Knox
 

Aktiebolaget Nordiska Kompaniet i Stockholm använde denna Knox, troligen en 1-cylindrig Murray Delivery från 1904. Bilen inregistrerades den 6 juli 1908 och tilldelades då igenkänningsmärke A532. (2015-10-17)

 

                                     © 2015 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se