RègalDen här bilden publicerades i Autohistorica 2/69. Bilen är en Règal och fotot togs 1919 då bilen köptes av den stolte mannen vid ratten. I Autohistorica stod att bilen hittas av Erik Örtlund, numera Mässing och Nickelmedlem, och att bilen skulle renoveras. Hur har det gått så här omkring 40 år senare. Det är förmodligen bil av liknande som i renoverat skick finns vid bilmuseet i anslutning till Sparreholms slott.

 

© 2010 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se