Rex Rexette

Det här fotot  är taget i samband med Sveriges andra internationella bil och båtutställning, som ägde rum i Stockholm 10-30 april 1905. Fordonet är en Rexette Forecar, ett fabrikat som tillverkades av Rex Motor Manufacturing Co. Ltd Coventry. Det aktuella fordonet ställdes ut av den svenska representanten AB Sjöexpress. Det är troligen detta fordon som har nummer 66 i 1905 års förteckning "Hvems är automobilen", och där ingenjör Gustaf Ericsson står som ägare. (2020-11-19)

 

   

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se