Renault

 

Fotot visar en bil som kommer körande nedför Kungsgatan i Enköping. Kungsgatan var då genomfartled mellan Stockholm och Västerås. Bilen är en Renault med Landauette-karosseri som inregistrerades den 30 oktober 1907 och då tilldelades igenkänningsmärke A469. Vid registreringstillfället ägdes bilen av bruksägaren Arend Nikolaus Versteegh, Stockholm. Denne Versteegh ska ha varit en av de förmögnaste personerna i Sverige, fram till Kreuger tog över den rollen. Fotot kommer från Enköpings museum. (2014-04-24)

 

Fyrcylindrig Renault med Coupé de Ville-karosseri. Bilen som troligen är tillverkad omkring 1907 erhöll igenkänningsmärke A970 i samband med registeromläggningen 1916. Det skedde den 2 mars 1916 och bilen ägdes då av bankir G.A. Kyhlberger, Stockholm. I början av 1950-talet såldes bilen till USA och förmodligen finns den ännu kvar. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-02)

 

Renault taxibil från cirka 1909 på ett vykort föreställande Österlånggatan i Borås.

 

Chaufförerna Hans Svantesson och Per Johansson står vid några av Borås första taxibilar. Bilen med igenkänningsmärke P36 är en Scania som inregistrerades den 18 november 1910 och då med Axel Velin från Borås som ägare. A854, en Renault, ägdes av droskägaren P.L. Lundin i Borås när den inregistrerades den 21 juni 1910. Båda bilarna ser ut att ha Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-19)

 

Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05)

 

Renault som användes i valkampanj av Frisinnade Försvarsvänner, en utbrytargrupp som lämnade Liberala Samlingspartiet i februari 1914. Fotot är troligen taget inför nyvalet till riksdagens andra kammare 1914. Bilen hade inregistrerats den 30 januari 1913 och då erhållit igenkänningsmärke O241. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Göteborgs Hyrverksaktiebolag. (2013-11-03)

 

Fotot som är taget omkring 1913 visar chaufförer och bilar vid Göteborgs Hyrverksaktiebolag. Det är inte lätt att identifiera alla bilarna, men det syns att man använde märkena Renault och Delahaye. (2016-02-26)

 

Interiör från Hyrverkets verkstad i Göteborg cirka 1920. Bilen i förgrunden är en Overland Touring från cirka 1928, medan den delvis skymda bilen är en äldre Renault. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Familjen Kyhlbergers Renault DU 1913/14 med kaross från Nylunds har fotograferats utanför familjens hus på Blasieholmen. Det är bankir Kyhlberger som sitter i framsätet i pälsmössa. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/80.

 


Sexcylindring Renault DU från 1913/14 med kaross från Nylunds. Här används den som stabsbil. Den kom senare, på 60- och 70-talen, att renoveras av Åke Jern. Den har har länge kunnat beskådas på ett numera nedlagt bilmuseum i Ljungbytrakten. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.

 

Övning med Frivilliga Automobilkåren, förmodligen i mitten av 1910-talet. Registreringsnummer C218 tillhör en Cadillac Touring som inregistrerades den 15 maj 1914 med kapten A. Sjöstedt, Uppsala, som ägare. Bilen därefter är en Renault DU från 1913/14 som senare kom att renoveras av Åke Jern. Den tredje bilen är en Fiat. Till höger skymtar också två motorcyklister. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74. (2013-06-24)


Renault typ DM från 1914 med registreringsnummer X250 i Gävle. Bilen har renoverats och ägs av Mässing- och Nickelgruppsmedlemmen Stig Fransson i Kungsör.En större Renault från cirka 1914 som taxi i Göteborg. Bilden är tagen i slutet av 1910-talet, möjligen senare. Föraren heter Karl Valdemar Andersson, vilken tog körkort 1916. Det är hans dotter, Elsa Andersson, lånat ut bilden till Andreas Uddling, Strängnäs.

 

Fotot som är taget någon gång under 1920-talet visar två män stående vid en O-registrerad Renault lastbil som enligt märkningen på motorhuven tillhörde Eriksbergs Bryggeri. (2015-06-02)Dodge Modell 30 Roadster från cirka 1920 och Renault typ IG från 1920. Bilden är troligen tagen i Malmö 1922. Renaulten importerades ny från Frankrike av Viggo Zadig, Malmö. Enligt släktingar körde Viggo bilen från Frankrike till Sverige. Bilen registrerades i Malmöhus län den 23 juni 1921. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.


Barn i och på familjen Zadigs Renaults IG 1920. Kylarprydnaden som flickan håller i finns fortfarande i familjens ägo. Fotografiet är märkt med 16 juni 1924. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.


Redo för avfärd i familjens Zadigs Renault IG 1920. Fotografiet är möjligen från 1932. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.


Här står familjen Zadigs Renault IG 1920 bredvid en modernare Renault från 1933-34 och kanske av modellen Primaquatre. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.


1949 noterades Are Zadig, Viggos son, som bilens ägare. Vid den tiden användes bilen lite mer som "kuriosa". Med åren kom bilen att målas om i en grön färg samtidigt som originalfälgarna och lyktorna byttes mot annat slag. I den skepnaden var bilen med i ett Lundspex på 1950-talet. Ovanstående bild lär vara tagen sommaren 1953. 1959 avregistrerades bilen och ställdes i början/mitten av 1960-talet upp på familjens sommarställe. Då bilen visade tecken på omvårdnadsbehov överläts den till ingenjörs Bengt Strands samlingar, det som i dag kallas "Teknik på farfars tid" i Helsingborg. Bilen har idag röd kaross, träekerhjul och andra lyktor. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.

Ytterligare en bild på familjens Zadigs Renault IG 1920. Bild lär vara tagen i Malmö kring 1950. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.


Denna bild är visserligen ingen originalbild från tiden då Renaulten brukades. Bilden visar Renault IG:n stående på "Teknik på farfars tid" och med Are Zadig på fotsteget. Notera de utbytta strålkastarna och hjulen. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.

Vykort från cirka 1920 som visar Järntorget i Göteborg. De sju parkerade bilarna i förgrunden ser ut att vara taxibilar. Fyra av bilarna är av märket Renault.

 

Vykort från cirka 1920 som visar Järntorget i Göteborg med spårvagnar och några parkerade bilar. Bilen längst till vänster är en Renault. (2013-05-29)

 

Vykort som visar Centralposthuset och Drottningtorget i Göteborg någon gång under 1920-talet. På gatorna samsas bilar, spårvagnar och gående. Det är inte lätt att identifiera bilarna, men i förgrunden står i alla fall några taxibilar, bland annat två Renault. (2014-01-26)

 

Vykort från omkring 1930 som visar parkerade taxibilar vid Järntorget i Göteborg. Under en följd år var Renault ett populärt märke att använda som taxi Göteborg och på fotot kan notera hela fem exemplar. (2016-12-24)

 

Bilen med igenkänningsmärke U3443 är en Renault från 1920-talet. Platsen ska vara Fiskartorget i Sala. (2021-02-23)

 

Bild som visar Skeppsbron i Göteborg en dag i mitten av 1920-talet. Renault var populär som taxibil i Göteborg och det framgår också tydligt av denna bild. (2013-02-08)

En täckt Renault från cirka 1923 som är M-skyltad. Från den här bilen finns vissa chassidelar bevarade. Foto från Andreas Uddling, Strängnäs.

Vykort som visar en del av torget i Kristianstad. Bilen i bildens mitt är en Renault från 1920-talet. Bilens storlek tyder på att det kan röra sin om den 6-cylindriga 40 CV-modellen, men det är är bara en gissning. (2012-12-21)

 

Det här fotot som troligen är taget i Göteborg visar en tämligen ny 1920-tals Renault Torpedo. Möjligen rör det sig om den stora 40 CV-modellen. (2020-08-06)

 


Tre franskregistrerade Renault 20-talare som deltog i något slags jippo, reklam för Renault. Fotografiet som lånats ut av Andreas Uddling i Strängnäs kommer via mångårige Renault anknutne Bengt Hansson. Bakpå kortet står det Renault-utställning i Göteborg (överstruket, och ändrat till:) Malmö 1926. Med blyerts står det också Renault modell NN, vilket inte kan stämma då dessa tre bilar är betydligt större.


Det här fotot är taget vid en järnvägsstation i Göteborg. Bussen är en Saurer med registreringsnummer O2925. Bilen med registreringsnummer O5950 är en Renault som användes som taxi. (2020-05-14)


Bilen visar Eskil Fogelqvist som just kört Paris-Malmö-Göteborg med en ny Renault år 1929. Lägg märke till interimsskylten. Bilden har publicerats som omslagsbild på Autohistorica 1/79.

1930 kunde deltagarna i Monte Carlo Rallyt välja att starta från Sundsvall. En av dessa var Michele Jamot rån Frankrike som körde en Renault med startnummer 124. Detta ekipage hamnade utanför prislistan då maxtiden hade överskridits. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. (2022-04-17)                                      © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se