Magnet

Denna Magnet inregistrerades den 17 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1212. Registrerad ägare var då svarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-01)

 

Männen har fotograferats vid en Magnet som inregistrerades den 17 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1212. Registrerad ägare var då svarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-02)

 

 

                                   © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se