R.C.H.

Personerna sitter i en R.C.H. Touring 1913. (2023-12-23)


R.C.H. Touring som inregistrerades den  20 mars 1913 och då tilldelades igenkänningsmärke A2000. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag. Fotot är taget på Strandvägen 7c i Stockholm där Gjestvangs hade sina försäljningslokaler för bilar. Enligt uppgift ska fotot vara taget våren 1915, men det är kanske mer troligt att det ska vara våren 1913. Troligen hade Gjestvangs agenturen i Sverige för det kortlivade märket. Bilmärket R.C.H. startades 1912 av R.C Hupp som lämnat Hupmobile efter interna stridigheter. (Detta påminner om vad som hände när grundaren R.E Olds lämnade Oldsmobile och startade REO efter interna stridigheter). R.C.H. lades ned redan 1915 efter det att märket fått dåligt rykte på marknaden, då de uppges ha ramlat sönder efter vägarna. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-03)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se