Rolls-Royce
 

Rolls-Royce som bärgningsbil är inte speciellt vanligt, men bilden visar en 40/50 HP, en så kallad Silver Ghost, som på 1930-talet byggdes om till ett sådan fordon. Ursprungligen var bilen troligen tillverkad cirka 1912. I mitten av 1920-talet ägdes bilen av kronprins Gustaf Adolf och registreringsnumret var då A6. Oftast kördes bilen av chaufför Carl August Österberg. Bilen förblev i kungahusets ägo till maj 1930 så den såldes till en skrothandlare Holmström i Norrköping. Bilen såldes sedan vidare till J. Pettersson i Nyköping. 1934 hamnade bilen hos Bernhard Johanssons Smidesverkstad i Enstaberga. Där kapades ramen baktill, bakfjädringen förstärktes med spiralfjädrar, hytt, flak och kram sattes på plats. Skärmarna bockades för att de skulle se modernare ut. Huvudstrålkastarna och de mindre sidostrålkastarna lät man sitta kvar, men man kompletterade med takmonterad strålkastare från en T-Ford. Någon startmotor monterades inte, utan man var tvungen att veva igång bilen som nu fått registreringsnummer D206. Kranen kommer från Weaver Auto Crane. Som bärgningsbil användes bilen en bit in på 1940-talet. Under kriget ställdes den undan i ett garage, men efter ett togs den ut i fria luften för att slutligen köpas av en skrothandlare från Norrköping den 7 mars 1943. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/77.

 

Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost med 6-sitsigt Limousine-karosseri som köptes begagnad av direktör Erik Åkerlund, Stocksund, i slutet av 1921. Säljare var löjtnant Torsten Ax:son Johnson och bilen hade då registreringsnummer A795, vilket hade tilldelats bilen den 29 februari 1916. Efter ägarskiftet fick bilen registreringsnummer B2171 den 30 december 1921. Den täckta karossen, antagligen byggt av Hovslageribolaget, ersattes omgående av ett öppet sport-karosseri från Nordbergs. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 6/82. (2014-01-04)

 

Så här såg Erik Åkerlunds Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost ut sedan den försetts med ett sportigt 2+2 sitsigt karosseri från Nordbergs i Stockholm. Bilen som stod färdig våren 1922 hade nu registreringsnummer B2171, vilket hade tilldelats bilen den 30 december 1921. Tidigare, från 29 februari 1916, hade bilen haft registreringsnummer A795. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 6/82. (2014-01-04)

 

 

Ytterligare en bild som visar Erik Åkerlunds Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost med registreringsnummer B2171, tilldelat bilen den 30 december 1921.  Tidigare, från 29 februari 1916, hade bilen haft registreringsnummer A795. Det 2+2 sitsiga sportkarosseriet med franska drag från Nordbergs i Stockholm var lackerat i marinblått, men motorhuven var blankpolerad. Klädseln var i rött skinn och beslagen försilvrade. Efter att ha ägt bilen knappt ett och ett halvt år sålde Åkerlund den till Göteborg. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 6/82. (2014-01-04)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2019-10-05)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2019-10-20)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2020-02-01)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2020-02-08)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2020-02-15)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2020-03-15)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2020-03-21)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm.  (2020-10-24)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm.  (2020-11-07)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm.  (2020-12-24)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm.  (2020-12-24)

 

Fabrikör och konsul Emil A. Matton från Gävle var registrerad ägare till denna Rolls-Royce under en följd av år. Bilen, en typ 40/50 HP Silver Ghost, inregistrerades den 13 februari 1925 och tilldelades då igenkänningsmärke X50, ett nummer som bilen fick behålla åtminstone till slutet av 1930-talet. Matton hade tidigare haft nummer X50 på en Minerva. Notera KAK-märket mitt på kylaren, Matton hade blivit medlem i Kungliga Automobil Klubben 1909. Fotot kan vara taget någon gång under 1930-talet och det förefaller som att karosseriet har modifierats, något som var relativt vanligt på den här typen av bilar. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-30)

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se