Humber

Det här fotot som visar en Humber Landaulette ska vara taget i Älvdalen. Bilen inregistrerades den 25 maj 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke X74. Registrerad ägare var då Särna Bil-Aktiebolag. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2021-02-20)


Denna Humber Landaulette inregistrerades den 10 december 1909 och tilldelades igenkänningsmärke A659. Registrerad ägare var då Bilaktiebolaget, Stockholm.  (2023-01-23)  


Vykort som visar en bil framför ett hus i Vrigstad. Bilen som har igenkänningsmärke M88 är en Humber från cirka 1912. Första gången som M88 tilldelades ett fordon var 29 juli 1908, men det kan inte vara denna Humber eftersom den inte var tillverkad då. Antagligen erhöll Humbern M88 vid registeromläggningen 1916. Den 29 februari detta år hamnade M88 på en 6-sitsig 10/28 hästkrafters bil, ägd av konsul Hugo Lindgren i Malmö. (2016-01-10)


Vykort från mitten av 1920-talet som visar ett gatuparti i Hallsberg. Bilen är en T-registrerad Humber. (2022-10-05)


 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se