Motobloc

Denna Motobloc inregistrerades den 13 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A134. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Auto i Stockholm som saluförde detta fabrikat. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Carl Skånberg. (2020-03-23)

 

Denna Motobloc inregistrerades den 13 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A134. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Auto i Stockholm som saluförde detta fabrikat. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Carl Skånberg.  (2020-10-27)

 

Fotot som ska vara taget vid Biologiska Museet i Stockholm 1911 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en Piccolo som inregistrerades 1909 och tilldelades igenkänningsmärke D128. Andra bilen från vänster är en Horch som inregistrerades 20 juli 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1383. Bilen längst till höger är en MAF som inregistrerades den 15 juni 1910 och tilldelades igenkänningsmärke D151.  Dessa tre bilar var vid registreringstillfällena ägda av  Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen näst längst till höger är Motobloc som inregistrerades 13 februari 1907. Registrerad ägare var då Aktiebolaget  Auto i Stockholm. Denna Motobloc hade körts av Carl Skånberg Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907. (2021-11-17)

 

Fotot visar kursdeltagare i Erik Lundviks "Autotekniska Skolan". Bilarna med igenkänningsmärke D126 och D128 är Piccolo som inregistrerade 1909 med Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Som ägare. Bilen längst till höger är en Motobloc som inregistrerades den 7 februari 1910 och tilldelades igenkänningsmärke A774. Registrerad ägare var då grosshandlare Carl Bäckdahl, Stockholm. (2022-12-21)

 

Det här fotot är taget i samband med en utfärd till Gränna. Bilen är en Motobloc som inregistrerades den 18 februari 1910 och då tilldelandes igenkänningsmärke A674. Registrerad ägare var droskägare Ivar Fredrik Kruse Bäckdahl i Stockholm.  (2020-10-25)

 

Det här fotot är taget i samband med en utfärd till Gränna. Bilen är en Motobloc som inregistrerades den 18 februari 1910 och då tilldelandes igenkänningsmärke A674. Registrerad ägare var droskägare Ivar Fredrik Kruse Bäckdahl i Stockholm.  (2020-12-26)

 

Det här fotot är taget i samband med en utfärd till Gränna. Bilen är en Motobloc som inregistrerades den 18 februari 1910 och då tilldelandes igenkänningsmärke A674. Registrerad ägare var droskägare Ivar Fredrik Kruse Bäckdahl i Stockholm.  (2020-11-08)

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1911 och visar den Motobloc som kördes av Ivar Bäckdahl. Hans bil hade inregistrerats den 18 februari 1910 och då tilldelats igenkänningsmärke A674. (2021-01-16)

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1911 och visar den Motobloc som kördes av Ivar Bäckdahl. Hans bil hade inregistrerats den 18 februari 1910 och då tilldelats igenkänningsmärke A674. (2021-01-02)

 

Det här fotot är taget i samband med en hastighetstävling på is i Stockholmstrakten den 26 februari 1911. Bilen är en Motobloc som inregistrerades den 18 februari 1910 och då tilldelandes igenkänningsmärke A674. Registrerad ägare var droskägare Ivar Fredrik Kruse Bäckdahl i Stockholm.  (2021-02-28)

 

Det här fotot är taget i samband med en hastighetstävling på is i Stockholmstrakten den 26 februari 1911. Bilen är en Motobloc som inregistrerades den 18 februari 1910 och då tilldelandes igenkänningsmärke A674. Registrerad ägare var droskägare Ivar Fredrik Kruse Bäckdahl i Stockholm.  (2021-03-07)

 

                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se