Kissel/Kissel Kar
 

Denna lastbil, en Kissel Kar, inregistrerades den 6 juni 1914 och tilldelades igenkänningsmärke T224. Lägg märke till igenkänningsmärkets ovanliga placering, på höger framskärm. Vid registreringstillfället stod Richard F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm som ägare. Det var denna firma som representerade Kissel Kar i Sverige. Fotot kommer från Enköpings museum. (2014-08-25)

 

Denna buss, en Kissel Kar, för 20 passagerare inregistrerades den 6 juli 1915 och tilldelades igenkänningsmärke E543. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Biltrafik i Linköping. (2023-04-17) 

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se