Karlsson

Fabrikör Mattias Karlsson som hade mekanisk verkstad och förnicklingsverksamhet i Östhammar byggde denna bil. Han fick bilen inregistrerad den 28 maj 1907 och igenkänningsmärket blev C20. (2022-06-14)


Fabrikör Mattias Karlsson som hade mekanisk verkstad och förnicklingsverksamhet i Östhammar byggde denna bil. Han fick bilen inregistrerad den 28 maj 1907 och igenkänningsmärket blev C20. (2021-08-24)


                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se