Mulag

Lastbil av märket tyska märket Mulag 28-42 hk. Registrerades den 25 maj 1920 med numret S549 på AB Mölnbacka-Trysil, Skogsförvaltningen, genom Carl-Fredrik Lövenhjelm i Mölnbacka. Mulagen var alltså inte stationerad vid Mölnbacka-Trysils massafabrik i Forshaga. Lastbilen är säkerligen några år äldre, kan vara från första världskriget och som köptes in som överskottsmaterial efter krigsslutet. Mulagen fanns kvar i Mölnbacka-Trysils ägo till åtminstone 1928, kanske längre. Lastbilens effekt uppgavs till 38-42 hästkravet och lastkapacitet var 3000 kg. Kent Ekberg har hjälpt till med identifiering och uppgifter. Leif Holmberg har bidragit med kompletterande uppgifter. (2014-08-21)

 

                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se