International

 

John Karlsson och Albin Mattsson bedrev busstrafik på sträckan Öregrund-Gimo från år 1926. 1927 tillkom linjen Östhammar-Häverödal. Fotot som är taget på på Öregrunds torg visar företagets fordonspark vid den tiden. Lastbilen längst till vänster är en Chevrolet som senare kom till Södertälje brandkår. Bussarna är av märkena Chevrolet, GMC och International med registreringsnummer B2707. Personbilen närmast bussarna är en Buick med registreringsnummer B2104 och vid den står John Karlsson. Bilen längt till höger är en Willys-Knight med registreringsnummer B1925 och vid den står Albin Mattsson. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

Ytterligare en bild som visar John Karlssons och Albin Mattssons fordonspark. Fotot som är taget på Rådhusgatan i Öregrund kan vara taget vid samma tillfälle som den föregående bilden, fordonen är i alla fall samma. Först står de tre bussarna, International med registreringsnummer B2707, GMC och Chevrolet. Sedan följer de två personbilarna, Willys-Knight med registreringsnummer B1925 och sist skymtar Chevrolet lastbilen. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

En International buss med igenkänningsmärke O4046 har vält, troligen i närheten av Göteborg. (2015-06-11)

 

Fotot som troligen är taget i Göteborg visar en tämligen ny International buss.. (2020-06-10)

 

Kållereds Omnibusbolag stod som ägare till denna International buss som åtminstone användes för trafik till Andertorp och Hällingsjö. (2013-02-23)

Mölnlycke Omnibus AB ägde denna International buss som enligt märkningen på karossidan åtminstone trafikerade Onsala och Gottskär. (2012-11-17)

Gunnar Färnberg i Möklinta hade denna International buss från andra delen av 1920-talet. (2012-11-08)

Bild från cirka 1930 som visar fyra parkerade bussar. Från vänster ses Liedström & Söders Dodge, Gunnar Tärnbergs International, herr Bylunds Chevrolet och längst till höger, Scania-Vabis från Sala-Gysinge-Gävle Nya Järnvägs AB. Bussarna var hemmahörande i Sala respektive Möklinta. (2012-12-08)

International buss med registreringsnummer O10505 som tillhörde Mölnlycke Omnibus AB. (2012-11-17)

International buss från cirka 1930 som tillhörde Mölnlycke Omnibuss AB. Enligt märkningen på karossidan trafikerades sträckan Kungsbacka-Onsala-Gottskär. (2013-04-18)

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se