Mors
 

Fotot är under KAK:s Vintertävling 1912 och visar bakpartiet på den Mors 30 hk som kördes av ErikmÅkerlund. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

Erik Åkerlund kom att äga flera Mors-bilar, dessa användes även för det bokförlag som Åkerlund drev. Här sitter Erik vid ratten i just en Mors, fotot är tagen utanför hotell Eggers i Göteborg 1912. Bilden har varit publicerad i Autohsitorica 6/82.

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 har här stannat framför ett Stadshotell. I förgrunden en Mors med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Den delvis skymda bilen är en Daimler med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. De tämligen nya bilarna med Phaeton-karosserier från Nordbergs i Stockholm ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden var omslagsbild i Autohistorica 2/69. (2013-06-17)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 har stannat till framför en byggnad och folksamling. I förgrunden en Mors med igenkänningsmärke A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Därefter en Daimler med igenkänningsmärke A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. De tämligen nya bilarna med Phaeton-karosserier från Nordbergs i Stockholm ägdes av Erik Åkerlund. (2020-06-05)

 

Fotot är taget i Åmål i samband med tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Bilen är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Med Mors Phaeton, registreringsnummer A1501,  i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter. Här fotograferad i Trollhättan den 3 juni 1912. Bilen som ägdes av Erik Åkerlund hade inregistrerats den 2 februari 1912. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll vid korsningen mot Åmål och Arvika. Först står Erik Åkerlunds Daimler Phaeton, inregistrerad den 31 maj 1912 på A1635 och efter den, nästan helt skymd, Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll i Mellerud den 4 juni. Bilarna är från vänster Mors Phaeton, inregistrerad den 2 februari 1912 på A1501 och ägd av Erik Åkerlund, Mors Tourer, registreringsnummer A1621 och Daimler Phaeton, registrerad den 31 maj 1912 på A1635 och ägd av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Här färjas bilarna över någon sjö eller vattendrag den 3 juni 1912. Bilarna är antagligen Daimler, registreringsnummer A1635, Mors, registreringsnummer A1501, Mors, registreringsnummer A1621 och Opel, registreringsnummer O194.

 

Med Mors Phaeton, registreringsnummer A1501, i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter. Här fotograferad i Mellerud den 4 juni 1912. Bilen som hade inregistrerats den 2 februari 1912 ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 gör ett uppehåll vid Kungälvs Stadskällare och Gästgifvaregård. Bilen till vänster har igenkänningsmärke A1621 och är en Mors Tourer. Den ljusa bilen i mitten är en Mors Phaeton med igenkänningsmärke A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och ägd av Erik Åkerlund. Bilen till höger är en Opel Doppelphaeton som inregistrerades den 27 april 1912 och som då tilldelades igenkänningsmärke O194. Vid registreringstillfället ägdes den av grosshandlare Einar Lundström, Göteborg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-12)

 

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Mors Tourer med registreringsnummer A1621 skyms nästan helt av barn och vuxna.

 

Tre bilar som var med i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Den märka bilen till vänster med registreringsnummer A1621 är en Mors. Även den ljusa bilen till höger med registreringsnummer A1501 är en Mors. Den inregistrerades den 2 februari och ägdes av Erik Åkerlund. Bilen i mitten är Erik Åkerlunds Daimler Phaeton som inregistrerades den 31 maj och tilldelades igenkänningsmärke A1635. Ser det inte som att det hänger delar av bilkarosser i bakgrunden? Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/69. (2013-06-18)

 

Mors Tourer med registreringsnummer A1501 som var med i tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912. Bilen som ägdes av Erik Åkerlund hade inregistrerats den 2 februari 1912. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/69. (2013-06-18)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd 1912 har stannat vid Norra Dellen i Hälsingland. Den ljusa bilen är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912 och den mörka är en Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. Båda bilarna ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Det här fotot är troligen taget i Göteborgstrakten. Bilen till höger är en Daimler som inregistrerades den 25 januari 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke A1945. Registrerad ägare var då godsägare G.F.L. Adl. Adelsköld i Floda. Bilen till vänster är en Mors som inregistrerades den 9 april 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke O263. Registrerad ägare var då Anders Skog i Göteborg. (2020-05-26)

 

Tidningen Julstämnings turistfärd för pristagare och agenter 1912 kör här över en bro. Den första bilen är en Daimler Phaeton med registreringsnummer A1635, inregistrerad den 31 maj 1912. Bil nummer två är en Mors Phaeton med registreringsnummer A1501, inregistrerad den 2 februari 1912. Båda bilarna ägdes av Erik Åkerlund. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-18)

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Mors 28/35 HP, företagets då dyraste modell, som kördes av Anders Skog, Göteborg. I tävlingen gick det inte så bra, ekipaget tvingades bryta i trakten av Arboga. Anders Mors hade inregistrerats den 9 april 1913 och då tilldelats igenkänningsmärke O263. Bilens karosseri var byggt av Alexis Kellner i Tyskland. (2021-02-11)

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar ekipage med startnummer 41, en Mors med Ernst Sahlin som förare. (2023-03-06) 

 

Det här fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Mors som kördes av Ernst Sahlin med startnummer 41. (2021-02-24)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se