Royal Enfield

Motorcykeln som står på en färja vid Väddö kanal är en Royal Enfield som vid registeromläggningen 1916 erhöll igenkänningsmärke C43. Det skedde den 29 februari och ägare var då regements-veterinär A.G. Florén, Uppsala. Den 11 maj 1917 byter motorcykeln ägare. Den nya ägaren är inspektör Nils Olof Askelöf, Uppsala. Då noteras även att motorcykeln har sidovagn. (2016-07-21)


Två kvinnor och en Royal Enfield med sidovagn. Motorcykeln inregistrerades den 15 oktober 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke X702.  Vid registreringstillfället ägdes motorcykeln av Gävleborgs läns Skogsvårdsstyrelse i Gävle. (2016-12-15)


Mannen sitter på en Royal-Enfield från cirka 1914. Bilen i bakgrunden är en Scania-Vabis Phaeton från ungefär samma tid. (2023-01-25)  Fotot som bör vara taget 1928 kommer från ett fotoalbum som har tillhört tävlingsföraren Carl Ivar "Skepparn" Skeppstedt. Det är "Skepparn" som sitter på lastbilens fotsteg, lastbilen ser ut att vara en Chevrolet från 1927-28. År 1928 körde "Skepparn" märket Saroléa och de två motorcyklarna till vänster är av detta fabrikat. Motorcykeln till höger är troligen en Royal Enfield. Information har lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel. (2014-05-15)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se