Ley


Ley Tourenwagen från cirka 1920. Troligen är typen T6, 6/16 PS.

Ley 6/16 PS typ T6 Tourenwagen som inregistrerades den 2 september 1921 och då erhöll igenkänningsmärke H651. Ägare vid registreringstillfället var jordbrukare Axel Viktor Svensson i Södra Vi. Det finns även uppgifter som säger att köpmannen Eric Rudell i Vimmerby hade tillstånd att utöva yrkesmässing automobiltrafik med denna bil inom inom Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-10)

 

Ytterligare en bild som visar Ley 6/16 PS typ T6 Tourenwagen som inregistrerades den 2 september 1921 och då erhöll igenkänningsmärke H651. Ägare vid registreringstillfället var jordbrukare Axel Viktor Svensson i Södra Vi. Det här fotot är taget 1924 eller senare eftersom bilen har fått registreringsskylt med det utseende som infördes detta år. Man kan också se att framdäcken är utbytta. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-10)

 

Bilen på vykortet från Norregatan i Landskrona är en Ley 6/16 PS typ T6 Tourenwagen som inregistrerades den 6 juli 1921 och då erhöll igenkänningsmärke M3650. Ägare vid registreringstillfället var Automobil & Garage AB g:m ing. Johannes Ericsson, Malmö. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-10)

 

                                     © 2013 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se