Matchless

Mannen sitter på en Matchless från cirka 1928 som har registreringsnummer W660. (2020-03-16)


                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se