Parisienne
 

Parisienne Victoria Combination 1899 i Västerås. Sannolikt är det denna bil som 1907 tilldelades registreringsnummer U4. I noteringarna för U4 saknas emellertid uppgift om fabrikat. Däremot har man som tillverkare angett Alfred Belvalette, Paris. Belvalette var en karosstillverkare och som Parisienne använde sig av.  Vidare finns uppgift att U4 hade en 1-cylindrig motor på 2,25 hästkrafter från De Dion-Bouton. Detta tillsammans med bilens måttuppgifter stämmer bra in på Parisienne Victoria Combination. Som registrerad ägare till U4 stod plåtslagare A.F. Westerblom, Västerås.

 

Parisienne Victoria Combination 1899 i Västerås. Sannolikt är det denna bil som 1907 tilldelades igenkänningsmärke U4. I noteringarna för U4 saknas emellertid uppgift om fabrikat. Däremot har man som tillverkare angett Alfred Belvalette, Paris. Belvalette var en karosstillverkare som Parisienne använde sig av.  Vidare finns uppgift att U4 hade en 1-cylindrig motor på 2,25 hästkrafter från De Dion-Bouton. Detta tillsammans med bilens måttuppgifter stämmer bra in på Parisienne Victoria Combination. Som registrerad ägare till U4 stod plåtslagare A.F. Westerblom, Västerås (2018-06-30)

 

Parisienne Victoria Combination från cirka 1900. Bilen inregistrerades den 5 november 1908 och tilldelades igenkänningsmärke T21. Ägare var då fabrikör Alfred Edvard Hahn, Örebro. Bilen är bevarad och tillhör  Tekniska Museet i Stockholm. (2015-04-20)

 

                                     © 2018 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se