Hansa-Lloyd

Denna Hansa-Lloyd buss inregistrerades den 6 juni 1923 och tilldelades igenkänningsmärke B3551. Registrerade ägare var då automobilägare Agart Björkman i Huvudsta, Solna. (2022-02-09) 


Denna Hansa-Lloyd lastbil med 22-50 hästkrafters motor och avsedd för 3-tons last inregistrerades den 9 september 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke X796. Registrerad ägare var då  fabrikör P.J. Olsson som drev en sängfabrik i Stovik. Personerna är Ragnar och Gösta Westberg, den tredje personen är okänd. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. Leif har även bidragit med information. (2021-02-21)

                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se