GN

Männen sitter i en GN som inregistrerades den 18 september 1920 och tilldelades igenkänningsmärke A6570. Registrerad ägare var då kapten Hilding Molander. Stockholm. (2022-08-26)

 

 

 

                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se