Mercedes-Benz

Bilden visar interiör från Hovstallet i början av 1930-talet. Bilen längst till höger är en Chrysler Imperial från cirka 1926-27 med registreringsnummer A30. Bilen hade detta registreringsnummer mellan 1929-1935. Närmast bredvid står en Cadillac, möjligen en V8 från 1931 med registreringsnummer A4. Sedan följer två täckta Lincoln från 1928 med registreringsnummer A5 och A8. Den fjärde bilen är en Mercedes-Benz K som Kung Gustaf V anskaffade 1926 och som troligen hade registreringsnummer A16. Längst bort står ytterligare en Cadillac samt en Crossley 1927 som hade registreringsnummer A7 åren 1927-1934. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-27)

 

KAK:s andra Vinter Grand Prix, det så kallade Rämenloppet, kördes den 28 februari 1932. Det här fotot är taget två dagar tidigare, den 26 februari, och visar finnländarna Karl Ebbs och Johan Ramsays bilar. Ebb skulle köra bilen med startnummer 4, en Mercedes-Benz SSK från 1929. Startnummer 20 sitter på Ramsays 6-cylindriga Chrysler, en trimmad standardvagn. I själva tävlingen tvingades Ramsay bryta redan under första varvet. Även Ebb tvingades bryta efter några varv. Mercedes-Benz SSK:n är bevarad och ingår i Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar i Köping. (2013-09-18)

 

 

Finländaren Karl Ebb med sin Mercedes-Benz SSK 1929 under 1936 års Rämenlopp. Notera kåpan framför kylaren som användes som avskärmning. Bilen kom till Sverige under andra Världskriget och köptes av Bertil Lindblad i mitten av 1950-talet. Efter en mångårig renovering visas nu bilen i Bil. och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping. Bilden har publicerats i Autohistorica 6/82.


Ytterligare en bild som visar finländaren Karl Ebb med sin Meercedes-Benz SSK under 1936 års Rämenlopp. Notera att reservhjulen demonterats och att den kåpa täcker inbuktningen. Bilden har publicerats i Autohistorica 6/82.

 

Mercedes-Benz SSK med registrerings-nummer D728 som tävlingskördes av P.W. Widengren. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/80.

P.W. Widengrens Mercedes-Benz SSK med registreringsnummer D728 ses här på Hjälmaren under "Is-TT" 1931. Notera att bilen lättats något genom att skärmarna demonterats. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/81.

 

Detta är den enda Mercedes-Benz 770 av typen W 07 som kom till Sverige. Bilen med Pullman-Limousine karosseri levererades den 9 juni 1931 till AB Wiklunds, som vid denna tid var svensk agent för Daimler-Benz. Bilen såldes sedan till direktör Axel Tidstrand i Sågmyra. Tidstrand hade 1896 grundat Falu Yllefabrik i Sågmyra. Bilen fick registreringsnummer W6246 den 21 januari 1932. I slutet av 1930-talet skänktes bilen till Arméstaben och kort därefter skrotades tyvärr bilen. Fotot var omslagsbild på Autohistorica 1-2/70.

 

                                     © 2013 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se