Horch

 

Det här fotot som är taget i samband med en studentparad visar två bilar som inregistrerades samma dag, den 9 augusti 1907, och som hade samma ägare, nämligen Bilaktiebolaget i Stockholm. Bilen närmast kameran är en Argus Doppelphaeton som har igenkänningsmärke D54. Efter följer en Horch Doppelphaeton med igenkänningsmärke D55. (2023-03-31) 

'

Fotot är taget i Idrottsparken i Stockholm i samband med starten för KAK:s Vintertävling 1907. Bilen är en Horch 23/40 PS Doppelphaeton som ägdes av ingenjör Ivan G:son Thisell. Kort innan tävlingen, den 12 februari 1907, hade bilen inregistrerats och tilldelats igenkänningsmärke A132. I tävlingen skulle bilen rattas av tysken Bruno Buchner. Thisell blev senare, tillsammans med Erik Lundvik, svensk representant för Horch. Notera att A132 är målat direkt på kylaren, men även de små lyktorna har märkning. Notera även de stora strålkastarna och att man har lättat bilen genom att demontera framskärmarna. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84. (2014-01-10)

Det här fotot ska vara taget i samband med Svenska Motorklubbens första hastighetstävling på is. Den genomfördes på Stora Värtan utanför Djurholm den 23 februari 1908. Bilen är en Horch som inregistrerades den 12 februari 1907 och då tilldelades igenkänningsmärke A132. Registrerad ägare var då ingenjör Ivan G:son Thisell, Stockholm. Notera hur man har lättat bilen genom att demontera stänkskärmar och stor del av Doppelphaeton-karosseriet. (2021-04-26)

Fotot som ska vara taget vid Biologiska Museet i Stockholm 1911 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en Piccolo som inregistrerades 1909 och tilldelades igenkänningsmärke D128. Andra bilen från vänster är en Horch som inregistrerades 20 juli 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1383. Bilen längst till höger är en MAF som inregistrerades den 15 juni 1910 och tilldelades igenkänningsmärke D151.  Dessa tre bilar var vid registreringstillfällena ägda av  Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen näst längst till höger är Motobloc som inregistrerades 13 februari 1907. Registrerad ägare var då Aktiebolaget  Auto i Stockholm. Denna Motobloc hade körts av Carl Skånberg Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907. (2021-11-17)

Firma Paul U Bergströms hade denna Horch från 1908. Den fungerade dels som varuvagn, men också som direktionsbil. Då byttes skåpet mot en passagerarkaross. Fotot är tagen på Lejonslätten på Södra Djurgården, Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/85. (2012-12-29)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-04-14)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-05)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-06)

 

1909 kördes Svenska Motorklubbens Sommartävling för andra året. På sex dagar skulle de tolv anmälda ekipagen ta sig från Haparanda till Stockholm. Fotot är taget vid starten och visar två av bilarna och deras besättningar.  Bokstäverna på motorhuvarna underlättar identifieringen av bilarna, det är en Horch och en Itala. Lägg märke till utformningen av framskärmarna på bilen i förgrunden. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Bilen som ser ut att vara A-registrerad är en Horch Doppelphaeton från omkring 1910. Fotot ska vara taget i Trollhättan. Flera har identifierat bilmärket, bland annat Ariejan Bos. (2014-02-26)

 

Männen sitter i en Horch Doppelphaeton från omkring 1910. Fotot ska vara taget i Stockholm. Flera har identifierat bilmärket, bland annat Ariejan Bos. (2014-02-27)

 

Stockholm fick sina första bilskolor 1909 där man fick lära sig bilkörning och få så kallat kompetensbevis. Det var vanligt att man tog sådana här gruppfoton. Den aktuella bilden visar troligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", bilarna av märkena M.A.F. och Horch representerades nämligen av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till vänster är en M.A.F. som den 20 juni 1912 inregistrerades och tilldelades igenkänningsmärke D241. Bilen som kan vara av typen G 6/16 PS hade då Aktiebolaget E. Lundvik & C:o som ägare. Bilen längst till höger är också en M.A.F. Den ser ut att vara D-registrerad, men numret går inte att tyda. De tre andra bilarna är av märket Horch. Bil nummer 2 inregistrerades den 9 augusti 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A863. Vid registreringstillfället ägdes den bilen av Hyrverksaktiebolaget Frey i Stockholm. Bilen i mitten inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Fotot har skickats in av Leif Holmberg. (2014-04-20)

 

Fotot som ska vara taget 1912 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en M.A.F och de övriga är Horch, båda dessa fabrikat representerades för övrigt av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till höger inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Bilen bredvid inregistrerades den 1 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke D245. Registrerad ägare var då kandidat Emil Pettersson, även han hemmahörande i Landskrona. (2015-03-12)Tysken Georg Paulman i en Horch i samband med tävlingar nära Haga Slott 1913.

Männen färdas i en Horch Doppelphaeton från cirka 1913 som erhöll igenkänningsmärke A763 i samband med registeromläggningen 1916. Bilen ägdes då, den 29 februari, av AB E. Lundvik & C:o i Stockholm. Den 3 januari 1917 blir Erland Berglöf, Stockholm, ny ägare. (2022-12-07)Fem Horch deltog i 1914 års Vintertävling, arrangerad av KAK. Det här är en 15/40 PS modell från cirka 1913 som kördes av hovrättsnotarien Carl Stiernsvärd. Denne var en flitig tävlingsdeltagare 1913-23 och körde till exempel även denna Horch i 1920 års Vintertävling. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

 

Det här fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar en Horch Doppelphaeton. (2021-02-23)

 

Fotot är taget 1913 utanför Stadion på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling. Den första bilen som har startnummer 19 är en Cadillac Touring från 1913 som skulle kördes av Löjtnant B de Maré. Efterföljande bil är en Horch 35 PS Doppelpaheton. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot som är taget efter målgång i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913 visar en av tävlingens tre prickfria förare, Ivan G:son Thisell med Horch 35 PS Doppelphaeton. Tävlingen sista etapp, Falun till Stockholm, gick i kraftigt regn vilket gjorde vägarna leriga. Det syns även tydligt på bilen. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Horch Doppelphaeton som kördes av Seth Lundvik med startnummer 30. (2021-04-08)

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Horch Doppelphaeton som kördes av Georg Paulmann med startnummer 10. (2021-03-25)

 

Horch Doppelphaeton från cirka 1914. (2023-02-14) 

 

Horch Doppelphaeton från cirka 1914 fotograferad i Avesta.


A-registrerad Horch Doppelphaeton från cirka 1914. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73.

 

Horch Doppelphaeton från cirka 1914 med registrerings-nummer H189. (2013-05-03)

Horch 13/35 PS Doppelphaeton från cirka 1913. Vid ratten sitter Erik Lundvik och bredvid honom löjtnant Uggla. Till vänster i baksätet sitter en broder till Lundvik och till höger industrimannen B.A. Hjort. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/78.

 

Fredrik "Freddie" Rääf körde denna Horch 14/40 PS i KAK:s Vintertävling 1914. Det gick bra, ekipaget slutade på 2:a plats, men bensinförbrukningen var i snitt 4,07 liter/mil. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/85. (2012-12-29)

 

Mannen sitter i en Horch Doppelphaeton från cirka 1914. (2023-08-22) 

 

Det här fotot är taget i Göteborg i samband med en tävling, det kan vara KAK:S Vintertävling 1920. Bilen är Horch Doppelphaeton. (2020-05-20)

 

Den 12 juni 1919 besökte kung Gustav V Örebro för att inviga Carl XIV Johans staty. Fotot visar kungen på Örebro Stations trappa tillsammans med Kronprinsen och Prins Wilhelm. Snart ska kungen kliva in i den öppna bilen med registreringsnummer T221. Det ska enligt uppgift vara en Horch. (2013-06-10)

 

Mannen står vid en Horch Tourenwagen från cirka 1920 som är utrustad med en vintertopp. (2019-02-25)

 


Horch Doppelphaeton, enligt uppgift en 30 hästkrafters modeller från 1920-22, ägd av Vilhelm Wenström.


Denna bild lär visa samma Horch som på föregående bild.


Ytterligare en bild som visar ovanstående Horch. Det här fotot är troligen taget i Gullringen.


Återigen samma Horch, den här gången är bilden troligen tagen i Södra Vi.

 

Denna Horch Tourenwagen med igenkänningsmärke U508 registrerades på Åkeriidkare Oscar Bernh, Dahlström i Arboga den 15 februari 1924. (2021-12-10)

 

Horch typ 470 Cabriolet 1931 med registreringsnummer X9021, så som den såg ut när den användes som brandbil hos borgarbrandkåren i Arbrå. Bilen köptes ursprungligen av en advokat Emil Heijne i Stockholm och den registrerades den 29 oktober 1931 och tilldelades nummer A1147. Efter honom följde två kvinnliga ägare innan konverteringen till brandbil 1939. Bilen kom senare att renoveras och stod färdig i början av 1980-talet. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5/82.                                      © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se