Overland

Männen sitter i en Overland Touring från cirka 1911. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2021-02-14)


Mannen sitter i en Overland modell 59 Touring som inregistrerades den 11 december 1911. Bilen som då ägdes av Bror Lundgren och C.R. Åberg i Falun tilldelades då igenkänningsmärke W29. Troligen fick bilen behålla W29 vid registeromläggningen 1916, men då med C.R. Åbergs som ensam ägare. Det är kanske han som sitter vid ratten? Lägg märke till snökedjorna. (2016-01-02)

 

Droskchauffören sitter i en Overland Touring från cirka 1912 med registreringsnummer A1565.

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar bil med startnummer 45, en Overland Touring som hade inregistrerats den 20 juli 1912 och tilldelats igenkänningsmärke A1749. Registrerad ägare var då Richard F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm. Vid tävlingstillfället ägdes bilen av F. Andersson och kördes av C. Andersson. (2022-09-14)

 

 

Fint klädda personer i en Overland Touring, möjligen en modell 59 från 1912.

 

Starten för 1913 års upplaga av KAK:s Vintertävling var förlagd till det då nybyggda Stockholms Stadion. Här är det Richard F. Björkman som startar med en 30 hk Overland, möjligen modell 60,  Touring med registreringsnummer A1660. Bakom väntar Seth A. Högman med en Hupmobile modell 32 Touring. A1660 tilldelades den 13 juni 1912 en bil ägd av direktör Konrad Grönqvist, Katrineholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. 2013-03-07

 

Personerna har fotograferats i och vid en Overland Touring som inregistrerades den 22 juni 1914 och tilldelades igenkänningsmärke W133. Registrerad ägare var då Rich. F. Björkmans Motor Aktiebolag, Stockholm. (2023-05-22) 

 

Bilden visar färd i en Overland Touring som inregistrerades den 22 juni 1914 och tilldelades igenkänningsmärke W133. Registrerad ägare var då Rich. F. Björkmans Motor Aktiebolag, Stockholm. (2023-05-03)

 

Denna Overland, troligen en modell 59T Touring från 1912, inregistrerades den 4 juni 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke T86. Registrerad ägare var då Grosshandlare Gust. Larsson, Örebro. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. Leif har även bidragit med information. (2021-01-06)

 

Mannen och barnen har fotograferats vid en Overland, troligen en modell 59T Touring från 1912, som hade inregistrerats den 4 juni 1912 och tilldelats då igenkänningsmärke T86. Registrerad ägare var då Grosshandlare Gust. Larsson, Örebro. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. Leif har även bidragit med information. (2021-01-23)

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar hur dåtidens vägar kunde se ut. Bilen är en Overland Touring med startnummer 45 som kördes av C. Andersson. Bilen hade inregistrerades den 20 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1749. Registrerad ägare var då Richard F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm. (2021-03-05)

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar bil med startnummer 45. Det är en Overland Touring som kördes av C. Andersson. Bilen hade inregistrerades den 20 juli 1912 och då tilldelats igenkänningsmärke A1749. Registrerad ägare var då Richard F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm. (2022-12-13)

 

Barnet har klättrat upp på fotsteget till denna Overland, troligen en modell 69-F Touring 1913. (2022-10-10)

 

Det här fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar bil med startnummer 46, en Overland modell 69-F Touring 1913 som ägdes och kördes av C. Lundell. Bilen hade inregistrerats den 2 juli 1913 med B. Winckler-Rahtlev i Malmö som ägare. (2023-03-01) 

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar bil med startnummer 46, en Overland modell 69-F Touring 1913. Bilen som ägdes av B. Winckler-Rahtlev i Malmö hade inregistrerats den 2 juli 1913. (2021-04-06)

 

Personerna färdas i en Overland, troligen en modell 69-F Touring 1913, som erhöll igenkänningsmärke D172 den 15 maj 1917. Registrerad ägare var då byggmästare L.P. Larsson i Katrineholm. (2023-02-08)  

 

Personerna färdas i en Overland, troligen en modell 69-F Touring 1913, som erhöll igenkänningsmärke D172 den 15 maj 1917. Registrerad ägare var då byggmästare L.P. Larsson i Katrineholm. (2023-02-09)  

 

Det här fotot ska vara taget i samband med ett bröllop i Vemdalen 1915. Bilen är en Overland Touring som tilldelades igenkänningsmärke A2226 den 20 juni 1913. Vid registreringstillfället var bilen skriven på Richard F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm. (2017-02-03)

 

Personerna har fotograferats in en Overland modell 69 Touring från 1913. Vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 14 mars, erhöll bilen igenkänningsmärke U48. Registrerad ägare var då Johan Nystrand, Kungsör. (2022-03-07) 

 

Registreringsnummer W69 tillhör en Overland Touring, förmodligen från 1914.

Registreringsnummer H36 tillhör en Overland Touring, förmodligen från 1914.

 

Personerna färdas i en Overland Touring 1914 som erhöll igenkänningsmärke W29 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 17 februari. Registrerad ägare var då C.R. Åberg i Falun. (2024-03-08)

 

Bilden visar fem taxibilar vid Bilstationen vid Stortorget i Helsingborg. I det här fallet råder det ingen tvekan när det gäller de olika fabrikaten, det står ju angivet att det är Scania-Vabis, Hudson, Overland, Adler och Apollo. Scania-Vabisen är en typ I Phaeton som tilldelades igenkänningsmärke M408 den 5 maj 1916. Registrerad ägare var då kapten Per Henrik Hedenblad, Helsingborg. Några veckor tidigare, den 17 april 1916, tilldelades igenkänningsmärke M301 en Hudson modell 40 Touring som ägdes av handlande Nils Anton Herman Möller, Helsingborg. Bilen i mitten, Overland, är troligen tillverkad 1914. 2015-12-12)

 

Mannen sitter i Overland Touring från 1914. (2013-11-12)

 

Barnen sitter i framsätet i denna Overland modell 79 Touring 1914. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke U51. Vid denna tidpunkt, 14 mars, var Ax. Köhl i Norberg registrerad ägare.  (2020-12-21)

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar bil med startnummer 46, en Overland modell 69-F Touring 1913 som ägdes och kördes av C. Lundell. Bilen hade inregistrerats den 2 juli 1913 med B. Winckler-Rahtlev i Malmö som ägare. (2023-03-23) 

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar en A-registrerad Overland modell 79 Touring 1914. (2021-01-21)

 

Mannen sitter i en Overland, troligen en modell 79 Touring, som inregistrerades den 16 juni 1914 och då tilldelades igenkänningsmärke W118. Registrerad ägare var då Rich. F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm, som saluförde Overland i Sverige. (2021-05-04)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar ett antal bilar framför Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna, men här följer ett försök. Bilen längst till vänster är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Bil nummer två som delvis är skymd är troligen en Studebaker från cirka 1914. Den tredje bilen kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bil nummer fyra kan vara en Buick från cirka 1911. Bil nummer fem är oidentifierad, men den sista bilen är en Presto från cirka 1914. (2015-05-05)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar sju parkerade bilar vid Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna. Visserligen har fotot var publicerat på annat håll och då med vissa fabrikatangivelser, som emellertid inte verkar stämma helt. Men låt oss göra ett försök. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men den stora bilen bredvid är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Den tredje bilen kan vara en Buick från cirka 1911. Bilen mitten kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bilen nummer fem är troligen en Studebaker från cirka 1914. Näst sista bilen är en Presto från cirka 1914. Längst till höger har vi troligen ytterligare en Buick från cirka 1910. (2015-04-23)

 

Fotot visas en Overland med ett sportigt karosseri som sannolikt är byggt i Sverige. Bilen inregistrerades den 7 februari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A2586. Som ägare angavs då Albert Holmer, Stockholm. Denne Holmer sålde märket Overland i Dalarna och norra Sverige, innan han startade eget bilföretag 1917 med försäljning av huvudsakligen märket Hupmobile. (2015-02-20)

 

Den här bilen med tillskrynklade skärmar är troligen en Overland Touring från cirka 1914. Per Petersson i Linköping menar att lampor och skärmar är typiska för Overland.

 

Närbild på samma Overland.

 

Registreringsnummer D214 sitter på en Overland Touring från cirka 1915. Föraren heter Alfred Goldschmidt och pojken som är passagerare heter Torsten Enblom. Bilden är tagen cirka 1920. D214 tilldelades den 28 maj 1919 en bil ägd av ingenjör Einar Larsson-Pyk, Tummelsta, Ärila. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-08)

 

Overland Touring från cirka 1915-1916. (2017-01-28)

 

Personerna färdas i en Overland Touring från cirka 1915. Bilen erhöll igenkänningsmärke Y259 den 29 november 1919 och ägare var då chaufför Allan Melin, Sollefteå. (2021-12-17)

 

Adolf Freyschuss Vagnfabrik i Stockholm byggde karosseriet till denna Overland 1917. Genom den spetsiga kylaren, den vinklade vindrutan och den inbyggda suffletten har bilen fått ett tyskt utseende. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/88. (2013-09-12).

 

Overland Touring från cirka 1915-16 som försetts med vimplar, lövkvistar och blombukett. Personen vid ratten ska vara Axel Samuelsson från Sommen, Tranås.

 

Personerna sitter i en Overland Touring från cirka 1916. (2023-02-05) 

 

Interiör från Hyrverkets verkstad i Göteborg cirka 1920. Bilen i förgrunden är en Overland Touring från cirka 1918, medan den delvis skymda bilen är en äldre Renault. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 


Det här fotot som kommer från Hudiksvalls Hembygdsförening (www.sockenbilder.se) är taget cirka 1920 på Bjälkgatan i just Hudiksvall. Bilarna är uppställda vid en bilverkstad, men eftersom flera motorhuvar är öppna kan man förmoda att en del arbeten utfördes på gatan. Den ljusa bilen är en Sperber Doppelphaeton från cirka 1912. Bilen med registreringsnummer Z136 är en Fiat som inregistrerades den 22 mars 1919, ägare var då gårdsägare Paul Karlsson, Östersund. X408 till höger är en Chandler Touring som inregistrerades 22 april 1920 och ägare var då tandläkare Sigfrid Bretz, Hudiksvall. Bilen längst bak är en Overland Touring från cirka 1919 som ser ut att ha registreringsnummer X303. Bredvid den bilen skymtar också en motorcykel. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2013-05-11).

 

Overland Touring från 1919. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Overland Touring från cirka 1919.

 

Bilen har stannat till så att fotografen kan knäppa en bild. Personerna sitter i en Overland Touring från cirka 1919, det rör sig antagligen om en modell 90, Light Four. (2013-11-04)

 

Denna Overland Touring, troligen en Light Four 90, inregistrerades den 10 april 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke U647. Registrerad ägare var då AB Manufaktur i Västerås. (2021-09-08)

 

Mannen sitter i en Overland modell 4 Touring som inregistrerades den 30 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke B1187. Registrerad ägare var då Hargs Bruk. (2022-06-23)

 

Denna Overland modell 4 Touring inregistrerades den 1 oktober 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke A6633. Registrerad ägare var då Richard F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm. Den 3 juni 1921 registreradess bilen på handlande G. Winbäck, Stockholm. Fotot kommer från Lars Magnuson. (2021-01-30)

 

Denna Overland modell 4 Touring inregistrerades den 10 augusti 1920 och tilldelades igenkänningsmärke N370. Registrerad ägare var då fabrikör Carl Dock, Laholm. (2023-09-06) 

 

Föraren har stannat till så att fotografen kan ta en bild. Bilen är en Overland modell 4 Touring från cirka 1920 med igenkänningsmärke C120. (2013-11-18)

 

Personerna sitter i en Overland modell 4 Touring som inregistrerades den 22 juni 1920 och tilldelades igenkänningsmärke F416. Registrerad ägare var då Oscar Hafström, Vrigstad. (2022-07-11).

 

Mannen står vid en Overland 4 Touring. Denna modell kom ut på marknaden i slutet av år 1919, men det var inte så många som importerades till Sverige detta år. Bilen på bilden har trälöthjul, helpressade skärmar, men inga positionsljus på torpeden som tidiga 1920 hade. Under 1921 försvann trälöthjulen till förmån för versionen med stållöt, så årsmodellen kan nog vara 1920. Claes Rocklin har hjälpt till identifiering och uppgifter. (2013-10-24)

 

Overland Modell 4 Touring som den 31 mars 1920 inregistrerades och fick registreringsnummer T504. Ägare var då Handlare Edv. Lydén från Örebro och det är kanske han som sitter vid ratten. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-08)

 

Sex herrar i och vid en Overland Modell 4 Touring från cirka 1920.

 

Personerna sitter i en Overland Modell 4 Touring som inregistrerades den 16 juli och tilldelades då igenkänningsmärke Y753. Registrerad ägare var då Hemmansägare C.O. Jonsson i Hässjö. (2021-09-20)

 

Männen sitter i en Overland modell 4 Touring som inregistrerades den 7 mars 1922 och då tilldelades igenkänningsmärke W1594. Vid registreringstillfället ägdes bilen av J. Hasselgren och Ernfrid Larsson i Ludvika. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2017-02-12)

 

På ett slitet foto ses en Overland Modell 4 Touring från som den 19 juni 1920 inregistrerades och fick med registreringsnummer T692. Ägare var då Gårdägare Emil Pettersson, Vretstorp. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-08)

 

Mannen och kvinnan står vid en Overland modell 4 Touring från cirka 1920 som har igenkänningsmärke X1101. (2015-03-30)

 

Overland Modell 4 Touring som den 6 oktober 1920 inregistrerades och fick registreringsnummer T900. Ägare var då grosshandlare Erik Andersson, Örebro. Fotot taget i Sunne den 10 augusti 1922. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-08)

 

Overland 4 Touring som den 2 december 1920 inregistrerades och fick registrerings-nummer B1471. Vid registreringstillfället ägdes bilen av köpman Oscar Ahnfeldt, Södertälje. När fotot togs ägdes bilen av Cigarrfabrikör Oscar Almfeldt i Sigtuna. Förmodligen är det en och samma person, ett av efternamnen är antagligen felstavat. Företaget Almfeldts Cigarrfabrik grundades 1897 som handelsfirma i Stockholm men utökades 1899 med egen cigarrfabrikation. Fabriken har adress Bangårdsgatan 4 år 1902 och år 1905 är den belägen vid S:t Paulsgatan 5. Efter konkurs år 1907 övertar hans maka, Lydia Lovisa Almfeldt rörelsen och förlägger den till Sigtuna. År 1913 anges fortfarande fabriken och lagret finnas i Sigtuna och i januari 1914 flyttas rörelsen till Södertälje och 1915 inlöstes den av Tobaksmonopolet. Bland cigarr-märkena var flera olika sorter förpackade i cigarrlådor av glas(!). Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2013-03-08)

Sju personer, huvudsakligen barn, har fotograferats i en Overland modell 4 Touring från cirka 1920-21. (2013-01-14)

 

Overland Modell 4 Touring från cirka 1922.

 

En familj sitter i en Overland modell 4 Touring från cirka 1920-21. Lägg märke till hunden i förgrunden. (2013-02-17)

 

Overland modell 4 Touring som registrerades den 28 april 1921 och fick registreringsnummer B1684. Ägare var då Edvin Karlsson, Finsta. Registrerings-skyltens utformning indikerar att fotot togs före 1924. Bilden kommer från Enköpings museum. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-08).

Overland modell 4 Touring som registrerades den 28 april 1921 och fick registreringsnummer B1684. Ägare var då Edvin Karlsson, Finsta. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-10)

 

Personerna sitter i en Overland modell 4T Touring från cirka 1920. (2022-07-02).

 

Overland Modell 4 Touring.

 

Bilen, en Overland med igenkänningsmärke U1830, fick vara med när det här fotot skulles tas. Bilen är en modell 4, alternativt modell 91, från cirka 1922-23. Skyltens utformning indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2015-11-01)

 

Männen står vid och sitter i en Overland modell 4, alternativt modell 91, Touring från cirka 1922-23 med registreringsnummer W1496. Skyltens utformning indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2018-07-15)

 

Personerna har fotograferats vid två bilar. Bilen förgrunden är en täckt Overland modell 4, alternativt modell 91, från cirka 1922-23. Bilen har registreringsnummer X3313 och skyltens utförande tyder på att fotot togs 1924 eller senare. Den öppna bilen blir nog svår att identifiera eftersom bilens frontparti skyms. (2016-03-24)

 

Fotot är taget vid Kvibergs Bilstation. Båda bilarna är Overland modell 4, alternativt modell 91, från cirka 1922-23. Bilen med registreringsnummer O2616 inregistrerades den 30 september 1922 och som ägare stod då köpman Alrik Hedlund, Göteborg. Den andra bilen som har registreringsnummer O3811 inregistrerades drygt ett år senare, den 31 oktober 1923. Bilen ägdes då av A.V. Fredriksson, Göteborg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-07)

Bilden är tagen vid Göteborgsutställningen 1923 och visar Overlands och Berliets montrar. Eftersom det rådde en schism mellan utställningsledningen och Svenska Bilhandlarföreningen är det inte svenska utställare. Den täckta bilen till höger som är en Berliet ställdes ut av fransk firma. De tre Overlandbilarna, ett chassi, sedan en modell 91 Touring och längst in en Willys-Knight Touring, kom från Willys Overland Crossley Limited i Stockport, Storbritannien. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/78.

 

Overland modell 91 Touring från antagligen  1923 som den 17 april samma år registrerades och fick nummer P1872. Bilens ägdes då av Olof W. Bengtsson i Trollhättan. Fotot har antagligen tagits i samband med något evenemang samma år eftersom registreringsskyltarna fick ett annat utseende följande år. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-02-27)

Hovfotografen P. Lund lyckades få med många bilar när han tog fotot som blev förlaga till detta vykort som visar del av Mölle. De nyaste bilarna ser ut att vara tillverkade i slutet av 1920-talet, så fotot togs nog senast kring 1930. Det går att identifiera flera T-Fordar, i förgrunden står en Pickup och en Tudor Sedan. Bredvid den täckta T-Forden står en Hupmobile modell 32 Touring från 1912-14. Sedan verkar det som att det går att identifiera Overland, Fiat och möjligen Auburn. Kanske kan någon identifiera ytterligare någon bil? (2013-06-01)

 

Fotot som är taget i samband med en biltävling visar en Overland Touring. Mycket tyder på det är en modell 91 från cirka 1924. Stötfångaren var förmodligen ett extra tillbehör. Bilmärket har identifierats av Claes Rocklin.

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se