykt. Personbilen är en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 20 maj 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke S528. Vid registreringstillfället ägdes bilen av hemmansägaren Alfred Olsson i Glava. Lastbilen som för tillfället får fungera som buss är en Ford modell TT och ska vara byggd 1922. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-18)

 

Chaufför vid sin Ford modell TT buss från cirka 1920-1923. Den handmålade registreringsskylten med P-nummer indikerar att fotot är taget före 1924. Karossen som är märkt med rutten Vänersborg-Restad är sannolikt byggd i Sverige. Motorhuven lutar betygligt mer än som var standard för Ford TT, man kan förmoda att det karosseribyggaren som utfört modifieringen. Men det som är särskilt intressant är att man förlängt rambalkarna fram och försett chassiet med halvelliptiska fjädrar för bättre bärighet och mjukare fjädring för bättre komfort. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Fotot visar en Ford modell TT med en kaross som gör att fordonet kan kallas för öppen buss. Det ser ut som att det är en grupp kvinnor som gör en utflykt eller liknande. (2014-06-24)

 

Mannen sitter i en Ford modell TT lastbil med igenkänningsmärke W1815. (2016-02-09)

 

Personerna står framför en Ford modell TT lastbil. (2019-04-15)

 

Ford Modell TT lastbil som inregistrerades den 14 oktober 1924 och då tilldelades igenkänningsmärke F2077. Vid registreringstillfället ägdes lastbilen av Möbelkompaniet i Jönköping. Lastbilens påbyggnad ska ha gjorts i Kungsbacka. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-19)

Ford modell TT lastbil från början av 1920-talet. Hytten har den form som brukar kallas för C-Cab.

 

Fotot som troligen är taget i Piteåtrakten visar en utfärd med tre stycken Ford modell TT lastbilar. Lastbilarna som ser ut att ha snarlika karosserier har tillfälligtvis ställts i ordning för persontransport. (2016-12-26)

 

Fotot ser ut att vara taget i samband med en bussutfärd, bussen med igenkänningsmärke W2123 är en Ford modell TT från första delen av 1920-talet. (2019-07-15)

 

Här pågår det ett ett lyft, troligen ska lasten föras över till lastbilen som är en Ford modell TT. (2016-02-07)

 

Fotot är taget i samband med utfärd med lastbilar som ställts i ordning för persontransport. Lastbilen närmast kameran är en Garford som inregistrerades den 29 september 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke W953. Registrerad ägare var då S.E. Pettersson i Orsa. Den andra lastbilen är en Ford modell TT. (2020-04-21)

 

Ford modell TT lastbil med igenkännings-märke B4214. (2015-04-24)

 

Ford modell TT lastbil från cirka 1923. (2018-12-11)

 

Vykort som visar en Ford modell TT lastbil vid Badhotellet i Södertälje. (2015-03-03)

 

Karlshamns Svetsnings & Mek. Verkstad använde denna Ford modell TT lastbil. (2022-05-03).

 

Fotot som ska vara taget vid Uskavi visar fyra lastbilar som riggats för persontransport. De två lastbilarna i mitten är oidentifierade medan de två övriga är Ford modell TT. (2014-04-09)

 

Männen står vid en Ford modell T Lastbil med registreringsnummer U1024 som ägdes av Köpings Bryggeri AB. (2013-12-25)

 

Fotot visar en Ford modell TT lastbil som ställts i ordning för persontransport. (2016-06-26)

 

Ett sällskap har stannat till för att bli fotograferade. De har färdats på två Ford modell TT lastbilar som riggats för persontransport. (2013-11-17)

 

Ford modell TT lastbil som gör reklam för Pommac från Jönköpings Bryggeri AB. (2015-03-25)

 

När det här fotot togs verkar det som att lastbilen, en Ford modell TT, visade tecken på att ha varit i drift ett antal år. (2014-03-21)

 

Västerås Bryggeri AB använde denna Ford modell TT lastbil, lägg märke till drickabackarna på flaket. Lastbilen inregistrerades den 2 september 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke U2209. Notera även kedjorna på bakhjulet. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-18)

 

Det här fotot som ska vara taget på Norra Bantorget i Stockholm visar en Ford modell T lastbil som inregistrerades den 10 februari 1922 och tilldelades igenkänningsmärke A8252. Registrerad ägare var då Nordiska Äggkompaniet i Stockholm. Delar av företagsnamnet går att läsa på flaket. Männen ska heta Sven och Isedor. Fotot har skickats in av Sören Andersson. (2022-02-03) 

 

Männen har fotograferats vid en Ford modell T Pickup från omkring 1920. (2020-02-10)

 

Denna Ford modell T inregistrerades den 29 juli 1922 som ett kombinerad person- och lastbil, avsedd för 4 personer. Bilen som då var registrerad på Bagaremästare H. Klein i Söderhamn erhöll igenkänningsmärke X1639.  (2020-12-02)

 

Vykort som visar Nya Posthuset i Göteborg. På bron passerar några fordon, de två lastbilarna är Fords modell TT. (2015-11-07)

 

Ett jaktlag använder en Värmlandsregistrerad Ford modell TT lastbil från cirka 1920-23 för att frakta hem dagens byte.

 

Bilden visar en Ford modell TT lastbil från cirka 1923 som ställts i ordning för persontransport. (2019-06-12)

 

Vykort från Vilshult som visar när en Ford modell TT lastbil har stannat till vid Stures affär och bageri. (2013-06-11)

Kort som visar en marknad i Ängelholm, förmodligen någon gång under 1920-talet. Bland alla människor djur står två Ford modell TT lastbilar (2013-06-22)

Fotot är taget i samband med en Barnens Dag-parad och fotografen har fångat en P-registrerad Ford modell TT lastbil från mitten av 1920-talet. (2016-02-04)

Fotot är taget i samband med en Barnens Dag-parad och fotografen har fångat en Ford modell TT lastbil från mitten av 1920-talet. (2024-02-27)

Fotot som visar sju parkerade bussar med chaufförer stående intill, ska vara taget Sala och troligen under första delen av 1920-talet. Det går att identifiera fyra av bussarna. De två längst till vänster, den i mitten och den längst till höger är Ford modell TT(2016-09-05)

Ford modell TT lastbil från cirka 1920 som riggats för persontransport. Fordonet ser ut att vara B-registrerat, kanske står det B418? (2013-11-04)

Ford modell TT lastbil med igenkänningsmärke A7552 som lövats att riggats för persontransport. (2017-01-13)

Ford modell TT buss som enligt märkningen på karosseriet trafikerade Göteborg-Kornhall-Torsby. (2024-03-25)

Männen sitter i en Ford modell TT lastbil. (2017-01-29)

En ljus Ford modell T lastbil som verkar vara förberedd för persontransport. Man kan läsa märkningen "Kinnekulle". (2013-10-04)

 

En ljus Ford modell T lastbil som verkar vara förberedd för persontransport. Man kan läsa märkningen "Kinnekulle". (2013-11-17)

 

Vykort som visar Telegrafhuset i Halmstad, troligen i början av 1920-talen. Tre bussar har parkerats, åtminstone den i förgrunden är byggt på ett Ford modell TT-chassi. Samma sak gäller lastbilen som står parkerad närmast byggnaden.

 

Personerna har fotograferats vid två stucken T-Fordar, varav åtminstone den ena är P-registrerad. (2023-10-30) 

 

En man sitter vid ratten medan två män sitter på flaket. Lastbilen är en Ford modell TT och fotot är antagligen taget i Örebro, för på skylten i bakgrunden står det Örebro Metallfabrik & Mek. verkstad. (2013-05-29)

 

Ford modell T från cirka 1920 med svenskbyggt pickupflak. (2013-10-05)

 

Ford modell T från cirka 1920 med svenskbyggt pickupflak. (2013-10-05)

 

Mannen står vid Ford modell T Pickup som har registreringsnummer E2538. (2016-10-18)

 

Männen står vid Ford modell T Pickup som har registreringsnummer W1241. (2016-10-27)

 

Bilen är en T-Ford Touring 1921-22 (utrustad med 16" ratt som kom 1921) där bakre delen av karossen tagits bort och ersatts med ett hemmagjort flak. En mycket vanlig lösning i Sverige på den tiden. På så sätt kunde man använda bilen för flaktransporter under veckorna och återmontera karossbakdelen för personbefordran till helgen. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

De sex personerna har fotograferats vid en Ford modell T med skåppåbyggnad. Skyltens utförande, med igenkänningsmärke O3471, indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2014-10-23)

 

En gammal T-Ford Touring har gjort sitt och nu är den ett klätterobjekt på en äng inte långt från Överluleå Kyrka. Fotografiet som är taget runt 1937 kommer från Claes Rocklin.

 

Sex personer sitter eller står i en T-Ford Touring cirka 1920 av standardmodell med "fasta fälgar". Det extra däcket på sidan kunde säkert vara bra att ha då punkteringar var vanligt. Värt att notera på dessa T-Fordar med fasta fälgbanor var att
de hade olika däcksdimension bak respektive fram. Information från medlem i Mässing & Nickel.

Ford Modell T Touring från 1922. Den kom till Luleå med båt sommaren 1922 och köptes in från Lönnbergs Automobilaffär av två hemmansägare som skulle bedriva taxirörelse i bolag.
Naturligtvis skar det sig och den ena löste snart ut den andre .Bilen var i trafik till cirka 1930 då den sågades sönder och delarna spreds för vinden. Karossen blev två fina men tunga soffor som i alla år stod inomhus.
Bilen renoverades sedan av Mässing- & Nickelklubbmedlemmen Claes Rocklin. Han lackerade Forden med billig maskinlack och besiktigade den i augusti 1978. Premiär-turen gick till Lövångersrallyt i augusti samma år, det blev en sträcka på över 60 mil. Forden har gått problemfritt i alla år och är nu Claes sommarbil. Alla papper och kvitton på bilen finns kvar.

En 1921 års T-Ford som slutade sina dagar som drivkälla vid tröskning. Bilden är tagen i Forsnäs utanför Harads. Bilden kommer från Claes Rocklin som faktiskt lyckades spåra upp rester av bilen som fanns djupt inne i en skog. Allt låg i en grop under en massa ris och annan bråte och Claes fick sträcka sig in under allt detta för att dra fram grejorna en efter en. Efter mycket rivande och slitande hade han fått fram två mycket fina framskärmar, delar av suffletten och en del annat. Dessutom hade han sällskap av huggormar… Motorn spårades till Svartbäcken utanför Boden, men en skrothandlare hann före Claes.

Åtminstone 12 personer syns på bilden som visar när de låtit sig fotograferats vid en Ford modell T Touring från 1922 eller något år tidigare (2013-04-21).

 

Vykort från Slättåkra bro vid Ljundbyhed som visar en öppen T-Ford som kommer farande. Bilen har registreringsnummer L1200.

En Ford modell T Touring har parkerats vid en affär i Kungshult.

 

Vykort som visar affären i Gustavsberg, förmodligen i mitten av 1920-talet. Bilen i centrum är en Ford modell T Touring från cirka 1923. Bilen till vänster i bild är också en T-Ford, men med Coupé-karosseri.

 

Vykort som visar vy från Sandsberg. Den parkerade bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1923. Motorcykeln med sidovagn är svårare att identifiera. (2013-01-21)

 

Gissningsvis är det mamma, pappa och barn som står framför ett relativt nybyggt hus. Bilen är i alla fall en Ford modell T Pickup från cirka 1923 med igenkänningsmärke K467. (2014-12-23)

 

Ford modell T med skåpkarosseri som en märkningen användes av AB Skånska Spisbrödsfabriken. (2024-01-08)

 

Vykort som visar Englund & Hällmans Affär i Norrbyn med en parkerad Ford modell T Touring från cirka 1923. (2013-06-11)

 

Här tankas bilen, en Ford modell T Touring från cirka 1923 med igenkänningsmärke R2045. Registreringsskyltens utformning indikerar att fotot är taget 1924 eller senare. (2015-05-12)

 

Sju personer sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2018-12-05)

 

Fotot visar en Ford modell T Touring från cirka 1923 som ser ut att ha registreringsnummer E15753. (2014-07-03)

 

Det här fotot ska vara taget i Trohättan, antagligen i samband med en parad. Bilen i täten är en Ford modell T Touring från cirka 1923. Lastbilen som följer är oidentifierad, men sedan följer ytterligare en Ford. (2014-04-30)

 

Fotot är oskarpt, med det går att se att personerna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1923. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-26)

 

Två T-Fordar har stannat till framför Målilla Järn- & Redskapshandel. Den vänstra bilen är tillverkad cirka 1923 och den högra cirka 1926. (2013-01-28)

 

Vykort som visar parkerade T-Fordar framför Hotell Thor på Storgatan i Ängelholm. (2015-10-19)

 

Vykort som visar Sundsvallsbanken i Hudiksvall. Bilen är en X-registrerad Ford modell T från cirka 1922. (2016-12-10)

 

Vykort som visar Glimåkra Handelsförening. Den parkerade bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1923, så fotot togs nog under 1920-talet. (2013-05-21)

Det här fotot som ska vara taget norr om Fellingsbro visar en grupp personer i och vid en då tämligen ny Ford modell T Touring från cirka 1923. (2016-05-24)

Personerna låtit sig fotograferats vid en Ford modell Touring från cirka 1923 med igenkänningsmärke M62. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-26)

Det här fotot som är taget vid Järnvägsstationen i Storuman visar några personer som står vid en AC-registrerad Ford modell T Touring från cirka 1923. (2022-04-08) 

Ford T från cirka 1923 med registreringsnummer U1274. Enligt "Vem äger U-bilen 1937" ägdes U1274 då av en trädgårdsmästare John H. Eriksson, Brottberga gård utanför Västerås. I boken står det att märket är Ford, men man kan inte vara helt säker att det rör sig Forden på bilden.

 

Vykort som visar Gästgivaregården i Lännäs. Bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2022-01-17)

 

Två kvinnor vid en Ford modell T Pickup eller paketbil från cirka 1923. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-28)

 

Familjen Wikner från Vänersborg har blivit fotograferade när de sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2013-10-28)

 

Bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1923 med igenkänningsmärke H1115. Personerna som sitter i bilen ska vara Elin och Arvid Jonsson och fotot kan vara taget i Fröseke. (2014-04-23)

 

Personerna har fotograferats vid en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2015-06-04)

 

Vykort som visar Solberga pensionat och vilohem. Bilen som kommer in från höger är en Ford modell T från cirka 1923. (2015-03-20)

 

Vykort som visar en parkerad Ford modell T Touríng från cirka 1923, A.W. Nilsson i Tvärskog. (2019-04-01)

 

Fotot är troligen taget någonstans i Uppland eftersom fordonen är C-registrerade. Det ser ut som att det är skolbarn som är eller ska ut på utflykt. Bilen till vänster är oidentifierad, men med hjälp av igenkänningsmärket C172 ska det nog gå att få fram fabrikat och ägare. Lastbilen och bilen till höger är Fordar. Den öppna Forden ser ut att ha igenkänningsmärke C1466. Lastbilens nummer är svårt att tyda, men det verkar vara ett lågt nummer. (2015-01-08)

 

Kanske är det en familj som låtit sig fotograferas i den nya bilen, en Ford modell T Touring 1923. Fotot är ju märket med 22 april 1923. Att platsen är Fulltofta Klockaregård framgår också.

 

Mannen sitter i Ford modell T Touring från cirka 1923. Bilen var tämligen ny när fotot togs. (2014-11-07)

 

Barnet och hunden sitter i en Ford modell T Pickup från cirka 1923.  (2020-12-28)

 

Mannen står vid en Ford modell T Touring från cirka 1923. Fotot är troligen taget 1930. (2013-11-17)

 

Ford T Touring 1923 med registreringsnummer F1261. Fotot ska enligt uppgift vara taget i Huskvarnatrakten 1923. Information från medlem i Mässing & Nickel.

 

Det här fotot som visar fyra damer i en Ford modell T Touring från cirka 1923 ska vara taget i Helsingborg. (2020-09-09)

 

Två stolta herrar har låtit sig fotograferas vid en Ford T Touring med registrerings-nummer M854.

Ford modell T Touring som ser ut att vara tillverkad 1923 då bilen har den höga kylaren. Registreringsskylten med X2190 indikerar att fotot tagits 1924 eller senare.

 

Männen och bilarna står framför Oscar Johanssons bil- och reparationsverkstad. Bilen till vänster är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2017-03-04)

 

En Ford T Touring från cirka 1923 står vid stationen i Gränum, belägen cirka 10 kilometer från Olofström. Ångloket och järnvägen tillhörde Blekinge Kustbanor, BKB.

 

Mannen sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1923 som har igenkänningsmärke R1840. (2016-07-11)

 

Vykort som visar Åruds Handelsmagasin i Märserum. De tre bilarna ser alla ut att vara T-Fordar från cirka 1923.

 

Vykort som visar ett parti av Storgatan i Vingåker. Bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2012-12-08)

 

De två männen står vid en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2016-02-06)

 

Vykort som visar G. Eliassons diverseaffär i Lidhult. Bilen till vänster i bild är en Ford modell T Touring från cirka 1923. (2013-02-11)

 

Ford modell T Fordor från cirka 1923. Notera den förnicklade kylarmaskeringen och interimsskylten. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/68.

 

Tre tämligen nya T-Fordar har fotograferats i Sundbyberg våren 1924. Alla bilarna har täckta karosser, antagligen 2-dörrars Tudor Sedan, men det är lite svårt att se antalet dörrar. Två av bilarna har registreringsskyltar med tydliga B-nummer, B1215 och B1253, och gissningsvis har bilen till vänster även den ett B-nummer. Bilarna användes med stor sannolikhet som taxibilar och det är nog bilarnas chaufförer som låtit sig fotograferats. I Stockholm gick det ett antal täckta T-Fordar som taxibilar under namnet "Lille-Bil", kanske ingick även dessa B-registrerade Fordar i den rörelsen?  De här T-Fordarna har förnicklad kylarmaskering och lyktsargar vilket var typiskt för Fordarna som såldes på den skandinaviska marknaden och som kom in via den danska sammansättningsfabriken i Köpenhamn. Till extrautrustning hörde även bilarnas stötfångare. Notera att bilen i mitten är försedd med kylarskydd. Information har lämnas av en medlem i Mässing & Nickel.

 

När det här fotot togs var den här bilen, en Ford modell T Tudor Sedan 1924, tämligen ny. (2020-02-03)

 

Männen står vid en Ford modell T Touring från cirka 1924. (2017-01-06)

 

Mannen sitter i en Ford modell T Touring från cirika 1924. (2023-12-08)

 

Ford modell TT lastbil från början av 1920-talet som fotograferats vintertid.

 

Ford modell TT lastbil från första delen av 1920-talet med registreringsnummer C740. Både lastbilen och släpet är lastat med nya cyklar. Kan det vara  en bild som tagits i reklamsyfte? Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/68.

 

Ford modell TT lastbil som tydligen deltager i ett karnevalståg i Bångbro i samband med en "Storslagen Idrottsfäst i Folkets Park".

 

Ford modell TT lastbil som här får fungera som buss.

 

Ford modell TT lastbil på ett foto från cirka 1922. Lastbilen var hemmahörande i Vika i Dalarna och här fungerar den som buss med sångkör på väg till kyrkan. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/80.

 

Vykort som visar Borlänge Järnvägsstation, tidpunkten är sannolikt första delen av 1920-talet. Fordonet är en Ford med flak, troligtvis är det lastbilsvarianten modell TT. (2014-06-03)

 

Ford modell TT lastbil som här får fungera som buss.

 

Platsen är Göteborgs hamn och en Ford modell TT lastbil får en rejäl last med fruktlådor. (2013-01-02)

 

Denna Ford modell T Touring är förmodligen tillverkad sent 1923 eftersom den har den höga kylaren. Bilden kommer från Enköpings museum. Information har även lämnats av medlem i Mässing & Nickel. (2012-12-25)

Interimsskylten visar att denna Ford modell T från cirka 1924 är alldeles ny. Pickup-karossen är troligen byggd i Sverige. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/80.

 

Männen verkar ha försett lastbilen, en Ford modell TT från cirka 1924, med ett rejält lass. (2013-01-16)

 

Lastbilen, en Ford modell TT, från Malmö Mjölk- Steriliserings Aktiebolag har stannat till framför A. Anderssons Skomakeri och Skoaffär. (2013-03-28)

 

Två Ford modell TT lastbilar som utrustats för persontransport. Det verkar som om männen har fått packa ihop sig på ett flak, medan de sex kvinnorna har lite mer plats. (2013-04-18)

 

Ford TT lastbil från cirka 1924 med registreringsnummer W3610 har stannat till vid en speceri & diverehandel. Notera att reservdäcken förvaras på hyttens tak. Bilden kommer från Kjell Brunström, DAK.

Eva Wetter som tävlade med bil åren kring 1930, fraktade bland annat kol med denna Ford modell TT lastbil från cirka 1924. Det ansågs dock inte helt passande för en kvinna att köra kol. Bilen har registreringsnummer A10455. Bilden kommer från Tommy LeMon via Sven Ljungstedt.

 

Krock mellan personbil och lastbil, varav åtminstone den senare, en Ford modell TT, har fått omfattande skador.

 

M-registrerad Ford modell T Touring från cirka 1924. (2014-05-12)

 

Kvinnorna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1924. (2018-12-20)

 

Man och kvinna framför en Ford modell T Coupe från 1924 eller 1925. Fotot är taget på Kiviks marknad. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel.
Ford modell TT Lastbil.
Kort som visar när den 30000:e Fordbilen i Sverige visas vid Dejdrichs Verkstäder i Söderhamn den 11 februari 1925. (2012-12-15)

Alldeles nya T-Fordar har en februaridag parkerats framför en diversehandel i Söderhamn. Bilden är tagen i samband med att den 30000:e Fordbilen i Sverige passerade Söderhamn. Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel. (2012-12-28) 

Hovfotografen P. Lund lyckades få med många bilar när han tog fotot som blev förlaga till detta vykort som visar del av Mölle. De nyaste bilarna ser ut att vara tillverkade i slutet av 1920-talet, så fotot togs nog senast kring 1930. Det går att identifiera flera T-Fordar, i förgrunden står en Pickup och en Tudor Sedan. Bredvid den täckta T-Forden står en Hupmobile modell 32 Touring från 1912-14. Sedan verkar det som att det går att identifiera Overland, Fiat och möjligen Auburn. Kanske kan någon identifiera ytterligare någon bil? (2013-06-01)

Vykort som visar Hotellet i Järnforsen. Bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1924. (2015-02-20)

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från cirka 1924. (2019-01-07)

Vykort som visar torget i Östhammar. De två parkerade bilarna är av Fords T-modell, denna ena har en öppen Touring-kaross och den andra är en täckt Coupé. (2014-12-25)

Det här fotot ska vara taget i Tibro 1927 och visar en kortege med flera fordon. Först kommer en Tidaholm brandbil med registreringsnummer R3225 och efter den följer en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2017-07-18)

Personerna sitter i en Ford modell Touring från cirka 1925 som är försedd med en vintertopp. (2019-01-20)

De tre männen har fotograferats vid en Ford modell TT Lastbil. (2021-06-17)

Ford modell T med flak. Det ser ut som att fordonet användes i charkuteriverksamhet. (2013-11-10)

 

Vykort som visar folk och fordon på Stortorget i Ängelholm. Bussen till vänster är byggt på ett Ford modell TT-chassi, medan pickupen till höger är byggt på personbilschassiet, modell T. Fotot togs troligen i mitten av 1920-talet. (2019-08-14)

 

Ford modell TT lastbil som enligt märkningen på flaket tillhörde Solna Bryggeri i Hagalund. (2013-12-15)

 

Ford modell TT lastbil som användes för att föra reklam från Jönköpings Bryggeri AB. (2024-03-24)

 

Ford modell TT Lastbil från 1924-27 som enligt texten flakets lämmar tillhörde Medelpads Lantmannaförbund. Fotot är taget i Sundsvalls hamn och i bakgrunden finns en skylt med texten "Sundsvalls Kolimports upplag". En medlem i Mässing & Nickel har hjälpt till med uppgifter.

 

Det här fotot som är taget i Malmöhus län i början av 1930-talet visar män stående vid lastbilar av fabrikaten Ford och Chevrolet. (2022-04-22) 

 

Ford modell TT tankbil med registreringsnummer M3503. Enligt märkningen på tankgaveln är det Pratts bensin som fraktas. (2014-12-30)

 

Männen står vid och sitter i en Ford modell TT lastbil med igenkänningsmärke H1429. (2019-04-08)

 

Erik I Frändebergs Snickeri & Karosserifabrik i Västerås har byggt detta skåpkarosseri på ett Ford TT-chassi.

 

Erik I Frändebergs Snickeri & Karosserifabrik i Västerås har byggt också detta skåpkarosseri, fast här på personbilschassit model T.

 

Fotot som är något ljust visar ett glatt sällskap någonstans i Sverige i en grå Ford modell T Touring 1924. Det var detta år som den något uppiffade T-Forden introducerades i Sverige. I annonser kunde man läsa om "Den nya grå Ford". Förutom karossfärgen var förnicklad kylarmaskering och lyktsargar samt ett grått överdrag till suffletten andra nyheter. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Vykort som visar en Ford modell T Touring från cirka 1924 vid Kvicksunds Hotell. (2021-03-05)

 

Männen står vid en Ford modell T med skåpkarosseri. Enligt märkningen användes fordonet av Otto Grebys Charkuteri i Grebbestad. (2024-04-15)

 

E-registrerad Ford modell T Touring från cirka 1924. (2015-04-29)

 

Fotot som  visar en E-registrerad Ford modell T Touring från cirka 1924 togs i samband med en resa till Omberg vid Vättern. (2013-05-04)

D1770, en Ford modell T Touring 1924 med förnicklad kylarmaskering har råkat illa ut. Enligt uppgift ska platsen vara Åkersberga och årtalet 1929. Olyckan tros ha inträffat vid en järnväg och då troligen Roslagsbanan. Vid sidan av vägen ligger en järnvägsbom och i bakgrunden skymtar en semafor. Personen längst bak i bilden med skärmmössa är troligtvis Johan Wallén. Han var stationsinspektör i Åkersberga 1922-1937, tidigare hade han tjänstgjort vid Djursholms Ösby. Bilen inregistrerades den 26 maj 1924 och ägare var då lantbrukaren C.E. Larsson, Vilsta, Eskilstuna. Pelle Lundström och Leif Holmberg  har bidragit med information. (2013-02-26).

 

Personen vid ratten i denna Ford modell T Touring från cirka 1924 heter Johan Tunberg. Platsen är förmodligen Munkflohögen.

 

Ford T Touring från cirka 1924.

 

Samma bil och personer som i föregående bild.

 

Fotografering vid en Ford T Touring från cirka 1924. Notera de stora sidomonterade lådan.

 

Fotografering vid Ford T Fordor Sedan 1924 med registreringsnummer M6275. Bilen extrautrustad med stötdämpare, centralt placerad sökarlykta och utvändiga backspeglar. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Vykort som visar Västra Göinge Härads sparbank i Hässleholm. Den parkerade bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2013-07-03)

 

Personerna har fotograferats vid en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2019-11-05)

 

Fotot verkar vara taget i samband med en avresa. Bilen är en Ford modell T Touring från cirka 1925 som är försedd med interimsskylt. (2016-02-15)

 

Fotot som troligtvis är taget i Närke visar en grupp människor vid en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2015-03-27)

 

Personerna har fotograferats sittande och stående vid tre bilar. Mannen står vid en Chevrolet Superior Series K Touring 1925 med igenkänningsmärke E3850. Bilen bredvid som ser ut att vara H-registrerad är Ford modell Touring från samma tid. (2014-05-07)

 

Män och kvinnor vid två T-Fordar och en Harley-Davidson. Bilarna ser ut vara tillverkade 1924 och 1925, den i mitten har igenkänningsmärke L2808. Motorcykeln som har igenkänningsmärke L457 ägdes om kring 1930 av snickare NH Holmström, Källna. Mats Carlsson har hjälpt till med information. (2022-03-03)

 

Med den 30000:e Fordbilen som importerats till Sverige genomfördes 1925 en uppmärksammad reklamfärd. Sträckan som kördes var Ystad-Haparanda. Föraren heter Nils "TrafikPelle" Pettersson och passagerare är Herbert Lindell. Bilden är tagen framför Motor-Ami på Kungsgatan i Stockholm. Notera snökedjorna på bakhjulet då färden genomfördes vintertid. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74.

 

Bertil Lindblad som var en grundarna till Automobilhistoriska Klubben ses här i en U-registrerad Ford T Touring från cirka 1925. Bilen ägdes en tid av familjen och fadern använde den i sitt arbete som skogsinspektor.

 

Männen står vid en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2016-04-30)

 

Registreringsnummer A1842 sitter på en Ford modell T Tudor 1925 av engelsk modell vilket indikeras av de förnicklade detaljerna och framaxeln av den låga engelska modellen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/68.

 

 

Bröderna Hedströms Bageri använde denna Ford modell TT lastbil för att transportera sina produkter. (2016-06-03)

 

En Ford modell T Touring från mitten av 1920-talet har parkerat framför en kyrka.

 

Männen står vid en Ford modell T Tudor Sedan från cirka 1925. (2024-01-31)

 

Vykort som visar en parkerad Chevrolet Touring 1925 vid Pratts tankställe vid Grällsta, en bit söder om Kila. Notera att man verkar ha gjort fast en del packning framtill på bilen. Bakom Chevan skymtar en Ford modell T från ungefär samma tid. (2014-04-05)

 

Fotot ska vara taget i Storvik och bilen är en Ford modell T Pickup från cirka 1925. Personen är troligen Carl Eriksson "Tykokalle" som hade en fiskaffär på Majorsgatan. (2012-12-29)

 

Omkring 1920 blev Amerikanska Motor Importen, förkortat AMI, agent för Ford. Företaget hade grundats i Malmö 1916, men fick snart filialer på andra platser. Man anlade en karosseriverkstad i Göteborg och bilen på bilden ska vara en T-Ford med kaross från denna Göteborgsverkstad. Karossen har typiskt tyska linjer med så kallad inbyggd sufflett. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/88. (2013-12-05)

 

Ford modell T som försetts med Mercury Speedster kaross och utrustning.

 

Vykort som visar Fittja Värdshus med Texaco bensinstation. Personbilarna är T-Fordar från cirka 1925-26. Lastbilen som är lastad med backar kan vara en Scania-Vabis från cirka 1927.

 

Barn och vuxna har samlats för fotografering i och vid en Ford modell T Touring från cirka 1926. (2013-11-02)

 

Vykort från Vissefjärda som visar några byggnader, en täckt järnvägsvagn samt en Ford modell T Tudor Sedan cirka 1926 i bildens centrum. (2012-11-22)

 

Personerna står framför en Ford modell T Touring från cirka 1926. (2024-01-27)

 

Vykort som visar Stationsomgivningen i Färjestaden. Bilen som ska passera järnvägsspåren är en Ford modell T Touring från cirka 1926. Till höger i bild skymtar en buss. (2013-06-07)

 

Mannen står vid en Ford modell T Tudor Sedan från 1926. (2016-11-04)

 

Vykort som visar Stora Torget i Lidköping. Den täckta bilen är en Ford modell T Tudor Sedan, troligen från 1927. (2017-01-31)

 

En Ford T Tudor Sedan från 1926 med registreringsnummer L8887 har gått av vägen och slagit runt.

 

Vykort som visar fyra parkerade bilar på Torget i Arboga. Den täckta bilen närmast kameran är en Citroen, troligen är det en modell B2 eller B10. Åtminstone två av de andra bilarna är T-Fordar. (2015-10-20)

 

En grupp människor har fotografteras vid och på en E-registrerad bil, en Ford modell T från cirka 1926. (2015-04-28)

 

Ford T Touring från 1926 med registreringsnummer U1142. Enligt bilkalendern från 1935 tillhörde bilden då lantbrukare Erik Israelsson i Strömsholm. I "Vem äger U-bilen 1937?" finns U1142 upptaget.

 

Den här bilden på U1142, Ford T Touring 1926, är tagen vid samma tillfälle som föregående bild.

 

Ford T Touring 1926.

 

Ford modell T Touring från 1926 med registreringsnummer S4330. Bilen har en del extrautrustning som stötfångare och så kallade "Gipsy wings", de trekantiga vindavvisarna som fungerade bra. Hjulen ser lite annorlunda ut, troligtvis har naven försetts med någon sorts överdragskapsel.

 

En Ford modell T Tudor Sedan från 1926 har parkerats framför en byggnad med små butiker. Enligt uppgift ska orten vara Sandviken. (2013-05-08)

 

Vykort från Vinslöv med en täckt Ford modell T från cirka 1926. (2012-11-17)

Två barn har tagit plats i en Ford modell T Tudor Sedan från cirka 1926. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/84.

Sju personer som låtit sig fotograferas vid en Ford modell T Tudor från cirka 1926. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/68.

 

Personerna står vid en Ford modell T 1926 med igenkänningsmärke E4510. (2014-05-06)

 

Mannen står vid en Ford modell T Touring från cirka 1926 som har igenkänningsmärke E4510. (2015-04-30)

 

På detta gruppfoto ses en täckt Ford modell T från cirka 1926 som har registreringsnummer P4551 och en oidentifierad motorcykel med interimsskylt P512. (2017-01-20)

 

Personerna står vid en Ford modell T Touring från cirka 1926 som har igenkänningsmärke E4510. (2015-05-01)

 

Vykort från Hässleholm, en Ford modell T Tudor Sedan från 1926 står parkerad på Frykholmsgatan.

Prins Sigvards första bil var denna Ford modell T Tudor Sedan 1926 med registreringsnummer A29. Bilen har en del extrautrustning och detta utförande kallades för ”Lilla Lincoln” i generalagenten MotorAmis annonser. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

Ford modell T Touring från 1926 eller 1927 som fotograferats i Hjo på 1920-talet.

 

Kvinnan sitter på en Ford modell T Touring från cirka 1926. (2024-05-01)

 

Ford modell T Touring från 1926 eller 1927 som fotograferats utanför Hjo på 1920-talet.

 

Ford modell T Tudor Sedan från 1926 eller 1927 som är utrustad med så kallade tallrikshjul. Fotot ska vara taget vid Bärstad Källgård i Östergötland.

 

Ford modell T Pickup från 1926 eller 1927. Kanske är det en vårbild på ett glatt gäng på väg till något förlustelseställe. Bilden kommer från Tommy LeMon via Sven Ljungstedt.

Skylten på väggen talar om att det rör sig om en auktoriserad verkstad för Ford och Fordson. Bilen till höger är passande nog en Ford, en modell T Tudor Sedan från cirka 1926. Men de övriga fordonen är av andra fabrikat. Den P-registrerade bilen är en Chevrolet Superior Series V 1926 i Pickup-utförande.

 

Det här fotot som ska vara taget i Skåne visar en rad med T-Fordar. Bilen som verkar tankas är en Fordor Sedan från 1926. (2021-02-10)

 

När det här fotografiet skulle tas fick bilen, en Ford modell T Tudor Sedan från 1927 med registreringsnummer F3479, ställas lite snett jämfört med vägens längdriktning. (2017-02-09)

 

De fyra männen sitter i en W-registrerad Ford modell T Touring från 1927. (2018-06-28)

 

Vykort som visar en parkerad Ford modell T Tudor Sedan från cirka 1927, framför Järnvägshotellet i Markaryd. (2019-03-27)

 

Mannen står framför en Ford Modell A 1928-29 som har en skåpbyggnation. (2021-07-22)

 

Mannen står vid en Ford modell A pickup från  1928-29. Fotot är lite suddigt och det är svårt att läsa registreringsnumret, men det kan vara C276. (2013-10-21)

 

Chaufförerna vid O. Jönssons Bageri Konditori i Höör har ställt upp sig vid leveransfordonen, två TT-Fordar och en AA-Ford. (2013-02-20)

Vykort som visar en torgdag i Tibro i början av 1930-talet. Bilarna är från höger 4-dörrars Ford modell A, Chevrolet Pickup 1926 och Ford modell T Tudor Sedan 1926-27. Bilen längst till vänster är svårare att identifiera eftersom tre personer ställt sig framför den.

 

Det här fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Han berättar att man hade den här bilen, en 1928 års Ford modell A med registreringsnummer X338, när han var liten. Vid fototillfället stod bilen i väntan på skrotning. Esbjörn och en kompis slog sedan sönder den med hjälp av slägga, spett och yxa. Chassiet sparades och kom till användning i en senare renovering medan karossen fick ingå i en utfyllning. (2014-02-21)

 

Mannen pysslar om en Ford modell A 35A Standard Phaeton från 1928 med registreringsnummer P7022. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-17)

 

Vykort som visar en parkerad Ford modell A 55A Tudor Sedan från 1928-29 vid Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Bilen ser ut att ha registreringsnummer M6202. (2014-03-13)

 

 

Personerna sitter vid en Ford modell A 155A Town Sedan 1929 med igenkänningsmärke L2426. Bilen ägdes av Carl Johan Martin Malmros som var direktör för Klippans Pappersbruks Bolag. Mats Carlsson har hjälpt till med information. (2022-03-01) 

 

Männen står framför en Ford modell AA lastbil från 1928-29. (2019-01-31)

 

Postverket hade denna Ford AA lastbil från 1928. Fotot togs på Norra Bantorget i Stockholm strax efter leveransen. Lastbilen kördes sedan till Norrköping där den fick registreringsnummer E6774. Lastbilen användes av Postverket till 1935, därefter köptes Forden av en lantbrukare. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-01-03)

 

Det här fotot som visar en Ford modell AA lastbil 1928 med interimsskylt är troligen taget i Göteborg. (2020-08-03)

 

Interimsskyltarna med nummer M547 säger att denna Ford modell A Tudor 1928 var alldeles ny vid fotograferingstillfället. Det här var en av de första A-Fordarna som rullade på Malmös gator. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/84.

 

Mannen står lutat mot en Ford Modell A med 4-dörrars täckt, Fordor, kaross från Briggs. Karossbeteckningen är antingen 60A eller 60B. Tillverkningsåret är 1928 eller 1929.

 

Vykort som en texten visar Barnens- och De Gamlas Dag i Helsingborg 1929. Bilen mitt i bild är en Ford modell A 55A Tudor Sedan 1929. (2016-10-17)

 

En Ford modell A Tudor Sedan 1928-29 står parkerad framför "ARVID W JÖNSSON" i Röstånga. Lägg märke till bensinpumpen.

 

Verkstadsinteriör med en Ford modell A från 1928-29 som får motorn renoverad. Bilen som har registreringsnummer X6052 ägdes åtminstone 1934 av Ester Aldenborg. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-20)

 

W-registrerad Ford modell AA brandbil från 1928-29. Fotot kan vara taget i Hedemora. (2014-11-07)

 

Ford Modell AA Lastbil 1928 eller 1929 med interimsskyltar L400.

 

Bilden visar hovjuvelerare A.G. Dufvas eleganta skåpbil. Karosseriet som är byggt på ett Ford AA-chassi från cirka 1928, är byggt i Stockholm med karosserimakaren är okänd. Lägg märke till de blanka hjultallrikarna, det var inte vanligt med sådan på en sådan här typ av bil. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 3/84.

 

Bild som enligt texten visar Hässelby Busstation, men tvåvåningshuset är skyltat med både "KAFÉ och "KONDITORI". Båda tankbilarna kör för "SVENSK-ENGELSKA MINERALOLJE A-B". Den till vänster är en Scania-Vabis från omkring 1920. Den andra tankbilen kan vara en Ford modell AA 1928-29. Bussen är antagligen också en Scania-Vabis. Personbilen kommer från USA, men vilket märke kan det vara?

 

Vykort som visar Nikolaikyrkan och Rådhuset i Örebro cirka 1930. De parkerade bilarna har täckta karosser och den närmast fotografen är en Ford modell A 55A Tudor Sedan 1928-29 och bilen bredvid ser ut att vara en Volvo. (2014-08-14)

 

Kvinnan står vid en Ford modell A 40A Roadster 1928. (2024-04-28)

 

De tre männen står vid en 4-dörrars täckt Ford modell A från 1928-29 med registreringsnummer O1338. (2014-07-21)

 

Den här bilden som är tagen i Klippan visar uppställda A- och AA-Fordar från 1928-1929.

 

Vykort som visar Strand Hotell i Stockholm. Bilen i förgrunden är en Ford modell A Sport Coupé 1928-29. (2014-02-17)

 

Bilen är en Ford modell A 35A Standard Phaeton från cirka 1929. (2016-03-25)

 

Umeå brukar kallas för björkarnas stad och man tittar på bilden så förstår man varför. Träden skymmer till och med bilarna på detta vykort som visar en del av Kungsgatan. Bilen närmast kameran är en täckt Fiat 501 och registreringsskylten med M6244 indikerar att föraren och eventuella passagerare är ute på långresa. I bakgrunden skymtar en Ford modell A från 1928-29, därför är fotot gissningsvis taget cirka 1930. (2013-05-08)

 

Uppställning för fotografering utanför J. Jönssons Bryggeri S:t Knuts Vattenfabrik i Malmö, förmodligen i mitten av 1930-talet. Man använde som synes olika fabrikat på sina bryggarbilar. De ljusa bilen närmast kameran är en Ford modell AA från 1928-29. (2013-05-12)

 

Fotot är taget i Forsmark i samband med ett uppehåll under KAK:s Vintertävling 1930. Två öppna bilar syns, den ljusa till vänster är en Ford modell A som kördes av Nils Mark. Volvon till höger som har 6-cylindrig motor kördes av Lennart Svensson. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

Två välklädda män vid en Ford Modell A Tudor Sedan från cirka 1930.

 

Fordförsäljaren Bröderna Modin i Uppsala byggde denna sjusitsiga kaross till en Ford modell A 1930. Man har använt standardetaljer från Ford i så stor utsträckning som det varit möjligt, alla dörrarna kommer till exempel från Fords täckta 2-dörrars bil. De lackerade strålkastarna och den lackerade kylarmanteln tyder på att man har utgått från ett lätt lastbilschassi. Bilen som här ses med interimskyltar skulle användas som taxi. Fotograferingen har ägt rum utanför baksidan av Stockholms Rådhus. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Erik I. Frändebergs Snickeri i Västerås har byggt detta personbilslika karosseri på ett Ford modell A Chassi från 1930-1931. Det är antagligen ett leveransfoto. Notera att reservhjulet saknar däck och den svartlackerade kylmaskerringen som var karaktäristiskt för de kommersiella varianterna av A-Forden.

 

Vykort från Lund med domkyrkan som huvudmotiv, men med tre parkerade bilar i förgrunden. Längst fram står en 1930 års Ford modell A Fordor Sedan med registreringsnummer A2324. Bil nummer två har registreringsnummer M9536 och är en öppen Citroen B12 Torpedo från mitten av 1920-talet. Bilen längst bort kan vara en Chevrolet från slutet av 1920-talet. Bilden kommer från Andreas Uddling. 

 

Vykort som visar Storgatan i Klippan. Den täckta bilen är en Ford modell A från 1930.

 

Den svenska flaggan vajar och på gårdsplanen står en Ford modell A från 1930 som har registreringsnummer M2187.

Vykort som visar Posthuset i Malmö och flera rader med parkerade bilar. I raden närmast kajkanten står sju bilar och sex av dessa är A-Fordor. De flesta är 2-dörrars täckta, undantaget är de två ljusa bilarna, en öppen Roadster och en 4-dörrars täckt. Fotot verkar vara taget cirka 1930.

 

Ett Ford modell AA-chassi som försetts med ett skåpkarosseri för polisens räkning. Karosseriet är förmodligen byggt i Stockholm. Fotografiet är taget när bilen var alldeles ny. Lägg märke till interimsskylten och gallren vid sidorutarna. Den senare tyder på att bilen skulle användas för fångtransporter. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotografiet är taget på J C Ljungmans fabriksgård i Vellinge i Skåne. Lastbilen med registreringsnummer M16460 är byggt på ett Ford modell AA-chassi och flaket är något speciellt. Genom att demontera det löstagbara golvet kunde man istället på samma plats montera en tank. Det är därför som hytten har två bakfönster längst ut vid sidorna, i stället för ett i mitten. I bakgrunden ses ett antal av Ljungmans produkter, bensinpumpar och så kallade bensinkiosker. Märkningen på flaket visar att lastbilen skulle användas av för transport av ”Naftabensin”. Lägg märke till att reservhjulet inte har något däck. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

 

Vykort som visar en Ford Modell A från 1930 parkerad på en gata i Vansbro.

Den 6-8 mars 1931 kördes SMK:s tillförlitlighetstävlingen Rikspokalen. Det här fotot är taget vid starten och visar Per Näs med besättning framför en Ford modell A, förmodligen med Roadster-karosseri. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Personerna står vid en Ford modell A från 1930. (2017-02-16)

 

1930 års  Ford modell A med registreringsnummer A18173 som fotograferats i samband med någon tävling. Bilen ser ut att ha ett cabrioletkarosseri. Lägg märke till de två sökarlyktorna. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/87. (2013-06-28)

 

Flickan sitter på stötfångaren som tillhör en Ford modell A 1930 med registreringsnummer A5400. Troligtvis har bilen ett cabrioletkarosseri. (2018-07-07)

 

Personerna har fotograferats vid en 4-dörrars täck Ford modell A från 1930 med registreringsnummer W4374. (2014-11-14)

 

Vykort som visar Stadshotellet i Avesta. De parkerade bilarna är Chevrolet Coach 1929-30 och Ford modell A Roadster 1930-31, så man kan förmoda att fotot togs i början av 1930-talet. (2014-05-19)

 

Personerna sitter i en Ford modell A 35B Phaeton 1930-31. (2024-04-10)

 


Fotot är tagen vid entrén till Ford Motor Companys utställningslokal i Stockholms Frihamn. Bilen är en Ford modell A Victoria 1931. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/85.

 

I skyltfönstret hos Fordförsäljaren står den A-Fords racer som Olle Bennström från Västerås körde till seger med i KAK:s Vinter Grand Prix på Rämen 1932. (2013-12-18)

 

Fotot är taget utanför Hedbergs i Malmö och vid bilen, en 1931 års Ford modell A 68B Cabriolet, står den kända kvinnlig bilisten Eva Dickson. Lägg märke till bilens extrautrustning som sökarlykta, hjultallrikar och dubbla reservhjul. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/87. (2013-06-28)

 

Bilen med registreringsnummer W2833 är den Ford modell A Racer som Harry "Mas-Harry" Larsson skulle köra i Sveriges Vinter Grand Prix 1932. Han ingick där i Fordlaget, men i tävlingen gick det inte så bra. Ekipaget tvingades bryta tidigt på grund av motorproblem. Motorn var för resten toppventilkonverterad. Bilens sportkarosseri var byggt i Sverige. (2014-01-23)

 

Fotot som taget i samband med en tävling visar Harry "Mas-Harry" Larssons Ford modell A Racer med registreringsnummer W2833. (2017-01-07)

 

Fotot är taget i Årjäng och visar några affärer, husgavlarna är märkta med "Modeaffär" och "Järnhandel". Där fanns även tankmöjlighet. Bilen mitt i bild är en Ford modell A 55B Tudor Sedan 1930. Bakom husknuten skymtar ytterligare en bil.  (2014-02-09)

 

Fotot är taget i samband med resa med Ford modell A 55B Tudor Sedan 1930. (2020-06-04)

 

Ford modell A 55B Tudor Sedan 1930-31 med kvinnlig förare. (2013-05-07)
   

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se