Garford

Lastbilen som har igenkänningsmärke T1386 är en Garford från cirka 1920. (2015-04-11)


Männen och kvinnorna skymmer nästan hela lastbilen, med det går att se att detta är en Garford. Lastbilen inregistrerades den 29 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke S655. Registrerad ägare var då åkare Filip Jonsson, Karlstad. (2023-08-28) Personal från Johan Stålhands trävarufirma ställer upp sig för fotografering vid fyra lastbilar från skarven mellan 1910- och 20-talen. Bilden är tagen i mitten av 1920-talet vid Allmänna Gränd på Djurgården, Stockholm. Lastbilen längst till vänster är en 30 hästkrafters Garford avsedd för 1,5 ton. Den inregistrerades den 25 november 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke A3188. Som registrerad ägare angavs grosshandlare Johan Stålhand. Bredvid står en 30 hästkrafters Saurer och avsedd för 3 ton. Den inregistrerades den 22 januari 1920 och erhöll igenkänningsmärke A3984. Lastbilen ägdes då av grosshandlare Johan Stålhand, Stockholm. De två lastbilarna till höger med igenkänningsmärkena A4023 och A4405 är av fabrikat Vomag. Lastbilen med med A4023 var avsedd för 4 ton och inregistrerades den 20 januari 1920 och som ägare angavs grosshandlare Johans Stålhand. Igenkänningsmärket A4405 utdelades den 26 mars 1920 och lastbilen som var avsedd för 4,75 ton ägdes då av Handels AB E. Åberg & Co. i Stockholm. Men den 4 december 1922 registrerades lastbilen så på firman Johan Stålhand. Notera att alla lastbilarna saknar belysningsutrustning. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-14)

 

Fotot är taget i samband med utfärd med lastbilar som ställts i ordning för persontransport. Lastbilen närmast kameran är en Garford som inregistrerades den 29 september 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke W953. Registrerad ägare var då S.E. Pettersson i Orsa. Den andra lastbilen är en Ford modell TT. (2020-04-21)

 

Södermalms Tvättinrättning i Stockholm använde dessa två Garford lastbilar från cirka 1920. (2017-01-03)

 

Södermalms Tvättinrättning i Stockholm använde dessa två Garford lastbilar från cirka 1920. (2017-01-04)

 

Vykort som visar buss och lastbil vid SJ:s Omnibusstation vid Hunnebostrand. Bussen är en Garford från 1923. (2018-08-22)

 

Flera SJ-bussar står uppställda vid Dingle järnvägsstation cirka 1927. Bussen längst till höger har SJ nummer 7 och är en Scania-Vabis från 1925. Bredvid står nummer 5, en Garford från 1923. Bussen som är delvis skymd är en Scania-Vabis från 1926, den har SJ nummer 8. Buss nummer 7 gick i trafik i 15 år, varefter den sparades hos SJ. I samband med Scania-Vabis 75-års jubileum 1966 överlämnades bussen som gåva och ingår numera i Scania samling med så kallade epokfordon.

 

                                     © 20230 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se