Liberty

Mannen heter Henning Olsson och var från Långnäs, Torsåker. Han var anställd hos åkare Norbäck i Storvik. Det var Norbäck som ägde bilen, en Liberty Touring med igenkänningsmärke C525. Det rör sig troligen om en modell 10-B från 1920. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2014-02-24)

 

                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se